Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2005/0183(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0398/2007

Předložené texty :

A6-0398/2007

Rozpravy :

PV 10/12/2007 - 17
CRE 10/12/2007 - 17

Hlasování :

PV 11/12/2007 - 9.19
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0596

Přijaté texty
PDF 317kWORD 79k
Úterý, 11. prosince 2007 - Štrasburk
Kvalita vnějšího ovzduší a čistší ovzduší pro Evropu ***II
P6_TA(2007)0596A6-0398/2007
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2007 ke společnému postoji Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu (16477/1/2006 – C6-0260/2007 – 2005/0183(COD))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na společný postoj Rady (16477/1/2006 – C6-0260/2007),

-   s ohledem na stanovisko v prvním čtení(1) k návrhu Komise předloženému Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2005)0447),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na připojené prohlášení Komise,

-   s ohledem na článek 62 jednacího řádu,

-   s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6-0398/2007),

1.   schvaluje pozměněný společný postoj;

2.   pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 306 E, 15.12.2006, s. 102.


Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 11. prosince 2007 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/…/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu
P6_TC2-COD(2005)0183

Jelikož bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, odpovídá postoj Parlamentu ve druhém čtení konečnému právnímu aktu, směrnice 2008/50/ES.)  


Prohlášení Komise k přijetí nové směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a o čistším ovzduší pro Evropu

Komise bere na vědomí znění směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu přijaté Radou a Evropským parlamentem. Komise zejména bere na vědomí význam, jaký Evropský parlament a členské státy v čl. 22 odst. 4 a bodu odůvodnění 16 uvedené směrnice přikládají opatřením Společenství ke snížení emisí látek znečišťujících ovzduší u zdroje.

Komise uznává potřebu omezit emise škodlivých látek znečišťujících ovzduší, má-li být dosaženo významného pokroku v úsilí o naplnění cílů stanovených v šestém akčním programu pro životní prostředí. Sdělení Komise o tematické strategii o znečišťování ovzduší stanoví značný počet možných opatření Společenství. S ohledem na tato a další opatření bylo od přijetí strategie dosaženo významného pokroku:

   - Rada a Parlament již přijaly nové právní předpisy omezující emise výfukových plynů z lehkých užitkových vozidel;
   - Komise přijala návrh nových právních předpisů ke zvýšení účinnosti právních předpisů Společenství o průmyslových emisích včetně intenzivních zemědělských zařízení a opatření k omezení zdrojů průmyslového spalování menšího rozsahu;
   - Komise přijala návrh nových právních předpisů omezující emise výfukových plynů z motorů v těžkých nákladních vozidlech;
  - V roce 2008 Komise chystá návrhy nových právních předpisů, které
   - dále sníží vnitrostátní emise hlavních znečišťujících látek povolené členským státům;
   - sníží emise související s čerpáním pohonných látek u čerpacích stanic vozidly s benzínovým motorem;
   - budou se zabývat obsahem síry v palivech, včetně lodních paliv.
  - Probíhají rovněž přípravné práce, jejichž úkolem je prozkoumat možnost, jak:
   - s ohledem na životní prostředí zlepšit konstrukci a omezit emise domácích kotlů a ohřívačů vody;
   - snížit obsah rozpouštědel v barvách, lacích a výrobcích pro opravy nátěru vozidel;
   - snížit emise výfukových plynů nesilničních pojízdných strojů, a v co největší míře tak využít výhod nižšího obsahu síry v pohonných látkách pro nesilniční pojízdné stroje, který již Komise navrhla.
   - Komise také dále pokračuje v prosazování významného snížení emisí z lodí v rámci Mezinárodní námořní organizace (IMO) a je odhodlána předložit návrhy opatření Společenství, pokud IMO v roce 2008 nepředloží očekávané dostatečně ambiciózní návrhy.

Komise však usiluje o dosažení cílů iniciativy zaměřené na zlepšování právních předpisů a naplnění potřeby podložit návrhy celkovým posouzením dopadů a výhod. V tomto ohledu a v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství bude Komise pokračovat v hodnocení nezbytnosti předkládání nových legislativních návrhů, vyhrazuje si však právo rozhodnout, zda a kdy bude vhodné takový návrh předložit.

Právní upozornění - Ochrana soukromí