Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0178(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0478/2007

Ingivna texter :

A6-0478/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/12/2007 - 9.4

Antagna texter :

P6_TA(2007)0581

Antagna texter
PDF 192kWORD 77k
Tisdagen den 11 december 2007 - Strasbourg
Export av jordbruksprodukter som berättigar till exportbidrag eller andra belopp *
P6_TA(2007)0581A6-0478/2007

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2007 om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 386/90 om kontroll i samband med export av jordbruksprodukter som berättigar till exportbidrag eller andra belopp (KOM(2007)0489 – C6-0282/2007 – 2007/0178(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0489),

–   med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C6-0282/2007),

–   med beaktande av artikel 51 och artikel 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A6-0478/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Europaparlamentet begär att medlingsförfarandet enligt den gemensamma förklaringen av den 4 mars 1975 inleds om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy