Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2005/0183(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0398/2007

Texte depuse :

A6-0398/2007

Dezbateri :

PV 10/12/2007 - 17
CRE 10/12/2007 - 17

Voturi :

PV 11/12/2007 - 9.19
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0596

Texte adoptate
PDF 371kWORD 94k
Marţi, 11 decembrie 2007 - Strasbourg
Calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa ***II
P6_TA(2007)0596A6-0398/2007
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European 11 decembrie 2007 privind poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European şi a Consiliului privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa (16477/1/2006 – C6-0260/2007 – 2005/0183(COD))

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European,

   având în vedere poziţia comună a Consiliului (16477/1/2006 – C6-0260/2007),

   având în vedere poziţia sa în primă lectură(1) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2005)0447,

   având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

   având în vedere declaraţia Comisiei anexată,

   având în vedere articolul 62 din Regulamentul său de procedură,

   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (A6-0398/2007),

1.   aprobă poziţia comună astfel cum a fost modificată;

2.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

(1) JO C 306 E, 15.12.2006, p. 102.


Poziţia Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 11 decembrie 2007 în vederea adoptării Directivei 2008/…/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa
P6_TC2-COD(2005)0183

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în a doua lectură corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2008/50/CE.)


Declaraţia Comisiei care însoţeşte adoptarea noii directive privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa

Comisia ia notă de textul adoptat de Consiliu și de Parlamentul European pentru directiva privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa. În special, Comisia remarcă importanța atribuită de Parlamentul European și de statele membre, în articolul 22 alineatul (4) și în considerentul 16 ale directivei, acțiunilor comunitare pentru reducerea la sursă a emisiilor ce poluează atmosfera.

Comisia recunoaște nevoia de a reduce emisiile de poluanți atmosferici nocivi pentru a se înregistra progrese semnificative în sensul atingerii obiectivelor stabilite în Al șaselea program de acțiune pentru mediu. Comunicarea Comisiei privind o Strategie tematică cu privire la poluarea atmosferică prevede un număr important de posibile acțiuni comunitare. De la adoptarea strategiei s-au înregistrat progrese semnificative pentru aceste acțiuni și pentru altele:

   Consiliul și Parlamentul au adoptat deja noi dispoziții legislative care limitează emisiile de gaze de eşapament ale vehiculelor ușoare;
   Comisia a adoptat propunerea pentru o nouă dispoziție legislativă care va spori eficiența legislației comunitare referitoare la emisiile industriale, inclusiv cele ale instalațiilor pentru agricultura intensivă, precum și măsurile adresate surselor de emisii industriale de scară mai mică;
   Comisia adoptat propunerea pentru o nouă dispoziție legislativă care să limiteze emisiile de gaze de eșapament ale motoarelor vehiculelor grele;
   pentru 2008, Comisia prevede noi propuneri legislative care:
   ar reduce și mai mult nivelurile naționale permise ale emisiilor de principali poluanți ale statelor membre;
   ar reduce emisiile asociate realimentării cu benzină a mașinilor la stațiile de benzină;
   ar trata problema conținutului de sulf al combustibililor, inclusiv al combustibililor marini;
   de asemenea, sunt în desfășurare proiecte de fezabilitate pentru:
   îmbunătățirea proiectării ecologice și reducerea emisiilor boilerelor și ale centralelor de încălzire a apei folosite în gospodării;
   reducerea conținutului de solvenți din vopsele, lacuri și produse de refinisare a vehiculelor;
   reducerea gazelor de eșapament ale maşinilor mobile nerutiere, maximizându-se astfel avantajele utilizării combustibililor utilizați în transportul nerutier cu conținut scăzut de sulf, propusă deja de Comisie;
   de asemenea, Comisia continuă să facă presiuni pe lângă Organizația Maritimă Internațională (OMI) pentru reducerea substanțială a emisiilor ce provin de la nave și se angajează să înainteze propuneri pentru acțiuni comunitare, în cazul în care OMI nu prezintă propuneri suficient de ambițioase, după cum se prevede pentru 2008.

Cu toate acestea, Comisia este fidelă obiectivelor inițiativei "O mai bună legiferare" și nevoii ca propunerile să se bazeze pe o evaluare detaliată a impactului și a avantajelor. În această privință și în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Europene, Comisia va continua să evalueze nevoia de prezentare a unor noi propuneri legislative, dar își rezervă dreptul de a decide dacă și când va fi necesar să prezinte astfel de propuneri.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate