Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Donderdag 7 juni 2007 - Brussel
 Overeenkomst EG/Rusland: Protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst volgend op de toetreding van Bulgarije en Roemenië *
 Instandhoudings- en handhavingsmaatregelen in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan *
 Toepassing van het Schengenacquis inzake het Schengeninformatiesysteem *
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds: overstromingen in Hongarije en Griekenland
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2007
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2007
 Toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen ***I
 Voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen ***I
 Visuminformatiesysteem (VIS) ***I
 Bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit *
 Toegang tot en raadpleging van het visuminformatiesysteem (VIS) *
 Bescherming van persoonsgegevens *
 Kabeljauwbestanden in de Oostzee *
 Specifieke voorschriften voor de sector groenten en fruit *
 Vaststelling van de regionale strategiedocumenten en indicatieve programma's voor Mercosur en Latijns-Amerika
 Grondwettelijke proces van de Unie
 Vijfde zitting van de Raad voor de rechten van de mens van de VN (UNHRC)
 Sociaal statuut van kunstenaars
 Raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor 2008
Teksten (513 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid