Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2005/0247(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0466/2007

Předložené texty :

A6-0466/2007

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/12/2007 - 9.17
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0029
P6_TA(2007)0594

Přijaté texty
PDF 193kWORD 31k
Úterý, 11. prosince 2007 - Štrasburk
Bezpapírové prostředí pro clo a obchod ***II
P6_TA(2007)0594A6-0466/2007

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2007 ke společnému postoji Rady ohledně přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o bezpapírovém prostředí pro clo a obchod (8520/4/2007 – C6-0267/2007 – 2005/0247(COD))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na společný postoj Rady (8520/4/2007 – C6-0267/2007),

-   s ohledem na své stanovisko v prvním čtení(1) k návrhu Komise předloženému Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2005)0609),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

-   s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A6-0466/2007),

1.   schvaluje společný postoj;

2.   konstatuje, že akt je přijat v souladu se společným postojem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt v souladu s čl. 254 odst. 1 Smlouvy o ES;

4.   pověřuje generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co bude ověřeno, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 317 E, 23.12.2006, s. 74.

Právní upozornění - Ochrana soukromí