Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/2237(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0493/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0493/2007

Debates :

Balsojumi :

PV 11/12/2007 - 9.16
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0593

Pieņemtie teksti
PDF 215kWORD 42k
Otrdiena, 2007. gada 11. decembris - Strasbūra
Budžeta grozījuma Nr. 7/2007 projekts
P6_TA(2007)0593A6-0493/2007

Eiropas Parlamenta 2007. gada 11. decembra rezolūcija par Eiropas Savienības 2007. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 7/2007 projektu, III sadaļa - Komisija (15715/2007 – C6-0434/2007 – 2007/2237(BUD))

Eiropas Parlaments,

-   ņemot vērā EK līguma 272. pantu un Euratom līguma 177. pantu,

-   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(1), un it īpaši tās 37. un 38. pantu,

-   ņemot vērā Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgi apstiprināja 2006. gada 14. decembrī(2),

-   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(3),

-   ņemot vērā Eiropas Savienības 2007. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 7/2007 provizorisko projektu, ar ko Komisija iepazīstināja 2007. gada 7. novembrī (COM(2007)0687) un ko tā grozīja ar 2007. gada 12. novembra vēstuli,

-   ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 7/2007 projektu, ko Padome sagatavoja 2007. gada 26. novembrī (15715/2007 – C6-0434/2007),

-   ņemot vērā Reglamenta 69. pantu un IV pielikumu,

-   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A6-0493/2007),

A.   tā kā Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 7/2007 projektā ir ierosināts:

   - būtiski palielināt ieņēmumu prognozi, jo īpaši, lai pārskatītu PVN un NKI saldo prognozes (EUR 3 830 000 000);
   - vēl vairāk samazināt maksājumu apropriācijas 1.a, 1.b, 2. un 3.a izdevumu kategorijas budžeta pozīcijās (EUR 1651,4 miljoni) pēc tam, kad būs veikta līdzekļu pārdale saskaņā ar vispārējo pārvietojumu DEC36/2007 (EUR 425 miljoni);

B.   tā kā budžeta grozījuma Nr. 7/2007 projekts ir paredzēts, lai šos budžeta līdzekļus un tehniskos pielāgojumus oficiāli iekļautu 2007. finanšu gada budžetā,

1.   pieņem zināšanai budžeta grozījuma Nr. 7/2007 provizorisko projektu;

2.   atzīst, ka atsevišķu pozīciju nepilnīgas izpildes iemesls varētu būt juridisko pamatu novēlota pieņemšana daudzgadu finanšu shēmas (DFS) pirmajā darbības gadā; uzstāj, ka ir jāveic 2008. finanšu gada budžeta izpildes cieša uzraudzība, izmantojot dažādus instrumentus, piemēram, regulāru paziņojumu par budžeta prognozi un uzraudzības grupas; aicina specializētās komitejas savlaicīgi sniegt informāciju par daudzgadu programmām vajadzīgajiem līdzekļiem un iespējamām šo programmu izpildes problēmām;

3.   uzsver, ka 2008. finanšu gada budžetā noteikti būs nepieciešams lielāks maksājumu apjoms;

4.   apstiprina budžeta grozījuma Nr. 7/2007 projektu bez grozījumiem;

5.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.

(1) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1995/2006 (OV L 390, 30.12.2006., 1. lpp.).
(2) OV L 77, 16.03.2007., 1. lpp.
(3) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika