Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0103(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0475/2007

Esitatud tekstid :

A6-0475/2007

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/12/2007 - 9.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0584

Vastuvõetud tekstid
PDF 191kWORD 31k
Teisipäev, 11. detsember 2007 - Strasbourg
Toiduainete ja loomasööda radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärad (kodifitseeritud versioon) *
P6_TA(2007)0584A6-0475/2007

Euroopa Parlamendi 11. detsembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus (Euratom) toiduainete ja loomasööda radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärade kehtestamise kohta tuuma- või muu kiirgusavarii korral (kodifitseeritud versioon) (KOM(2007)0302 – C6-0205/2007 – 2007/0103(CNS))

(Nõuandemenetlus – kodifitseerimine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2007)0302);

–   võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 31, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0205/2007);

–   võttes arvesse 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta(1);

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 80 ja 51;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A6-0475/2007),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) EÜT C 102, 4.4.1996, lk 2.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika