Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0136(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0469/2007

Pateikti tekstai :

A6-0469/2007

Debatai :

Balsavimas :

PV 11/12/2007 - 9.10
CRE 11/12/2007 - 9.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0587

Priimti tekstai
PDF 293kWORD 55k
Antradienis, 2007 m. gruodžio 11 d. - Strasbūras
Laikinosios nuostatos dėl PVM tarifų *
P6_TA(2007)0587A6-0469/2007

2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2006/112/EB nuostatas, susijusias su tam tikromis laikinosiomis nuostatomis dėl pridėtinės vertės mokesčio tarifų (COM(2007)0381 – C6-0253/2007 – 2007/0136(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą (COM(2007)0381),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 93 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0253/2007),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui dėl kitų nei standartiniai PVM tarifų (COM(2007)0380),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A6-0469/2007),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Parlamento pakeitimai
Pakeitimas 1
1 konstatuojamoji dalis
(1)  2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvoje 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nustatytos tam tikros su PVM tarifais susijusios leidžiančios nukrypti nuostatos. Kai kurios iš šių nukrypti leidžiančių nuostatų nustoja galioti numatytą konkrečią dieną, o kitos galios iki galutinių procedūrų įvedimo.
(1)  2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvoje 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nustatytos tam tikros su PVM tarifais susijusios leidžiančios nukrypti nuostatos. Kai kurios iš šių nukrypti leidžiančių nuostatų nustoja galioti numatytą konkrečią dieną, o kitos galios iki galutinių procedūrų, susijusių su Bendrijos vidaus operacijomis, įvedimo.
Pakeitimas 2
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(1a)  Laikydamasi subsidiariumo principo Bendrija neturėtų kėsintis į valstybių narių kompetenciją netiesioginio apmokestinimo srityje labiau nei būtina siekiant tinkamo vidaus rinkos funkcionavimo, kai tai susiję su PVM tarifų nustatymu. Ypač vietos mastu teikiamos paslaugos, jei jos nesusijusios su tarptautine veikla, iš esmės nedaro įtakos vidaus rinkos funkcionavimui.
Pakeitimas 3
2 konstatuojamoji dalis
(2)  Siekiant užtikrinti vienodesnes valstybėms narėms taikomas sąlygas, leidžiančios nukrypti nuostatos, neprieštaraujančios sklandžiam vidaus rinkos veikimui ir kitoms Bendrijos politikos sritims, turėtų būti pratęstos iki 2010 m. pabaigos, t. y. iki standartinio mažiausio 15 % tarifo taikymo ir lengvatinio tarifo darbo imlioms paslaugoms galiojimo pabaigos. Tačiau kai kurios nukrypti leidžiančios nuostatos neturėtų būti pratęstos.
(2)  Siekiant užtikrinti vienodas valstybėms narėms taikomas sąlygas, leidžiančios nukrypti nuostatos, neprieštaraujančios sklandžiam vidaus rinkos veikimui ir kitoms Bendrijos politikos sritims, turėtų būti pratęstos iki 2010 m. pabaigos, t. y. iki standartinio mažiausio 15 % tarifo taikymo ir lengvatinio tarifo darbo imlioms paslaugoms galiojimo pabaigos. Tačiau kai kurios nukrypti leidžiančios nuostatos neturėtų būti pratęstos, nebent yra konkrečios priežastys.
Pakeitimas 4
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a)  Laikotarpis iki 2010 m. gruodžio 31 d. turėtų būti pakankamai ilgas, kad Taryba galėtų padaryti išvadą atsisakyti tikslo pradėti taikyti pavyzdinę Bendrijos vidaus operacijų apmokestinimo sistemą, pagrįstą kilmės šalyje nustatytu apmokestinimo principu ir požiūriu, jog reikia siekti PVM tarifus suderinti.
Pakeitimas 5
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(2b)  Laikotarpis iki 2010 m. gruodžio 31 d. taip pat turėtų būti pakankamai ilgas, kad Taryba galėtų padaryti išvadą dėl galutinės PVM tarifų struktūros, pagal kurią būtų numatoma leisti valstybėms narėms taikyti skirtingus PVM tarifus, jei dėl to nenukentėtų sklandus vidaus rinkos funkcionavimas ir kitų sričių Bendrijos politikos vykdymas. Šiuo laikotarpiu dabartinės taisyklės turėtų būti taikomos apdairiai, tinkamai atsižvelgiant į ribinius atvejus, siekiant, kad, prieš Tarybai priimant sprendimą dėl galutinės PVM struktūros ar po to, kai jis priimtas, valstybės narės galėtų netrukdomai siekti teisėtų politikos tikslų.
Pakeitimas 6
2 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(2c)  Laikantis subsidiariumo principo ir po to, kai Taryba priims sprendimą dėl Bendrijos vidaus operacijų galutinės apmokestinimo sistemos, valstybės narės turėtų (galėti) taikyti mažesnius tarifus, arba, išskirtinėmis aplinkybėmis, gal net taikyti nulinius tarifus pagrindinėms prekėms ir paslaugoms, pvz., maistas ir vaistai, dėl aiškiai apibrėžtų socialinių, ekonominių ir aplinkosauginių priežasčių ir kad galutinis vartotojas turėtų naudos.
Pakeitimas 7
2 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(2d)  Laikantis subsidiariumo principo ir po to, kai Taryba priims sprendimą dėl Bendrijos vidaus operacijų galutinės apmokestinimo sistemos, valstybės narės turėtų (galėti) taikyti mažesnius tarifus, arba, išskirtinėmis aplinkybėmis, gal net taikyti nulinius tarifus vietoje teikiamoms paslaugoms, įskaitant paslaugas ir prekių tiekimą, susijusius su švietimu, socialiniu aprūpinimu, socialine apsauga ir kultūra.
Pakeitimas 8
2 e konstatuojamoji dalis (nauja)
(2e)  Būsimoji Bendrijos vidaus operacijų apmokestinimo sistema turėtų būti skaidri ir remtis administravimo paprastumu.
Pakeitimas 9
6 konstatuojamoji dalis
(6)  Vengrijai ir Slovakijai suteiktos leidžiančios nukrypti nuostatos neturėtų būti pratęsiamos, kadangi tos valstybės narės netaikė arba nebetaiko lengvatinio tarifo.
(6)  Turėtų būti pabrėžta, kad toms valstybėms narėms, kurios netaikė ar nebetaiko 2007 m. nustojusių galioti nuostatų dėl laikinų PVM taikymo išimčių, turėtų būti suteikta galimybė pasinaudoti tokiomis laikinomis taikymo išimtimis iki 2010 m. gruodžio 31 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika