Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2005/0247(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0466/2007

Внесени текстове :

A6-0466/2007

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/12/2007 - 9.17
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0029
P6_TA(2007)0594

Приети текстове
PDF 260kWORD 33k
Вторник, 11 декември 2007 г. - Страсбург
Безхартиена среда за митниците и търговията ***II
P6_TA(2007)0594A6-0466/2007

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2007 г. относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на решение на Европейския парламент и на Съвета относно безхартиена среда за митниците и търговията (8520/4/2007 – C6-0267/2007 – 2005/0247(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид общата позиция на Съвета (8520/4/2007 – C6-0267/2007),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене(1) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2005)0609)

–   като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 67 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A6-0466/2007),

1.  Одобрява общата позиция;

2.  Констатира, че актът е приет в съответствие с общата позиция;

3.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 254, параграф 1 от Договора за ЕО;

4.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съгласувано с генералния секретар на Съвета, да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на ЕС;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ С 317 E, 23.12.2006 г., стр. 74.

Правна информация - Политика за поверителност