Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0178(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0478/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0478/2007

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 11/12/2007 - 9.4

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0581

Hyväksytyt tekstit
PDF 183kWORD 31k
Tiistai 11. joulukuuta 2007 - Strasbourg
Tukea tai muita taloudellisia suorituksia saavien maataloustuotteiden viennin yhteydessä suoritettava valvonta (neuvoston asetuksen (ETY) N:o 386/90 muuttaminen) *
P6_TA(2007)0581A6-0478/2007

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. joulukuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tukea tai muita taloudellisia suorituksia saavien maataloustuotteiden viennin yhteydessä suoritettavasta valvonnasta annetun asetuksen (ETY) N:o 386/90 muuttamisesta (KOM(2007)0489 – C6-0282/2007 – 2007/0178(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2007)0489),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0282/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A6-0478/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen;

2.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.   vaatii aloittamaan 4. maaliskuuta 1975 annetun yhteisen julistuksen mukaisen neuvottelumenettelyn, jos neuvosto aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö