Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Czwartek, 7 czerwca 2007 r. - Bruksela
 Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy UE-Federacja Rosyjska *
 Środki ochrony i egzekwowania mające zastosowanie na obszarze regulowanym Organizacji Rybołówstwa Północno - Zachodniego Atlantyku *
 Stosowanie przepisów dorobku Schengen dotyczących systemu informacyjnego Schengen *
 Uruchomienie Funduszu Solidarności: powodzie na Węgrzech i w Grecji
 Projekt budżetu korygującego nr 2/2007
 Projekt budżetu korygującego nr 3/2007
 Dodawanie do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji ***I
 Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne ***I
 System Informacji Wizowej (VIS) ***I
 Konwencja z Prüm: współpraca transgraniczna w walce z terroryzmem i przestępczością transgraniczną *
 Wgląd do danych Systemu Informacji Wizowej (VIS)*
 Ochrona danych osobowych *
 Wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów *
 Szczególne przepisy dotyczące sektora owoców i warzyw *
 Regionalne dokumenty strategiczne i regionalne programy indykatywne dla Mercosuru i Ameryki Łacińskiej
 Kontynuacja procesu konstytucyjnego w Unii Europejskiej
 Rada Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych
 Społeczny status artystów
 Preliminarz budżetowy Parlamentu Europejskiego na rok 2008
Teksty (514 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności