Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2005/0247(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0466/2007

Esitatud tekstid :

A6-0466/2007

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/12/2007 - 9.17
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0029
P6_TA(2007)0594

Vastuvõetud tekstid
PDF 186kWORD 32k
Teisipäev, 11. detsember 2007 - Strasbourg
Tolli ja kaubanduse paberivaba keskkond ***II
P6_TA(2007)0594A6-0466/2007

Euroopa Parlamendi 11. detsembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus tolli ja kaubanduse paberivaba keskkonna kohta (8520/4/2007 – C6-0267/2007 – 2005/0247(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (8520/4/2007 – C6-0267/2007);

–   võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(1) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2005)0609) kohta;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 67;

–   võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni soovitust teisele lugemisele (A6-0466/2007),

1.   kiidab ühise seisukoha heaks;

2.   märgib, et õigusakt võetakse vastu kooskõlas ühise seisukohaga;

3.   teeb presidendile ülesandeks allkirjastada õigusakt koos nõukogu eesistujaga vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 254 lõikele 1;

4.   teeb peasekretärile ülesandeks allkirjastada õigusakt pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT C 317 E, 23.12.2006, lk 74.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika