Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Hyväksytyt tekstit
Torstai 7. kesäkuuta 2007 - Bryssel
 EY:n ja Venäjän väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävä pöytäkirja Bulgarian ja Romanian EU:hun liittymisen huomioon ottamiseksi*
 Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön sääntelyalueella sovellettavat säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteet *
 Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltaminen *
 Solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: Unkarin ja Kreikan tulvat
 Lisätalousarvioesitys nro 2/2007
 Lisätalousarvioesitys nro 3/2007
 Vitamiinien, kivennäisaineiden ja tiettyjen muiden aineiden lisääminen elintarvikkeisiin ***I
 Elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväittämät ***I
 Viisumitietojärjestelmä (VIS) ***I
 Prümin sopimus: Rajatylittävän yhteistyön tehostaminen terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi *
 Pääsy viisumitietojärjestelmään (VIS) *
 Henkilötietojen suojaaminen *
 Itämeren turskakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma *
 Hedelmä- ja vihannesalan erityissäännöt *
 Mercosuria ja Latinalaista Amerikkaa koskevat alueelliset strategia-asiakirjat ja alueohjelmat
 Euroopan unionin perustuslakiprosessin etenemissuunnitelma
 YK:n ihmisoikeusneuvosto
 Taiteilijoiden sosiaalinen asema
 Ennakkoarvio Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2008
Tekstit (507 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö