Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Четвъртък, 7 юни 2007 г. - Брюксел
 Споразумение ЕО-Русия: Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния *
 Охранителни и изпълнителни мерки, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболов в северозападната част на Атлантическия океан *
 Прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, свързани с Шенгенската информационна система *
 Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз: наводнения в Унгария и Гърция
 Проект на коригиращ бюджет № 2/2007 г. на Европейския съюз за финансовата 2007 година, Раздел III – Комисия *
 Проект на коригиращ бюджет № 3/2007 г. на Европейския съюз за финансовата 2007 година, Раздел III – Комисия *
 Добавяне на витамини и минерали и някои други вещества към храните ***I
 Твърдения за хранителни и здравословни характеристики на храни ***I
 Визовата информационна система (ВИС) ***I
 Договорът от Прюм: трансгранично сътрудничество в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност *
 Справки във визовата информационна система (ВИС) *
 Защита на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси *
 Многогодишен план за запасите от треска в Балтийско море *
 Специфични правила за сектор плодове и зеленчуци *
 Регионални стратегически документи и регионални индикативни програми за Меркосур и Латинска Америка
 Пътна карта за конституционния процес в Европейския съюз
 Съвет на ООН по правата на човека
 Социален статус на дейците на изкуството
 Бюджетна прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за 2008 г.
Текстове (776 kb)
Правна информация - Политика за поверителност