Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2005/0211(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0389/2007

Внесени текстове :

A6-0389/2007

Разисквания :

PV 10/12/2007 - 16
CRE 10/12/2007 - 16

Гласувания :

PV 11/12/2007 - 9.18
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0595

Приети текстове
PDF 275kWORD 80k
Вторник, 11 декември 2007 г. - Страсбург
Политика за морска среда ***II
P6_TA(2007)0595A6-0389/2007
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2007 г. относно общата позиция на Съвета за приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно създаване на Рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (9388/2/2007 – C6-0261/2007 – 2005/0211(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид общата позиция на Съвета (9388/2/2007 – C6-0261/2007),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене(1) по предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2005)0505),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 62 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A6-0389/2007),

1.  Одобрява общата позиция във вида, в който е изменена;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 314 E, 21.12.2006 г., стр. 86.


Позиция на Европейския парламент приета на второ четене на 11 декември 2007 г. с оглед приемането на Директива 2008/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно създаване на Рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия)
P6_TC2-COD(2005)0211

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на второ четене съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2008/56/ЕО.)

Правна информация - Политика за поверителност