Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 7 Ιουνίου 2007 - Βρυξέλλες
 Πρωτόκολλο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ/Ρωσικής Ομοσπονδίας *
 Μέτρα διατήρησης και εφαρμογής που θα ισχύσουν στη ζώνη διακανονισμού της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού *
 Εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν όσον αφορά το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν *
 Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης: πλημμύρες στην Ουγγαρία και την Ελλάδα
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2007
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2007
 Προσθήκη βιταμινών και ανόργανων συστατικών και ορισμένων άλλων ουσιών στα τρόφιμα ***I
 Iσχυρισμοί διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα ***I
 Σύστημα ενημέρωσης για τις θεωρήσεις (VIS) ***I
 Αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος (Συνθήκη του Prüm) *
 Πρόσβαση στο σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) για αναζήτηση δεδομένων *
 Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα *
 Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα γάδου της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων *
 Ειδικοί κανόνες όσον αφορά τον τομέα των οπωροκηπευτικών *
 Περιφερειακή στρατηγική και ενδεικτικά περιφερειακά προγράμματα για τη Mercosur και τη Λατινική Αμερική
 Η συνταγματική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών
 Το κοινωνικό καθεστώς των καλλιτεχνών
 Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2008
Κείμενα (829 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου