Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/0247(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0466/2007

Indgivne tekster :

A6-0466/2007

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/12/2007 - 9.17
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0029
P6_TA(2007)0594

Vedtagne tekster
PDF 9kWORD 34k
Tirsdag den 11. december 2007 - Strasbourg
Papirløs sagsbehandling inden for told og handel ***II
P6_TA(2007)0594A6-0466/2007

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. december 2007 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om papirløse rammer for told og handel (8520/4/2007 - C6-0267/2007 - 2005/0247(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Rådets fælles holdning (8520/4/2007 - C6-0267/2007),

-   der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2005)0609),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 67,

-   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A6-0466/2007),

1.   godkender den fælles holdning;

2.   konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med den fælles holdning;

3.   pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. EF-traktatens artikel 254, stk. 1;

4.   pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 317 E af 23.12.2006, s. 74.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik