Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0103(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0475/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0475/2007

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 11/12/2007 - 9.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0584

Hyväksytyt tekstit
PDF 188kWORD 30k
Tiistai 11. joulukuuta 2007 - Strasbourg
Elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallitut enimmäistasot *
P6_TA(2007)0584A6-0475/2007

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. joulukuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euratom) elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen (kodifioitu toisinto) (KOM(2007)0302 – C6-0205/2007 – 2007/0103(CNS))

(Kuulemismenettely – kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2007)0302),

–   ottaa huomioon Euratomin perustamissopimuksen 31 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut Euroopan parlamenttia (C6-0205/2007),

–   ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0475/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö