Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0103(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0475/2007

Ingivna texter :

A6-0475/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/12/2007 - 9.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0584

Antagna texter
PDF 192kWORD 77k
Tisdagen den 11 december 2007 - Strasbourg
Gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel och djurfoder (kodifierad version) *
P6_TA(2007)0584A6-0475/2007

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2007 om förslaget till rådets förordning (Euratom) om gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel och djurfoder efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation (kodifierad version) (KOM(2007)0302 – C6-0205/2007 – 2007/0103(CNS))

(Samrådsförfarandet – kodifiering)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0302),

–   med beaktande av artikel 31 i Euratomfördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0205/2007),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter(1),

–   med beaktande av artiklarna 80 och 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0475/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy