Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/0211(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0389/2007

Indgivne tekster :

A6-0389/2007

Forhandlinger :

PV 10/12/2007 - 16
CRE 10/12/2007 - 16

Afstemninger :

PV 11/12/2007 - 9.18
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0595

Vedtagne tekster
PDF 10kWORD 72k
Tirsdag den 11. december 2007 - Strasbourg
EU's havmiljøpolitik ***II
P6_TA(2007)0595A6-0389/2007
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. december 2007 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) (9388/2/2007 - C6-0261/2007 - 2005/0211(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Rådets fælles holdning (9388/2/2007 - C6-0261/2007),

-   der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2005)0505),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 62,

-   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A6-0389/2007),

1.   godkender den fælles holdning som ændret;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 314 E af 21.12.2006, s. 86.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 11. december 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/.../EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet)
P6_TC2-COD(2005)0211

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved andenbehandlingen til den endelige retsakt, direktiv 2008/56/EF).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik