Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/0211(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0389/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0389/2007

Keskustelut :

PV 10/12/2007 - 16
CRE 10/12/2007 - 16

Äänestykset :

PV 11/12/2007 - 9.18
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0595

Hyväksytyt tekstit
PDF 186kWORD 73k
Tiistai 11. joulukuuta 2007 - Strasbourg
Yhteisön meriympäristöpolitiikka ***II
P6_TA(2007)0595A6-0389/2007
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. joulukuuta 2007 neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiapuitedirektiivi) (9388/2/2007 – C6-0261/2007 – 2005/0211(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (9388/2/2007 – C6-0261/2007),

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan(1) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2005)0505),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 62 artiklan,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6-0389/2007),

1.   hyväksyy yhteisen kannan sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL C 314 E, 21.12.2006, s. 86.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 11. joulukuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/.../EY antamiseksi yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiadirektiivi)
P6_TC2-COD(2005)0211

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin toisessa käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä 2008/56/EY.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö