Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2005/0183(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0398/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0398/2007

Debates :

PV 10/12/2007 - 17
CRE 10/12/2007 - 17

Balsojumi :

PV 11/12/2007 - 9.19
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0596

Pieņemtie teksti
PDF 310kWORD 85k
Otrdiena, 2007. gada 11. decembris - Strasbūra
Apkārtējā gaisa kvalitāte un tīrāks gaiss Eiropai ***II
P6_TA(2007)0596A6-0398/2007
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2007. gada 11. decembra normatīvā rezolūcija attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai (16477/1/2006 – C6-0260/2007 – 2005/0183(COD))

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (16477/1/2006 – C6-0260/2007),

–   ņemot vērā tā nostāju pirmajā lasījumā(1) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2005)0447),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu,

–   ņemot vērā pievienoto Komisijas paziņojumu,

–   ņemot vērā Reglamenta 62. pantu,

–   ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumus otrajam lasījumam (A6-0398/2007),

1.   apstiprina grozīto kopējo nostāju;

2.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

(1) OV C 306 E, 15.12.2006., 102. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta otrajā lasījumā 2007. gada 11. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/.../EK par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai
P6_TC2-COD(2005)0183

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta otrā lasījuma nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai 2008/50/EK.)


Komisijas Deklarācija, kas ir pavaddokuments jaunajai direktīvai par apkārtējā gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropā

Komisija ņem vērā direktīvas par apkārtējā gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropā tekstu, ko pieņēmusi Padome un Eiropas Parlaments. Jo īpaši Komisija ņem vērā nozīmi, kādu Eiropas Parlaments un dalībvalstis direktīvas 22. panta 4. punktā un 15. apsvērumā piešķir Kopienas pasākumiem, kuru mērķis ir samazināt gaisu piesārņojošās emisijas to rašanās vietā.

Komisija atzīst, ka ir jāsamazina kaitīgo gaisa piesārņotājvielu emisijas, lai varētu gūt būtiskus panākumus Sestās vides rīcības programmas mērķu sasniegšanā. Komisijas paziņojumā, kas attiecas uz tematisko stratēģiju par gaisa piesārņojumu, ir paredzēts ievērojams skaits iespējamo Kopienas pasākumu. Kopš stratēģijas pieņemšanas, īstenojot šos un citus pasākumus, ir panākta būtiska virzība.

   Padome un Parlaments jau ir pieņēmuši jaunus tiesību aktus, kas ierobežo pieļaujamās izplūdes gāzu emisijas mazjaudas transportlīdzekļiem.
   Komisija ir pieņēmusi priekšlikumu jaunam tiesību aktam, lai uzlabotu ar rūpnieciskajām emisijām saistīto Kopienas tiesību aktu efektivitāti, tai skaitā attiecībā uz intensīvas darbības lauksaimniecības iekārtām un pasākumiem, kas saistīti ar mazākiem rūpnieciskās sadedzināšanas avotiem.
   Komisija ir pieņēmusi priekšlikumu jaunam tiesību aktam, lai ierobežotu lieljaudas transportlīdzekļu dzinēju izplūdes gāzu emisijas.
   2008. gadā Komisija plāno ierosināt jaunus tiesību aktu projektus, lai:
   vēl vairāk samazinātu dalībvalstīm noteiktās pieļaujamās galveno piesārņojošo vielu emisijas;
   samazinātu pieļaujamās emisijas, kas rodas, uzpildes stacijās iepildot degvielu ar benzīnu darbināmos transportlīdzekļos;
   kontrolētu sēra saturu degvielās, tostarp kuģu degvielā.
   Uzsākts arī sagatavošanās darbs, lai veiktu izpēti par šādu mērķu īstenošanas iespējām:
   uzlabot dzīvojamo ēku apsildes katlu un ūdenssildītāju ekoloģisko dizainu un samazināt to radītās emisijas;
   samazināt šķīdinātāju saturu krāsās, lakās un transportlīdzekļu galīgās apdares materiālos;
   samazināt visurgājējas tehnikas radītās izplūdes gāzes un maksimāli izmantot Komisijas ieteikto visurgājējai tehnikai paredzēto degvielu ar mazāku sēra saturu.
   Turklāt Komisija joprojām mēģina panākt, lai Starptautiskā Jūrniecības organizācija būtiski samazinātu pieļaujamās kuģu radītās emisijas, un ir apņēmusies ierosināt Kopienas pasākumus, ja Starptautiskās Jūrniecības organizācijas iniciatīvas 2008. gadam nebūs pietiekami vērienīgas.

Tomēr Komisija ir apņēmusies sasniegt Labāka tiesiskā regulējuma iniciatīvas mērķus un apzinās, ka priekšlikumiem jābūt pamatotiem ar visaptverošu novērtējumu par ietekmi un labumu, kas rastos, tos īstenojot. Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu Komisija turpinās izvērtēt nepieciešamību izvirzīt jaunus tiesību aktu priekšlikumus, bet patur tiesības izlemt, vai un kad šādus priekšlikumus būtu lietderīgi iesniegt.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika