Hakemisto 
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 19. kesäkuuta 2007 - Strasbourg
Työntekijöiden suoja työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa ***I
 Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistäminen ***I
 Kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistaminen ***I
 Kuluttajan etujen suojaamista tarkoittavat kieltokanteet ***I
 Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjauslaitteet ***I
 Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden suurin suunniteltu nopeus ja kuormalavat ***I
 Pyörillä varustetut maatalous- ja metsätraktorit ***I
 Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden näkyvyysalueet ja tuulilasinpyyhkimet ***I
 Työvälineille asetettavat turvallisuutta ja terveyttä koskevat vähimmäisvaatimukset ***I
 Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentäminen ***I
 Työntekijöiden suojelu asbestilta ***I
 Takuun myöntäminen Euroopan investointipankille (yhteisön ulkopuoliset hankkeet) *
 Sikojen suojelun vähimmäisvaatimukset *
 Puhdasrotuiset jalostusnaudat *
 Yhteisön tavaramerkki *
 Siitosmunien ja siipikarjan poikasten tuotanto ja pitäminen kaupan *
 Euroopan maatalouden tukirahaston rahoitusjärjestelmään kuuluviin toimenpiteisiin kohdistuvat tarkastukset *
 Keskinäinen avunanto saatavien perinnässä *
 EY:n ja São Tomé ja Príncipen välinen kalastuskumppanuussopimus *
 EY:n ja Kiribatin välinen kalastuskumppanuussopimus *
 Mario Borghezion parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
 Väkevien alkoholijuomien määritelmät, kuvaus, esittely ja merkinnät ***I
 Kissan ja koiran turkis ***I
 Laajakaistaa koskeva eurooppalainen politiikka
 EU:n ja Venäjän talous- ja kauppasuhteet
 Kilpailupolitiikka 2005
 Equitable Life Assurance Society -yhtiön kriisi
 Perhe-elämä ja opiskeluaika

Työntekijöiden suoja työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa ***I
PDF 188kWORD 31k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0657 – C6-0381/2006 – 2006/0220(COD))
P6_TA(2007)0238A6-0042/2007

(Yhteispäätösmenettely: kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0657),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 137 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0381/2006),

–   ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan sekä 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0042/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.


Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistäminen ***I
PDF 188kWORD 31k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0543 – C6-0315/2006 – 2006/0170(COD))
P6_TA(2007)0239A6-0043/2007

(Yhteispäätösmenettely: kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0543),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0315/2006),

–   ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan sekä 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0043/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.


Kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistaminen ***I
PDF 188kWORD 31k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistamisesta (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0556 – C6-0323/2006 – 2006/0175(COD))
P6_TA(2007)0240A6-0045/2007

(Yhteispäätösmenettely: kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0556),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0323/2006),

–   ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan sekä 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0045/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.


Kuluttajan etujen suojaamista tarkoittavat kieltokanteet ***I
PDF 188kWORD 31k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajien etujen suojaamista tarkoittavista kieltokanteista (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0692 – C6-0429/2006 – 2003/0099(COD))
P6_TA(2007)0241A6-0046/2007

(Yhteispäätösmenettely: kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0692),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0429/2006),

–   ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan sekä 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0046/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.


Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjauslaitteet ***I
PDF 188kWORD 31k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjauslaitteista (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0670 – C6-0404/2006 – 2006/0225(COD))
P6_TA(2007)0242A6-0047/2007

(Yhteispäätösmenettely: kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0670),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0404/2006),

–   ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan sekä 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0047/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.


Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden suurin suunniteltu nopeus ja kuormalavat ***I
PDF 189kWORD 31k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden suurimmasta suunnitellusta nopeudesta ja kuormalavoista (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0667 – C6-0385/2006 – 2006/0219(COD))
P6_TA(2007)0243A6-0048/2007

(Yhteispäätösmenettely: kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0667),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0385/2006),

–   ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan sekä 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0048/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.


Pyörillä varustetut maatalous- ja metsätraktorit ***I
PDF 188kWORD 31k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tietyistä osista ja ominaisuuksista (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0662 – C6-0380/2006 – 2006/0221(COD))
P6_TA(2007)0244A6-0049/2007

(Yhteispäätösmenettely: kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0662),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0380/2006),

–   ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan sekä 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0049/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.


Pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden näkyvyysalueet ja tuulilasinpyyhkimet ***I
PDF 188kWORD 31k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden näkyvyysalueista ja tuulilasinpyyhkimistä (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0651 – C6-0377/2006 – 2006/0216(COD))
P6_TA(2007)0245A6-0050/2007

(Yhteispäätösmenettely: kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0651),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0377/2006),

–   ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan sekä 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0050/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL C 102. 4.4.1996, s. 2.


Työvälineille asetettavat turvallisuutta ja terveyttä koskevat vähimmäisvaatimukset ***I
PDF 189kWORD 31k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden työssään käyttämille työvälineille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista (toinen direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0652 – C6-0378/2006 – 2006/0214(COD))
P6_TA(2007)0246A6-0132/2007

(Yhteispäätösmenettely: kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM (2006)0652),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 137 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0378/2006),

–   ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan sekä 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0132/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.


Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentäminen ***I
PDF 261kWORD 31k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0812 – C6-0504/2006 – 2006/0264(COD))
P6_TA(2007)0247A6-0167/2007

(Yhteispäätösmenettely: kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0812),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan sekä 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen parlamentille (C6-0504/2006),

–   ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan sekä 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0167/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.


Työntekijöiden suojelu asbestilta ***I
PDF 189kWORD 36k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät asbestialtistukseen työssä (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0664 – C6-0384/2006 – 2006/0222(COD))
P6_TA(2007)0248A6-0201/2007

(Yhteispäätösmenettely: kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0664),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 137 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0384/2006),

–   ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan sekä 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0201/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.


Takuun myöntäminen Euroopan investointipankille (yhteisön ulkopuoliset hankkeet) *
PDF 189kWORD 31k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille yhteisön ulkopuolisiin hankkeisiin myönnetyistä lainoista aiheutuvien tappioiden varalta (Keski- ja Itä-Eurooppa, Välimeren maat, Latinalainen Amerikka ja Aasia sekä Etelä-Afrikan tasavalta) (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0419 – C6-0302/2006 – 2006/0139(CNS))
P6_TA(2007)0249A6-0040/2007

(Kuulemismenettely: kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2006)0419),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 181 a artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0302/2006),

–   ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan sekä 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0040/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.


Sikojen suojelun vähimmäisvaatimukset *
PDF 188kWORD 31k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi sikojen suojelun vähimmäisvaatimuksista (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0669 – C6-0430/2006 – 2006/0224(CNS))
P6_TA(2007)0250A6-0041/2007

(Kuulemismenettely: kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2006)0669),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0430/2006),

–   ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan sekä 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0041/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.


Puhdasrotuiset jalostusnaudat *
PDF 188kWORD 31k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0749 – C6-0002/2007 – 2006/0250(CNS))
P6_TA(2007)0251A6-0164/2007

(Kuulemismenettely: kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2006)0749),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 ja 94 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0002/2007),

–   ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan sekä 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0164/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.


Yhteisön tavaramerkki *
PDF 188kWORD 31k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisön tavaramerkistä (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0830 – C6-0050/2007 – 2006/0267(CNS))
P6_TA(2007)0252A6-0165/2007

(Kuulemismenettely: kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2006)0830),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 308 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0050/2007),

–   ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan sekä 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0165/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.


Siitosmunien ja siipikarjan poikasten tuotanto ja pitäminen kaupan *
PDF 188kWORD 31k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi siitosmunien ja siipikarjan poikasten tuotannosta ja pitämisestä kaupan (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0694 – C6-0436/2006 – 2006/0231(CNS))
P6_TA(2007)0253A6-0166/2007

(Kuulemismenettely: kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2006)0694),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0436/2006),

–   ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan sekä 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0166/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.


Euroopan maatalouden tukirahaston rahoitusjärjestelmään kuuluviin toimenpiteisiin kohdistuvat tarkastukset *
PDF 189kWORD 31k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan maatalouden tukirahaston rahoitusjärjestelmään kuuluviin toimenpiteisiin kohdistuvista jäsenvaltioiden suorittamista tarkastuksista (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0813 – C6-0049/2007 – 2006/0265(CNS))
P6_TA(2007)0254A6-0168/2007

(Kuulemismenettely: kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2006)0813),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0049/2007),

–   ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan sekä 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0168/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.


Keskinäinen avunanto saatavien perinnässä *
PDF 188kWORD 31k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi keskinäisestä avunannosta tiettyihin maksuihin, tulleihin, veroihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä (kodifioitu toisinto) (KOM(2006)0605 – C6-0409/2006 – 2006/0192(CNS))
P6_TA(2007)0255A6-0200/2007

(Kuulemismenettely: kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2006)0605),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 93 ja 94  artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0409/2006),

–   ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan sekä 43 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0200/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.


EY:n ja São Tomé ja Príncipen välinen kalastuskumppanuussopimus *
PDF 194kWORD 43k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä (KOM(2007)0085 – C6-0098/2007 – 2007/0034(CNS))
P6_TA(2007)0256A6-0231/2007

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2007)0085)(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan ja 300 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0098/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan,

–   ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön ja kehitysyhteistyövaliokunnan ja budjettivaliokunnan lausunnot (A6-0231/2007),

1.   hyväksyy ehdotuksen neuvoston asetukseksi sellaisena kuin se on tarkistettuna ja hyväksyy sopimuksen tekemisen;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallitukselle ja parlamentille.

Komission teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
(1 a)  Edellisen sopimuksen arviointi paljasti ongelmia, jotka koskevat kyseisen sopimuksen nojalla kalastaneiden tiettyjen alusten kalastustoiminnan valvontaa ja seurantaa erityisesti kalastuksesta ja saaliista ilmoittamisen suhteen.
Tarkistus 2
3 artiklan 1 a kohta (uusi)
Komissio tarkistaa joka vuosi, että jäsenvaltiot, joiden alukset toimivat pöytäkirjan nojalla, noudattavat ilmoittamista koskevia vaatimuksia. Jos niitä ei noudateta, komissio ei myönnä kalastuslisenssejä kyseisille aluksille seuraavaksi vuodeksi.
Tarkistus 3
3 a artikla (uusi)
3 a artikla
Pöytäkirjan viimeisen voimassaolovuoden aikana ja ennen uuden sopimuksen tekemistä tai voimassaolevan sopimuksen jatkamista komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän sopimuksen soveltamisesta ja sen täytäntöönpano-olosuhteista, mukaan lukien kustannus-hyöty -analyysi.
Tarkistus 4
3 b artikla (uusi)
3 b artikla
Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain pöytäkirjan 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun monivuotisen alakohtaisen ohjelman tuloksista.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


EY:n ja Kiribatin välinen kalastuskumppanuussopimus *
PDF 190kWORD 42k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Kiribatin tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä (KOM(2007)0180 – C6-0128/2007 – 2007/0062(CNS))
P6_TA(2007)0257A6-0228/2007

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi (KOM(2007)0180)(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan ja 300 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0128/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan,

–   ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön ja kehitysyhteistyövaliokunnan ja budjettivaliokunnan lausunnot (A6-0228/2007),

1.   hyväksyy ehdotuksen neuvoston asetukseksi sellaisena kuin se on tarkistettuna ja hyväksyy sopimuksen tekemisen;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Kiribatin tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

Komission teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
3 a artikla (uusi)
3 a artikla
Komissio tarkistaa joka vuosi, että jäsenvaltiot, joiden alukset toimivat pöytäkirjan nojalla, noudattavat 3 artiklassa tarkoitettuja ilmoittamista koskevia vaatimuksia.
Tarkistus 2
3 b artikla (uusi)
3 b artikla
Pöytäkirjan viimeisen voimassaolovuoden aikana ja ennen uuden sopimuksen tekemistä tai voimassaolevan sopimuksen jatkamista komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän sopimuksen soveltamisesta ja sen täytäntöönpano-olosuhteista.
Tarkistus 3
3 c artikla (uusi)
3 c artikla
Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain pöytäkirjan 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun monivuotisen alakohtaisen ohjelman tuloksista.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


Mario Borghezion parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
PDF 100kWORD 30k
Euroopan parlamentin päätös 19. kesäkuuta 2007 Mario Borghezion parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2006/2304(IMM))
P6_TA(2007)0258A6-0233/2007

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Mario Borghezion esittämän, 8. marraskuuta 2006 päivätyn ja täysistunnossa 16. marraskuuta 2006 ilmoitetun pyynnön parlamentaarisen koskemattomuutensa puolustamiseksi italialaisessa tuomioistuimessa vireillä olevan oikeudenkäynnin yhteydessä,

–   on kuullut Mario Borgheziota työjärjestyksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista 8. huhtikuuta 1965 tehdyn pöytäkirjan 9 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964 ja 10. heinäkuuta 1986 antamat tuomiot(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 6 artiklan 3 kohdan ja 7 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0233/2007),

1.   päättää puolustaa Mario Borghezion parlamentaarista koskemattomuutta.

2.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Italian tasavallan kyseessä oleville viranomaisille.

(1) Asia 101/63, Wagner v. Fohrmann ja Krier, Kok. 1964, s. 383, suomenkielinen erityispainos I, s. 203, ja asia 149/85, Wybot v. Faure ym., Kok. 1986, s. 2391, suomenkielinen erityispainos VIII, s. 729.


Väkevien alkoholijuomien määritelmät, kuvaus, esittely ja merkinnät ***I
PDF 185kWORD 71k
Päätöslauselma
Teksti
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi väkevien alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä ja merkinnöistä (KOM(2005)0125 – C6-0440/2005 – 2005/0028(COD))
P6_TA(2007)0259A6-0035/2007

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2005)0125)(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0440/2005),

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 ja 35 artiklan,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön ja maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot (A6-0035/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 19. kesäkuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2007 antamiseksi tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta

P6_TC1-COD(2005)0028


(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EY) N:o .../2007.)

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


Kissan ja koiran turkis ***I
PDF 185kWORD 64k
Päätöslauselma
Teksti
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kiellosta saattaa markkinoille ja tuoda yhteisöön sekä viedä yhteisöstä kissan ja koiran turkista ja tällaista turkista sisältäviä tuotteita (KOM(2006)0684 – C6-0428/2006 – 2006/0236(COD))
P6_TA(2007)0260A6-0157/2007

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0684)(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan sekä 95 ja 133 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0428/2006),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön ja kansainvälisen kaupan valiokunnan sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnot (A6-0157/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 19. kesäkuuta 2007 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2007 antamiseksi kiellosta saattaa markkinoille sekä tuoda yhteisöön ja viedä yhteisöstä kissan ja koiran turkista ja tällaista turkista sisältäviä tuotteita

P6_TC1-COD(2006)0236


(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EY) N:o .../2007.)

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


Laajakaistaa koskeva eurooppalainen politiikka
PDF 152kWORD 85k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 laajakaistaa koskevan eurooppalaisen politiikan laatimisesta (2006/2273(INI))
P6_TA(2007)0261A6-0193/2007

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle "Laajakaistan levinneisyyserojen umpeen kurominen" (KOM(2006)0129),

–   ottaa huomioon laajakaistaliittymien saatavuudesta ja heikommassa asemassa olevien alueiden julkisesta rahoituksesta 15. heinäkuuta 2005 laaditun Digital Divide -foorumin raportin,

–   ottaa huomioon komission tiedonannon kevään Eurooppa-neuvostolle "Kasvua ja työllisyyttä koskevan uudistetun Lissabonin strategian täytäntöönpano - Tulosten vuosi" (KOM(2006)0816),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle "Nopeiden yhteyksien Eurooppa: sähköisen viestinnän viimeaikainen kehitys" (KOM(2004)0061),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevan EU:n sääntelyjärjestelmän uudelleentarkastelusta (KOM(2006)0334),

–   ottaa huomioon sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi)(1),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle "i2010 – kasvua ja työllisyyttä edistävä eurooppalainen tietoyhteiskunta" (KOM(2005)0229),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle "i2010 – Ensimmäinen vuosikertomus eurooppalaisesta tietoyhteiskunnasta" (KOM(2006)0215),

–   ottaa huomioon Internetin ja uuden verkkoteknologian käyttöturvallisuutta koskevan monivuotisen yhteisön ohjelman perustamisesta 11 päivänä toukokuuta 2005 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 854/2005/EY(2),

–   ottaa huomioon komission työasiakirjan koskien ohjeita rakennerahastojen käytön perusteista ja yksityiskohtaisista säännöistä sähköisen viestinnän alalla (SEC(2003)0895),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle "Markkinalähtöinen lähestymistapa radiotaajuuksien hallintaan Euroopan unionissa" (KOM(2005)0400),

–   ottaa huomioon yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 30. tammikuuta 2007 antaman tuomion asiassa T-340/03, France Télécom SA vastaan komissio, jossa hylätään kokonaisuudessaan France Télécom SA:n vetoomus yleisölle suunnattujen ADSL-pohjaisten Internet-yhteyspalvelujen saalistushinnoittelusta vuonna 2003 tehdyn komission päätöksen osalta,

–   ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille "Uutta luotaava radiotaajuuspolitiikka Euroopan unionille: toinen vuosikertomus" (KOM(2005)0411),

–   ottaa huomioon kasvua ja työllisyyttä edistävästä eurooppalaisesta tietoyhteiskunnasta 14. maaliskuuta 2006 antamansa päätöslauselman(3), Euroopan sähköisen viestinnän sääntelystä ja markkinoista vuonna 2004 1. joulukuuta 2005 antamansa päätöslauselman(4) sekä tietoyhteiskunnasta 23. kesäkuuta 2005 antamansa päätöslauselman(5),

–   ottaa huomioon työjärjestyksensä 45 artiklan,

–   ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot (A6-0193/2007),

A.   katsoo, että Internetin ja laajakaistan kehitys on muuttanut maailmantalouden, yhdentänyt alueita ja maita toisiinsa sekä luonut dynaamisen mallin, jossa yksityisillä kansalaisilla, riippumatta siitä, missä he asuvat, on tiedon, viestinnän, vaikutteiden, osallistumisen, kuluttamisen, työelämän ja yrittäjyyden alalla ennennäkemättömät mahdollisuudet,

B.   ottaa huomioon, että laajakaistayhteydet edistävät EU:n yhdentymistä ja yhteenkuuluvuutta,

C.   ottaa huomioon, että koheesiota koskevissa yhteisön suuntaviivoissa kaudeksi 2007–2013 asetetaan etusijalle se, että varmistetaan tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuurin ja siihen liittyvien palvelujen saatavuus, jos markkinoilla ei pystytä siihen kohtuuhintaan ja riittävässä määrin tarvittavien palvelujen tukemiseksi, etenkin syrjäisillä alueilla ja maaseudulla sekä uusissa jäsenvaltioissa,

D.   katsoo, että Internetin ja laajakaistan merkitys kasvaa lujaa vauhtia jokaisen uuden käyttäjän myötä, mikä on ensiarvoisen tärkeää, jos Euroopasta halutaan tehdä johtava tietoon perustuva yhteiskunta; ottaa huomioon, että radiotaajuuksien uudelleen jakaminen tarjoaa mahdollisuuden liittää vähäisen laajakaistakäytön alueet digitaaliseen yhteiskuntaan,

E.   ottaa huomioon, että 500 miljoonaa kansalaista, jotka muodostavat EU:n sisämarkkinat, edustavat maailmanlaajuisesti ainutlaatuista kriittistä massaa, jota uusien innovatiivisten palvelujen kehittäminen edellyttää, ja että viimeksi mainitun luonnollisena tuloksena on mahdollisuuksien parantaminen kaikkialla Euroopan unionissa; ottaa huomioon, että edellä mainittu korostaa sitä, että laajakaistan ulottaminen jokaisen kansalaisen saataville hyödyttää koko Euroopan unionia,

F.   katsoo, että edellä mainitussa yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa France Télécom SA vastaan komissio antamassa tuomiossa todetaan, että laajakaistasektorin nopea kasvu ei aseta estettä kilpailusääntöjen soveltamiselle,

G.   ottaa huomioon, että laajakaistaliittymien määrä on miltei kaksinkertaistunut ja laajakaista-asiakkaiden määrä miltei nelinkertaistunut viimeisten kolmen vuoden aikana; tämä kehitys on ollut markkinavetoista ja kilpailun tehostamaa, mikä on näin osoittanut tärkeäksi sen, että markkinat eivät saa vääristyä,

H.   katsoo, että jäsenvaltioissa, joissa on kovempi kilpailu laajakaistamarkkinoilla samoin kuin kilpailua eri teknologianaloilla, on korkeampi laajakaistan kattavuus ja levinneisyys,

I.   ottaa huomioon, että sähköisen hallinnon palvelujen, sähköisten terveydenhuoltopalvelujen, verkko-opiskelun ja sähköisten hankintojen kaltaiset verkkopalvelut voivat muodostua todella kattaviksi ja yhteenkuuluvuutta vahvistaviksi tekijöiksi sillä edellytyksellä, että ne saatetaan laajasti unionin kansalaisten ja liikeyritysten ulottuville laajakaistayhteyksien välityksellä,

J.   ottaa huomioon, että internetin laajakaistayhteydet voivat edistää korkealaatuisempien ja kaikkien saatavilla olevien etädiagnoosia ja etähoitoa hyväksikäyttävien terveydenhoitopalvelujen saatavuutta vähemmän kehittyneillä alueilla,

K.   ottaa huomioon, että internetin laajakaistayhteydet voivat edistää korkealaatuisempien ja kaikkien saatavilla olevien etäoppimissovelluksiin perustuvan koulutusjärjestelmän saatavuutta alueilla, joiden kouluinfrastruktuuri ei ole tyydyttävällä tasolla,

L.   ottaa huomioon, että alhaisimman nopeuden laajakaistayhteydet eivät enää ole riittäviä vaativampien internet-yhteyksien ja videosisällön välittämiseen,

M.   ottaa huomioon, että internet-palvelujen ja -sisällön nopea kehittyminen luovat tarpeen kehittää nopeita laajakaistayhteyksiä,

N.   ottaa huomioon, että laajakaistayhteyksien yleisyys ei ole ollut yhtäläinen kaikissa jäsenvaltioissa ja kaikilla unionin alueilla; ottaa huomioon, että laajakaistayhteyksien saatavuus vaikeapääsyisillä alueilla (saarilla ja vuoristoissa) sekä maaseutualueilla on edelleen rajoitettua laajakaistaverkkojen ja -palvelujen huomattavien kustannusten vuoksi; ottaa huomioon, että alhainen kysyntä EU:n metropolikeskusten ulkopuolella alentaa investointien tuottavuutta ja voi estää laajakaistayhteyksien tarjoajia laajentamasta yhteyksiä edellä mainituille alueille liiketoiminnan heikon kannattavuuden vuoksi,

O.   ottaa huomioon, että laajakaistan käytössä on edelleen merkittävää eriarvoisuutta sekä kaupunkikeskusten ja syrjäisten alueiden välillä että vanhojen ja uusien jäsenvaltioiden välillä; ottaa huomioon, että tämä korostaa ensinnäkin teknologian kehittämisen tarvetta ja toiseksi sitä, että uusille operaattoreille on annettava paremmat markkinoille pääsyn mahdollisuudet, sekä kolmanneksi sitä, että innovaationopeuden parantaminen vaatii selkeää strategiaa, ja ottaa huomioon, että kaikki mainitut tekijät parantavat maaseutualueiden ja jäljessä olevien maiden mahdollisuuksia saavuttaa muiden alueiden ja maiden taso,

P.   ottaa huomioon, että yhtäläisten mahdollisuuksien varmistaminen edellyttää internetin laajakaistayhteyksien saatavuuden parantamista sosiaalisesti epäsuotuisassa asemassa olevien ryhmien keskuudessa sekä mainittuja ryhmiä koskevaa koulutusta ja tukitoimia,

Q.   ottaa huomioon, että toimivan kapasiteetin laajakaistayhteyden saatavuus on tärkeätä käyttäjille kaikkialla yhteisön alueella sijainnista riippumatta,

R.   ottaa huomioon, että voimassa olevan sääntelykehyksen asianmukainen ja oikea-aikainen täytäntöönpano on avointen, kilpailukykyisten ja innovatiivisten sähköisten viestintäpalvelujen ehdoton ennakkoedellytys; ottaa huomioon, että sääntelykehyksen kansalliseen lainsäädäntöön sisällyttämisen ja täytäntöönpanon menettelyt vaihtelevat huomattavasti eri jäsenvaltioissa, mikä pirstoo tietoliikenteen yhtenäismarkkinoita,

S.   katsoo, että kaikissa kouluissa olisi oltava laajakaistaverkko ja että tulevaisuuden tavoitteena on, että yksikään lapsi EU:ssa ei jäisi yhteyksien ulkopuolelle,

T.   ottaa huomioon, että digitaalilähetyksiin siirtyminen ja siirtyminen analogisesta digitaaliseen järjestelmään vapauttaa useiden satojen megahertsien taajuusalueet muuhun käyttöön, mikä antaa mahdollisuuden taajuuksien uudelleen jakamiseen sekä tiettyjen taajuuksien avaamiseen yhteiskäyttöön,

Laajakaistan mahdollisuudet

1.   korostaa mahdollisuuksia, joita lähes 500 miljoonan ihmisen, joilla on laajakaistaliittymä, käsittävät sisämarkkinat edustavat luomalla maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen riittävän suuren käyttäjämäärän, antamalla kaikille alueille uusia mahdollisuuksia, tarjoamalla jokaiselle käyttäjälle arvokkaan palvelun ja EU:lle valmiuden olla maailman johtava tietoon perustuva yhteiskunta;

2.   katsoo, että laajakaistayhteyksien yleinen käyttömahdollisuus on sosiaalisen kehityksen ja julkisten palveluiden kohentamisen ennakkoehto ja että viranomaisten olisi tehtävä kaikkensa, jotta kaikki kansalaiset pääsevät käyttämään laajakaistayhteyksiä, jotta niistä saatavat hyödyt ulottuisivat kaikkiin väestönosiin etenkin unionin vähiten kehittyneillä alueilla;

3.   katsoo, että laajakaistaverkkojen käyttöönotto, joka tarjoaa luotettavan tiedonsiirron kilpailukykyisessä laajakaistaverkossa, on ratkaisevan tärkeää liiketoiminnan kasvulle, yhteiskunnalliselle kehitykselle ja julkisten palveluiden tehostamiselle;

4.   korostaa, että laajakaistayhteyksien kehittämisen laajuutta ei voida ennakoida eikä suunnitella ennakolta ja että sen sijaan niitä voidaan edistää ja tukea luovan ja avoimen ympäristön varmistamisen avulla;

5.   korostaa, että laajakaistayhteyksien hyväksikäytön laajentaminen elvyttäisi sisämarkkinoita yleensä;

Euroopan yhdistäminen

6.   korostaa, että laajakaistan yleistyminen maaseutualueilla edistää merkittävällä tavalla kaikkien osallistumista osaamiseen perustuvaan yhteiskuntaan; huomauttaa lisäksi, että laajakaistapalvelut ovat ratkaisevan tärkeässä asemassa myös maaseutualueiden taloudellisen kehityksen kannalta, minkä vuoksi laajakaistayhteyksiä olisi rakennettava mahdollisimman laajasti;

7.   kehottaa jäsenvaltioita edistämään laajakaistayhteyksiä jokaisessa Euroopan unionin koulussa, yliopistossa ja koulutuskeskuksessa ja ottamaan käyttöön etäoppimisen, jotta tulevaisuudessa yksikään lapsi EU:ssa eikä yksikään opetusohjelmiin osallistuva ei jäisi yhteyksien ulkopuolelle;

8.   toteaa, että digitaalista kuilua umpeen kurottaessa on edistettävä perusrakenteita, kuten tietokoneiden saatavuutta kotitalouksissa ja julkisissa laitoksissa;

9.   kannustaa jäsenvaltioita laajakaistainfrastruktuurin kartoittamiseen, jotta laajakaistapalvelujen kattamisesta saataisiin täsmällisempiä tietoja;

Innovointi avainasemassa

10.   on sitä mieltä, että ratkaisu "laajakaistakuilun" umpeen kuromiseen on innovatiivinen teknologia, eli teknologia, joka mahdollistaa suurikapasiteettisten laajakaistayhteyksien rakentamisen, ja huomauttaa, että uuden teknologian ansiosta heikommassa asemassa olevat alueet ovat voineet edetä harppauksittain tässä asiassa;

11.   huomauttaa, että maaseutualueiden kilpailuedun kehittäminen sekä maaseutualueiden, harvaan asuttujen alueiden ja vaikeapääsyisten (saarien, vuoristoalueiden ja muiden) alueiden vakavien ongelmien ratkaiseminen riippuu tieto- ja viestintäteknologian uusista innovatiivisista käyttötavoista;

12.   korostaa, että uusi teknologia on luontaisesti kauaskantoisempaa ja kattavampaa, mikä mahdollistaa pidemmälle kehittyneet palvelut; korostaa myös, että laajakaistayhteydet auttavat alueita, erityisesti vähiten kehittyneitä alueita, houkuttelemaan yritystoimintaa, edistämään etätyötä, tarjoamaan uusia diagnoosi- ja hoitopalveluja sekä parantamaan opetuksen tasoa ja julkisia palveluja;

13.   katsoo, että uusi tekniikka tarjoaa kiinnostavia ja edullisempia ratkaisuja syrjäisille ja vaikeapääsyisille alueille sekä maaseutualueille, koska langattomat linkit sekä matka- ja satelliittiviestintä voivat tuoda laajakaistan alueille, jotka perinteisesti ovat jääneet kiinteiden verkkojen ulkopuolelle; toteaa, että nämä uudet viestintätekniikan muodot on otettava huomioon radiotaajuuksien jakamisen yhteydessä;

14.   korostaa, että innovatiivisen tekniikan kehittämistä on tuettava kaikilla tasoilla ja että tarvitaan todellista ponnistusta markkinoille pääsyn edistämiseksi ja syrjimättömän kilpailun ylläpitämiseksi markkinoilla;

15.   pitää tärkeänä käynnistää tieto- ja viestintätekniikkaa koskevaa tutkimusta ja kumppanuuksia yliopistojen, paikallisviranomaisten ja yritysten välillä;

16.   kehottaa komissiota ottamaan laajakaistayhteyksien ja erityisesti laajakaistaisten matkaviestintäpalvelujen merkityksen huomioon kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmassa sekä seitsemännessä tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmassa;

17.   kehottaa komissiota etsimään aktiivisesti merkittäviä synergiaetuja omien alakohtaisten ohjelmiensa kuten seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman ja kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman välillä, mukaan luettuina parempi koordinointi kansainvälisten ohjelmien kanssa ja laajakaistan kehittämistä koskevan rahoituksen järjestäminen rakennerahastojen ja maaseudun kehittämisrahaston kautta;

18.   painottaa, että ympäristössä, jossa uudet mediat kehittyvät ilmiömäisen nopeasti, laajakaistayhteys tarjoaa ainoan teknisesti ongelmattoman kanavan Internet-television ja Internet-puhelupalveluiden kaltaisille mediatuotteille ja estää siten maaseudun väestöä joutumasta huonompaan asemaan kuin kaupunkiväestö, jolla on käytössään laajakaistayhteys;

19.   tunnustaa sen tosiasian, että joillakin henkilöillä on käytössään vain alhaisen nopeuden ja kapasiteetin laajakaistayhteys; katsoo, että mainittuja yhteyksiä ei tule pitää riittävinä korvaamaan uudet suurnopeusyhteydet; vaatii, että miltään maantieteelliseltä alueelta eikä miltään sosioekonomiselta ryhmältä ei tule kieltää investointeja uuteen ja nopeampaan teknologiaan vain sillä perusteella, että niillä on jo käytössään huonolaatuisempi yhteys;

20.   toteaa, että uudet langattomat alustat soveltuvat hyvin laajakaistayhteyksien takaamiseen maaseututaajamissa; korostaa teknisen neutraaliuden tärkeyttä radiotaajuuksien jakamisessa; muistuttaa, että komissio on suunnitellut aktiivisempaa taajuuspolitiikkaa, jota parlamentti tuki 14. helmikuuta 2007 antamassaan päätöslauselmassa "Kohti eurooppalaista radiotaajuuspolitiikkaa"(6);

21.   kehottaa yhteisön toimielimiä ja jäsenvaltioita harjoittamaan läheisempää yhteistyötä radiotaajuusalueiden hallinnassa tarkoituksena edistää sitä, että monet langattoman ja matkaviestintäteknologian muodot (maanpäällisen ja satelliittiyhteyden muodot) voivat käyttää radiotaajuusalueita;

22.   kehottaa jäsenvaltioita luovuttamaan riittävästi radiotaajuusalueita laajakaistateknologian käyttöön;

Sisällön merkitys

23.   korostaa, että digitaalinen lukutaito on välttämätön perusta laajakaistan tarjoamien mahdollisuuksien hyväksikäyttöön, ja viittaa julkisen koulutuksen vastuuseen tässä suhteessa; korostaa myös tarvetta parantaa mahdollisimman monen unionin kansalaisen mahdollisuuksia käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa;

24.   vaatii kuluttajia suosivia toimia jatkokoulutuksen alalla ja teknisten resurssien hyväksikäyttöä tietotekniikan alalla; kannattaa mainittuja toimia suosivia rahoitus- ja verokannustimia;

25.   katsoo, että investoinnit sähköisen terveydenhuollon, sähköisen hallinnon palvelujen ja verkko-opiskelun sovelluksiin voivat lisätä merkittävällä tavalla laajakaistayhteyksien kysyntää, mikä luo kriittisen massan, jota laajojen markkinoiden kehittyminen näille alueille edellyttää;

26.   uskoo, että laajakaistaa hyödyntävien sovellusten ja palveluiden edistäminen viranomaisten toimesta yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa voi edesauttaa julkisten palvelujen tehokasta tarjoamista ja samanaikaisesti tarjota kannustimia laajakaistaliittymän hankkimiseksi, mikä myös auttaisi vauhdittamaan tarjontaa;

27.   korostaa julkisten viranomaisten tavoitetta hyödyntää esikaupallista hankintamenettelyä innovatiivisten palveluiden tarjonnan edistämiseksi laajakaistaverkoissa; toteaa, että ne voivat myös koordinoida kysyntää yhteisöjen ja palvelun tarjoajien välillä, jotta varmistetaan tarvittava kriittinen massa uusien verkkoinvestointien tukemiseksi; kehottaa komissiota levittämään tietoa näistä työvälineistä ja niiden käytöstä;

28.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita asettamaan etusijalle laajakaistaiset Internet-ratkaisut ja -teknologiat viranomaispalveluja, opetusalaa ja pk-yrityksiä tietokoneistettaessa (kuten sovellusvuokraajat ja päätepalvelimet);

29.   toteaa, että Euroopan tärkeimmät sähköiset palvelut voivat edesauttaa tiiviimpää yhdentymistä ja lujittaa koheesiota sekä luoda yhtenäiset sähköiset markkinat laajakaistan käytön ansiosta, ja kehottaa tekemään tästä alasta erityistavoitteen, johon rakennerahastoja ja maaseudun kehittämisrahastoa voitaisiin käyttää; korostaa tässä yhteydessä myös mainittujen rahastojen roolia alueiden tukemisessa;

30.   kehottaa yhteisön toimielimiä ja jäsenvaltioita toteuttamaan Barcelonassa 2003 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston asettaman tavoitteen varmistaa, että kaikille unionin kansalaisille on tarjolla asianmukaisia laajakaistapalveluja;

31.   pitää äärimmäisen tärkeänä sitä, että kansalaisille taataan korkealaatuisten palvelujen ja sisällön saatavuus aina kun kansalaiset käyttävät valitsemaansa teknologiaa, ja korostaa verkkoihin pääsyn merkitystä sekä sitä, että eri operaattoreiden on voitava toimia eri verkoissa;

32.   kehottaa yhteisön toimielimiä ja jäsenvaltioita edistämään verkkosisällön saatavuutta erityisesti huolehtimalla sen asianmukaisesta suojelusta digitaalisessa ympäristössä;

Markkinadynamiikka

33.   vakuuttaa, että laajakaistan nopea yleistyminen on ratkaisevaa EU:n tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehittymisen ja sellaisten uusien ja pienten yritysten syntymisen kannalta, jotka voivat olla johtavia eri aloilla, esimerkiksi terveydenhoito-, tuotanto- ja rahoituspalvelujen aloilla;

34.   pitää yksityisiä investointeja ratkaisevan tärkeänä laajakaistan levinneisyyttä ja yleisyyttä edistävänä tekijänä; korostaa, että yksityisille sijoittajille olisi annettava mahdollisuus investointiensa uudelleenrahoittamiseen, jos kilpailudynamiikkaa halutaan entisestään tehostaa ja jos kuluttajille halutaan tarjota parempia palveluja, innovaatioita ja valintamahdollisuuksia;

35.   korostaa teknisen, oikeudellisen ja semanttisen tason teollisuuslähtöisten, avointen ja yhteentoimivien standardien tärkeyttä mittakaavaetujen mahdollistamiseksi, syrjimättömän ja avoimen pääsyn varmistamiseksi tietoyhteiskunnan palveluihin ja teknologian nopean käyttöönoton edistämiseksi;

36.   kehottaa yhteisön toimielimiä ja jäsenvaltioita toimimaan yhteistyössä teollisuuden kanssa ja puuttumaan ongelmiin (mukaan luettuina mikromaksut, turvallisuus ja luottamus, yhteentoimivuus ja digitaaliseen sisältöön kohdistuvat oikeuksien hallintajärjestelmät), jotka haittaavat uusien liiketoimintamallien kehittämistä laajakaistayhteyksien alalla;

Kannustavat ja selvät puitteet

37.   korostaa, että yhteisön toimielinten ja jäsenvaltioiden tehtävänä on luoda innovoinnin kehittämistä ja uuden teknologian käyttöönottoa tukeva ympäristö tarjoamalla kilpailua ja yksityisiä investointeja suosivat sääntelypuitteet ja käyttämällä asianomaista rahoitusta laajakaistapalvelujen kysynnän edistämiseksi ja perustelluissa tapauksissa tarvittavan infrastruktuurin tukemiseksi;

38.   toteaa, että julkisten viranomaisten osuus laajakaistaverkon käyttöönoton ja sen turvallisen käytön edistämisessä on merkittävä ja että niiden olisi harkittava kysyntään ja kiinteään infrastruktuuriin investoimiseen kannustavia toimia; edellyttää infrastruktuuri-investointeja varten selvää kehystä, joka ei vääristä markkinoita eikä johda yksityisyrityksiin verrattuna epäoikeudenmukaisin ehdoin operointiin; kiittää komissiota, joka on selkeyttänyt valtionapusääntöjä julkisten viranomaisten osallistumisesta laajakaistan kehitysohjelmiin;

39.   korostaa, että jäsenvaltion tärkein tehtävä laajakaistayhteyksien edistämisessä on luoda toimintaympäristö, jossa oikeusvarmuus rohkaisee kilpailua ja tehostaa investointeja, ja että edellä mainittu edellyttää yhteisön sähköisen viestinnän sääntelykehyksen tehokasta täytäntöönpanoa; korostaa kilpailykykyisten markkinaolosuhteiden varmistamisen tärkeyttä sekä sitä, että jäsenvaltioiden tulee saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpanna sähköisen viestinnän sääntelykehys ja varmistaa, että niissä on tehokkaat, itsenäiset ja asianmukaiset voimavarat omaavat sääntelyelimet;

Kilpailusäännöt ja kuluttajansuoja

40.   pitää markkinoita keskeisessä asemassa innovatiivisten palvelujen laajentumisessa ja kehittämisessä; painottaa kuitenkin, että sääntelyviranomaisten, kilpailuviranomaisten ja kansallisen ja paikallistason hallintojen on ehdottomasti annettava samanaikaisesti etusija kilpailun edistämiselle ja laajakaistamarkkinoille investoimiselle, millä torjutaan määräävän markkina-aseman ja kartellien väärinkäyttöä ja vähennetään markkinoille tulon esteitä niin, että markkinat pystyisivät tuottamaan innovaatioita;

41.   panee merkille kilpailun lisääntymisen Euroopan laajakaistamarkkinoilla; muistuttaa, että tieto- ja viestintätekniikan alakohtainen sääntely suunniteltiin alun perin markkinoiden avaamisen väliaikaiseksi välineeksi, ja että keskipitkällä aikavälillä on siirryttävä yksinomaan yleisten kilpailusääntöjen soveltamiseen;

42.   painottaa, että sääntelykehyksen tarkistamisen tavoitteena on oltava avoimen pääsyn ja reilun kilpailun varmistaminen kaikille operaattoreille;

43.   katsoo, että mitään esteitä ei tule asettaa sille, että infrastruktuurin hallinnot harjoittavat vapaaehtoista verkkojen yhteiskäyttöä, minkä tarkoituksena on edistää laajakaistayhteyksien nopeampaa yleistymistä maaseutualueilla; korostaa, että mainitut infrastruktuurin hallintojen väliset sopimukset edistävät tehokkaasti laajakaistayhteyksien yleistymistä alueilla, joilla ei ole laajakaistayhteyksien vaatimaa infrastruktuuria ja joilla tuleva kysyntä ei riitä useiden verkkojen kannattavaan ylläpitoon;

44.   korostaa tarvetta rakentaa laajakaistainfrastruktuuria paikallisyhteisöjen tasolla yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuden periaatteella ja yhtäläinen pääsy huomioon ottaen;

45.   korostaa, että kilpailu ja laajakaistamarkkinoiden avaamista koskevat tehokkaat ja asianmukaiset säännöt edistävät tehokkaimmin laajakaistayhteyksien käyttöä, mikä tarkoittaa käyttöönottoa, nopeutta ja palvelujen monipuolisuutta;

46.   korostaa, että teknologian on oltava neutraalia ja että on vältettävä pirstoutumista ja että tekniset kehityssuunnat ja käyttäjien tarpeet on otettava huomioon, mikä vaatii Euroopan unionin sääntelyviranomaisia suhtautumaan avoimesti uusiin ratkaisuihin ja samanaikaisesti luomaan niille vakaat edellytykset;

47.   korostaa, että markkinoiden vakiintuneiden toimijoiden liityntäverkkojen toiminnallisella eriyttämisellä niiden operatiivisesta toiminnasta voi olla etuja ja sillä voitaisiin varmistaa kaikkien toimijoiden tasapuolinen ja reilu kohtelu;

48.   kehottaa komissiota kartoittamaan tulevassa vihreässä kirjassaan Internet-palvelujen saatavuutta kohtuuhintaan kaikille kansalaisille EU:n alueella, matalan tulotason kansalaiset ja maaseudun alueilla ja kalliilla alueilla elävät kansalaiset mukaan lukien, ja harkitsemaan, onko nykyisiä yleispalveluja koskevia vaatimuksia muutettava; odottaa lisäksi, että vihreässä kirjassa käsitellään kansalaisten huolenaiheita, jotka koskevat laajakaistan turvallista käyttöä;

Tarvittaessa julkinen rahoitus

49.   korostaa, että julkista rahoitusta olisi käytettävä ainoastaan siellä, missä yksityiset yritykset eivät voi taloudellisesti kannattavasti rakentaa laajakaistayhteyksien infrastruktuuria, ja että julkisella rahoituksella ei tule rahoittaa päällekkäistä laajakaistapalvelujen infrastruktuuria;

50.   korostaa, että kansallisen ja yhteisön julkisen rahoituksen tulisi olla kilpailun kannalta puolueettomia ja edistää kaupallisesti kestäviä investointeja; korostaa, että tällaiset julkiset hankintasopimukset olisi kilpailutettava avoimella, läpinäkyvällä, kilpailuun perustuvalla ja ei-syrjivällä menettelyllä;

51.   huomauttaa, että julkisesti rahoitetun infrastruktuurin olisi perustuttava yhtäläiseen saatavuuteen ja että sillä ei tulisi suosia mitään tiettyjä palveluntarjoajia;

52.   katsoo, että markkinavoimien lisäksi jäsenvaltiot ja erityisesti niiden alueet ja kunnat voisivat asettaa kannustimia laajakaistamarkkinoiden edistämiseksi heikommassa asemassa olevilla alueilla; korostaa rakennerahastojen ja maaseudun kehittämisrahaston asemaa niiden alueiden tukemisessa, jotka pyrkivät vahvistamaan tietoyhteiskunnan kysyntäpuolta;

53.   korostaa, että laajakaistainfrastruktuuriin tehtävien julkisesti rahoitettujen investointien on oltava mahdollisia yhteisön kilpailusääntöjen puitteissa;

54.   kehottaa komissiota varmistamaan, että kaikkien palveluntarjoajien yhtäläinen pääsy laajakaistaverkkoihin varmistetaan rakennerahaston ja maaseudun kehittämisrahastojen rahoitustuen avulla; katsoo vaatimusten noudattamisen edellyttävän myös sitä, että kansallisille sääntelyviranomaisille olisi annettava valtuudet vaatia sääntelyn avoimuutta ja valtuudet valvoa mainittujen vaatimusten noudattamista;

55.   korostaa sen merkitystä, että alueiden kehittäminen ja laajakaistayhteyspolitiikka on kytkettävä toisiinsa, rakennerahastojen ja maaseuturahastojen rahoitus mukaan luettuna, laajakaistaisten matkaviestintäpalvelujen ja tarvittavan infrastruktuurin kehittämiseksi;

56.   kehottaa komissiota edelleen kehittämään ja tarkistamaan suuntaviivoja, jotka koskevat rakennerahastojen ja maaseudun kehittämisrahastojen käyttämistä laajakaistayhteyksien edistämiseen ja käyttöönottoon, ja edistämään hyviä käytäntöjä mainituissa suuntaviivoissa sekä erityisesti antamaan yksityiskohtaisempaa ohjausta, mitä tulee rakennerahastojen käyttöön laajakaistapalvelujen hyödyntämiseen silloin, kun osa näistä palveluista on jo tarjolla;

57.   kehottaa komissiota antamaan neuvoja ja levittämään laajakaistahankkeille myönnettävää julkista rahoitustukea koskevien valtioavun käyttämissääntöjen noudattamisen hyviä käytäntöjä;

58.   kehottaa komissiota sallimaan yhteisön rahoitustuen käyttämisen myös niiden laajakaistayhteyksien korvaamiseen, jotka eivät tarjoa asianmukaista toiminnallista kapasiteettia;

59.   kehottaa komissiota toimittamaan riittäviä tietoja ja tilastoja ja arvioimaan rakennerahastoista ja maaseudun kehittämisrahastosta myönnetyn rahoituksen vaikutusta laajakaistan kehittämiseen tukea saaneilla alueilla sekä edistämään parhaiden käytäntöjen vaihtamista unionin alueiden välillä;

60.   kannustaa komissiota tutkimaan tarkoin, sovelletaanko sääntelykehystä täysipainoisesti ja sovelletaanko valtionapusääntöjä, kun rakenne- ja maaseuturahastoja käytetään laajakaistainvestointeihin, ja varmistamaan, että yhteisön rahoitusta käytetään parantamaan tieto- ja viestintätekniikan levinneisyyttä koko unionissa, ilman että suosittaisiin tiettyjä toimijoita tai teknologisia vaihtoehtoja vaan ainoastaan kaikkein tehokkaimpia ratkaisuja; huomauttaa lisäksi, että tällainen yhteisön varojen käyttö olisi sallittava ainoastaan "alipalvelluilla" alueilla ja kun on selvää, että muita lähteitä laajakaistainfrastruktuuri-investointien rahoitukseen ei ole; korostaa, että kaikkien päätösten tulisi olla läpinäkyviä ja ne olisi julkaistava kansallisilla ja eurooppalaisilla verkkosivuilla, jotka liittyvät kilpailuviranomaisiin;

61.   katsoo, että lainojen ja avustusten muodossa tapahtuvaa julkista osallistumista, joka usein toteutetaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön kautta, olisi edelleen kehitettävä alueilla, joilla tarjonta ei ole vielä riittävää;

62.   painottaa jälleen kerran, että laajakaistainfrastruktuurille annettavan julkisen tuen on noudatettava teknologianeutraaliuden periaatetta suosimatta ennakolta mitään tiettyä teknologiaa tai rajoittamatta alueiden valintoja teknologian suhteen ja samanaikaisesti estäen teknisen infrastruktuurin pirstoutumisen ja että samalla on otettava huomioon tekniset kehityssuunnat ja käyttäjien tulevat tarpeet sekä suurikapasiteettisten laajakaistayhteyksien rakentaminen;

o
o   o

63.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL L 108, 24.4.2002, s. 33.
(2) EUVL L 149, 11.6.2005, s. 1.
(3) EUVL C 291 E, 30.11.2006, s. 133.
(4) EUVL C 285 E, 22.11.2006, s. 143.
(5) EUVL C 133 E, 8.6.2006, s. 140.
(6) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0041.


EU:n ja Venäjän talous- ja kauppasuhteet
PDF 234kWORD 93k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 EU:n ja Venäjän talous- ja kauppasuhteista (2006/2237(INI))
P6_TA(2007)0262A6-0206/2007

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon kumppanuuden perustamisesta tehdyn Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Venäjän federaation välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen(1) tekemisen, joka tuli voimaan 1. joulukuuta 1997 ja päättyy vuonna 2007,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Venäjän federaation kumppanuuden perustamisesta tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitetyn pöytäkirjan Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi(2),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Venäjän federaation kumppanuuden perustamisesta tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitetyn pöytäkirjan Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi(3),

–   ottaa huomioon Pietarissa 31. toukokuuta 2003 pidetyn huippukokouksen jälkeen annetussa yhteisessä julistuksessa määritellyn EU:n ja Venäjän jakaman tavoitteen perustaa yhteinen talousalue, yhteinen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue, ulkoisen turvallisuuden yhteistyöalue, sekä yhteinen tutkimuksen, koulutuksen ja kulttuurin alue,

–   ottaa huomioon myöhemmin laaditun yhteisen talousalueen etenemissuunnitelman, joka hyväksyttiin EU:n ja Venäjän huippukokouksessa Moskovassa 10. toukokuuta 2005,

–   ottaa huomioon 21. toukokuuta 2004 allekirjoitetun EU:n ja Venäjän välisen sopimuksen, jolla saatettiin päätökseen Venäjän federaation maailman kauppajärjestöön (WTO) liittymistä koskevat kahdenväliset neuvottelut markkinoille pääsystä,

–   ottaa huomioon komission 10. tammikuuta 2007 Eurooppa-neuvostolle ja Euroopan parlamentille antaman tiedonannon "Energiapolitiikka Euroopalle" (KOM(2007)0001),

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston ja EU:n jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätökseksi, jotka kokoontuivat neuvoston puitteissa sopimuksen solmimiseksi kirjeiden vaihtona koskien EY:n ja Venäjän välistä sopimusta Siperian ylittävien lentoreittien käyttöön sovellettavan järjestelmän nykyaikaistamisesta (KOM(2007)0055),

–   ottaa huomioon 17. joulukuuta 1991 allekirjoitetun Euroopan energiaperuskirjan(4) ja sitä seuranneen 17. joulukuuta 1994 allekirjoitetun sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta, joka tuli voimaan huhtikuussa 1998,

–   ottaa huomioon Lontoossa 5. toukokuuta 1949 allekirjoitetun Euroopan neuvoston perussäännön,

–   ottaa huomioon Brysselissä 15. ja 16. kesäkuuta 2006 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät(5),

–   ottaa huomioon Helsingissä 24. marraskuuta 2006 pidetyn kahdeksannentoista EU:n ja Venäjän välisen huippukokouksen tulokset,

–   ottaa huomioon Brysselissä 8. ja 9. maaliskuuta 2007 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät,

–   ottaa huomioon Euroopan investointipankin (EIP), Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EJKP) ja komission 15. joulukuuta 2006 allekirjoittaman yhteisymmärrysmuistion,

–   ottaa huomioon heinäkuussa 1997 järjestetyssä EU:n ja Venäjän huippukokouksessa perustetun EU:n ja Venäjän teollisuusjohtajien pyöreän pöydän ryhmän,

–   ottaa huomioon Pariisissa 30. lokakuuta 2000 pidetyssä kuudennessa EU:n ja Venäjän huippukokouksessa alulle pannun energiavuoropuhelun,

–   ottaa huomioon Samarassa Venäjällä 18. toukokuuta 2007 järjestettävän EU:n ja Venäjän huippukokouksen,

–   ottaa huomioon 16. marraskuuta 2006 antamansa päätöslauselman pohjoiseen ulottuvuuteen sisältyvästä Itämeren aluetta koskevasta strategiasta(6);

–   ottaa huomioon 23. maaliskuuta 2006 antamansa päätöslauselman energiahuollon varmuudesta Euroopan unionissa(7),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön ja ulkoasiainvaliokunnan sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnot (A6-0206/2007),

A.   ottaa huomioon, että Venäjän federaatio on Euroopan neuvoston jäsenenä sitoutunut neuvoston tavoitteisiin, joita ovat erityisesti demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen edistäminen ja demokraattisen vakauden lujittaminen Euroopassa tukemalla poliittisia, lainsäädännöllisiä ja perustuslaillisia uudistuksia kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla,

B.   ottaa huomioon, että EU:n ja Venäjän federaation välisten talous- ja kauppasuhteiden tulisi perustua vastavuoroisuuden, kestävyyden, avoimuuden, ennustettavuuden, luotettavuuden, syrjimättömyyden ja hyvän hallintotavan periaatteisiin,

C.   ottaa huomioon, että Venäjä on allekirjoittanut mutta ei vielä ratifioinut julistusta energiaperuskirjasta, jolla luodaan energia-alan kauppaa, investointien suojaa, kauttakulkua, energiatehokkuutta ja riitojen ratkaisua koskeva kansainvälisen tason oikeudellinen perusta,

D.   ottaa huomioon, että ennen uutta kumppanuus- ja yhteistyösopimusta koskevien neuvottelujen käynnistämistä Euroopan unionin jäsenvaltioiden on muodostettava yhtenäinen ja johdonmukainen yhteinen kanta suhteessa EU:n ja Venäjän välisiin talous- ja kauppasuhteisiin,

E.   ottaa huomioon, että EU:n ja Venäjän suhteiden taloudellinen potentiaali on valtava ja molemmat osapuolet hyötyisivät suuremmasta taloudellisesta yhdentymisestä ja hyvistä naapuruussuhteista; ottaa huomioon, että EU:n ja Venäjän yhteistyö on ratkaisevan tärkeää vakauden turvaamiseksi kaikilla molemmille osapuolille merkittävillä aloilla,

F.   ottaa huomioon, että EU:n ja Venäjän välisen kaupan arvo oli yli 166 miljardia euroa vuonna 2005 ja että Venäjän kaupan ylijäämä on noin kahdeksan prosenttia sen BKT:stä eli noin 50 miljardia euroa; ottaa huomioon, että Venäjä on EU:n kolmanneksi tärkein kauppakumppani, jonka osuus EU:n kokonaiskaupasta on 7,3 prosenttia, ja että EU on Venäjän tärkein kauppakumppani 52,9 prosentin osuudella sen kokonaiskaupasta,

G.   ottaa huomioon, että vuonna 2006 Venäjälle tehtiin arvioiden mukaan suoria ulkomaisia investointeja 31 miljardin USD arvosta, kun vuonna 2005 niiden arvo oli 14,6 miljardia USD; ottaa huomioon, että EU:n suorat investoinnit Venäjälle yli kaksinkertaistuivat vuosien 2002 (2,5 miljardia euroa) ja 2004 (6,4 miljardia euroa) välillä, minkä perusteella EU on tehnyt eniten ulkomaisia investointeja Venäjälle,

H.   ottaa huomioon, että tietyillä aloilla, kuten tukku- ja vähittäiskaupan aloilla toimivien ulkomaisten yritysten osuus suorista ulkomaisista sijoituksista Venäjällä oli 38,2 prosenttia vuonna 2005, ja että niiden tulot ovat nousseet Venäjän kotimaisen kysynnän voimakkaan kasvun seurauksena,

I.   ottaa huomioon, että 1990-luvun hyperinflaatio ja ruplan devalvointi 75 prosentilla elokuussa 1998 ajoivat Venäjän federaation konkurssin partaalle,

J.   toteaa, että Venäjän keskuspankki sitoi ruplan helmikuussa 2005 valuuttakoriin, jossa euron osuus kasvaa jatkuvasti (40 prosenttia vuoden 2006 puolivälissä ja todennäköisesti 52 prosenttia vuoden 2007 loppuun mennessä) ja että Venäjän keskuspankki pitää nykyisin hallussaan yli 100 miljardin euromääräistä valuuttavarantoa,

K.   toteaa, että taloudellisen elpymisensä ansiosta Venäjä on maksanut kaikki velkansa Kansainväliselle valuuttarahastolle (IMF) ja Pariisin klubille, ja että se on luonut myös vararahaston, johon on kertynyt yli 100 miljardia USD vuodesta 2004 lähtien,

L.   ottaa huomioon, että energia-alan ulkomaisten sijoitusten osuus kokonaisinvestoinneista oli 85 prosenttia vuonna 1996, ja että tällä hetkellä se on vain 60 prosenttia kokonaisinvestoinneista,

M.   ottaa huomioon, että Mustanmeren alue on Euroopan unionin energiahuollon kannalta strategisesti tärkeä energian tuotanto- ja kauttakulkualue, ja että merkittävää energia-alan yhteistyötä harjoitetaan Mustanmeren taloudellisen yhteistyöjärjestössä, jonka perustajajäsen myös Venäjä on,

N.   ottaa huomioon, että keskimäärin noin 28 prosenttia EU:n tarvitsemasta energiasta on peräisin Venäjän federaatiosta, että jotkut valtiot tuovat jopa 100 prosenttia käyttämästään kaasusta Venäjältä ja että energiaan liittyvän kaupan osuus Venäjältä EU:hun suuntautuvasta tuonnista on noin 65 prosenttia,

O.   ottaa huomioon, että Euroopan unioni on suurin immateriaalioikeuksien hakija Venäjällä 37 prosentin osuudella patenttihakemuksista ja 41 prosentin osuudella tavaramerkeistä,

P.   ottaa huomioon, että Venäjän federaation, joka allekirjoitti 19. marraskuuta 2006 Yhdysvaltojen kanssa kahdenvälisen WTO-sopimuksen markkinoille pääsystä, on vielä tehtävä lopullinen sopimus Vietnamin, Kambodžan ja Georgian kanssa sekä saatettava kahdenväliset neuvottelut päätökseen täyttääkseen kaikki WTO-jäsenyyden pakolliset ennakkoehdot,

Q.   ottaa huomioon, että Venäjän federaation on saatettava monenväliset neuvottelut päätökseen voidakseen liittyä WTO:hon,

R.   ottaa huomioon, että EU:n lentoliikenteen harjoittajien pyynnöstä tehty EY:n ja Venäjän välinen sopimus Siperian ylittävien lentoreittien käyttöön sovellettavan järjestelmän nykyaikaistamisesta ratkaisi ongelman Siperian ylilentomaksuista, joita Venäjän federaatio perii Venäjän alueen ylilennoista; ottaa huomioon, että mainittu sopimus lujittaa kuljetusalan yhteistyötä EU:n ja Venäjän yhteisen talousalueen puitteissa,

Yleisiä huomioita

1.   muistuttaa Venäjän ja EU:n jäsenvaltioiden yhteisestä jäsenyydestä Euroopan neuvostossa; tukee poliittisen moniarvoisuuden kehittämistä Venäjällä ja katsoo, että Venäjän ihmisoikeustilanteen tulisi olla keskeisessä asemassa EU:n ja Venäjän poliittisella asialistalla;

2.   korostaa, että EU:n ja Venäjän suhteet ovat kriittisessä vaiheessa; kehottaa näin ollen Venäjää ja EU:ta rakentavaan ja tuloshakuiseen sitoutumiseen, muttei mihin hintaan hyvänsä; huomauttaa, että Euroopan unionilla ja Venäjällä on yhteisiä etuja talouden ja kaupan alalla ja että kummatkin ovat sitoutuneet demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen, minkä lisäksi kummatkin toimivat kansainvälisellä areenalla ja yhteisissä naapurimaissa; pitää kuitenkin valitettavana sitä, että EU ja Venäjä eivät ole onnistuneet poistamaan keskinäistä luottamuspulaansa;

3.   katsoo, että Venäjän ja EU:n jäsenvaltioiden yhteinen jäsenyys Euroopan neuvostossa tukee osapuolten yhteisiä arvoja ja sitoutumista Euroopan neuvoston tavoitteisiin sellaisina kuin niistä on säädetty sen säännöissä ja yleissopimuksissa: ihmisoikeuksien ja demokratian edistämiseen sekä oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen koko Euroopassa; kehottaa sekä EU:n jäsenvaltioita että Venäjää toimimaan Euroopan neuvostossa ja käyttämään sitä foorumina kyseisten tavoitteiden toteuttamiselle käytännössä; huomauttaa, että Venäjää vastaan on nostettu useita kanteita Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa; korostaa viimeksi mainitun roolia Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden velvoitteiden täytäntöönpanon valvonnassa;

4.   panee merkille, että Venäjän federaatio on luonut yleisesti myönteisen makrotaloudellisen ympäristön, joka on osaltaan edistänyt vuoden 1998 kriisin jälkeistä merkittävää talouskasvua; muistuttaa, että mainittu talouskasvu on johtunut pääasiassa öljytuotteiden maailmanmarkkinahintojen huomattavasta nousemisesta;

5.   tunnustaa Venäjällä viime vuosina toteutetut taloudelliset ja talouteen liittyvät poliittiset uudistukset etenkin verojärjestelmän, verofederalismin, julkisen hallinnon ja rahoitusjärjestelmän sääntelyn alalla; on kuitenkin vakuuttunut myös siitä, että rakenneuudistukset ovat välttämättömiä myös terveydenhuollon ja koulutuksen alalla, kaasualalla, pankkijärjestelmän alalla ja yleisemmin oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen alalla, ja kehottaa Venäjän federaatiota jatkamaan sekä Venäjää että Euroopan unionia hyödyttäviä uudistuksiaan, joilla voidaan vahvistaa Venäjän federaation houkuttelevuutta kansainvälisten ja erityisesti eurooppalaisten investoijien kannalta, millä on myös huomattava ja merkittävä vaikutus taloudelliseen kasvuun ja joiden avulla Venäjän federaatio voi hyötyä ulkomaisesta taitotiedosta; korostaa, että tulevat lainsäädännölliset uudistukset on toteutettava kansainvälisiä standardeja noudattaen;

6.   katsoo, että Venäjän ja EU:n välisen tehokkaan ja laajamittaisen taloudellisen yhteistyön on perustuttava demokratian korkeisiin vaatimuksiin ja markkinoiden vapauden periaatteeseen, ja kehottaa Venäjää jatkamaan markkinauudistuksia, pidättymään talouden politisoinnista ja kunnioittamaan julkisten ja yksityisten instituutioiden itsenäisyyttä;

7.   muistuttaa lakien ja sääntöjen asianmukaisen ja tehokkaan soveltamisen tärkeydestä; on huolissaan ennakoimattomuudesta, joka liittyy tuomioistuinten tapaisten viranomaisten tapaan soveltaa sääntöjä ja laiminlyödä tuomioiden täytäntöönpanon valvonta; kehottaa Venäjän viranomaisia ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin tämän tilanteen korjaamiseksi

8.   kehottaa Venäjää torjumaan tehokkaammin korruptiota ja keskittymään erityisesti korruption taustalla olevien syiden torjumiseen;

9.   on vakuuttunut, että asianmukaisia, yhdenmukaistettuja ja yhteensopivia standardeja, säädöksiä ja vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä olisi kehitettävä tarpeen mukaan;

10.   kehottaa Venäjän federaatiota varmistamaan Kansainvälisen työjärjestön yleissopimusten noudattamisen ja ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin sosiaalisen polkumyynnin tehokkaaksi torjumiseksi; kehottaa Venäjän federaatiota toimimaan samoin Kioton pöytäkirjan noudattamisen yhteydessä kaikkinaisen ympäristöperusteisen polkumyynnin torjumiseksi;

11.   pitää myönteisenä EU:n ja Venäjän huippukokouksen yhteydessä Sotshissa 25. toukokuuta 2006 allekirjoitettua sopimusta, jolla yksinkertaistetaan sekä Venäjän kansalaisten että Euroopan unionin kansalaisten viisumimenettelyä ja jolla myös toistuvaisviisumihakemusten käsittely muutetaan joustavammaksi liikemiesten kaltaisille ammattiryhmille, mikä edistää yhteyksien yksinkertaistamista ja liikesuhteiden parantamista;

12.   korostaa, että lisääntyneet taloudelliset yhteydet edellyttävät viisumien saannin helpottamista edelleen siten, että sitä sovelletaan myös tavallisiin vilpittömässä mielessä matkustaviin, jotka eivät kuulu mihinkään ennakolta määriteltyihin luokkaan, ja että pitkällä aikavälillä viisumien saanti on vapautettava;

Sääntelykehys – yhteistyön puitteet

13.   korostaa Venäjän WTO:hon liittymisen tärkeyttä myös EU:lle sekä sen vaikutusta kaupan vapauttamiseen ja Venäjän sitoutumiseen noudattamaan WTO:n sääntöjä, ja on vakuuttunut siitä, että WTO:n jäsenyys sisältää tärkeän viestin ulkomaisille ja venäläisille investoijille, vauhdittaa Venäjän talouskasvua ja lisää kauppavaihtoa EU:n kanssa; kehottaa Venäjän federaatiota pyrkimään kohti jäljellä olevien markkinoille pääsyä koskevien kahdenvälisten WTO-sopimusten tekemistä sekä täyttämään jo allekirjoitetuista sopimuksista, kuten EY:n kanssa solmitusta sopimuksesta, johtuvat sitoumuksensa, ja valvomaan niiden täytäntöönpanoa;

14.   kehottaa Venäjän federaatiota ratkaisemaan tulevan WTO:hon liittymisensä yhteydessä ongelmat, jotka liittyvät puun vientitulleihin Pohjoismaihin, korjaamaan nykyisen Venäjän omien tullien ja maailmanmarkkinahintojen välillä vallitsevan epäsuhdan ja selvittämään myös ongelmat, jotka liittyvät määräaseman mukaan määritettyihin, syrjiviksi tuomittuihin rautatietariffeihin, erityisesti Baltian maiden osalta;

15.   katsoo, että Venäjän WTO-jäsenyyden tulisi johtaa EU:n ja Venäjän taloudellisen yhdentymisen syvenemiseen yhteisen talousalueen puitteissa; kehottaa komissiota harkitsemaan vapaakauppasopimuksen neuvottelemista Venäjän liityttyä WTO:hon;

16.   korostaa EU:n ja Venäjän välisen rakentavan vuoropuhelun tarvetta ja toistaa, kuinka tärkeää on perustaa yhteinen talousalue ja kehittää sitä koskevassa etenemissuunnitelmassa sovittuja tavoitteita erityisesti EU:n ja Venäjän välisten avoimien ja yhdentyneiden markkinoiden toteuttamisen osalta;

17.   katsoo, että etenemissuunnitelman toteuttamista olisi jatkettava uuden kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen neuvottelujen rinnalla; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita keskittymään mainitun uuden sopimuksen neuvottelujen aloittamiseen; pyytää, että parlamentille tiedotetaan välittömästi ja virallisesti kaikesta asiassa tapahtuneesta edistyksestä;

18.   katsoo, että jos Venäjän kanssa uudesta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta käytävät neuvottelut eivät tuota konkreettista tulosta, EU:n tulisi harkita vaihtoehtoista lähestymistapaa, joka perustuu käynnissä olevan, neljää yhteistä aluetta koskeviin sovittuihin toimintasuunnitelmiin liittyvän työn elvyttämiseen ja poliittista yhteistyötä koskevan yhteisen lähestymistavan muotoilemiseen;

19.   korostaa, että edistyminen yhteisen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen, ulkoisen turvallisuuden yhteistyöalueen sekä koulutuksen,yhteisen tutkimuksen ja teknologisen kehityksen alan osalta, kulttuurien välinen vuoropuhelu ja yhteistyö mukaan luettuna, toisi mukanaan merkittäviä sosio-taloudellisia vaikutuksia ja vähentäisi valtioiden välisen konfliktin riskiä; korostaa, että Venäjän hallituksen on lisättävä ponnistelujaan mainitulla alalla;

20.   katsoo, että Venäjän federaation on kehitettävä ulkomaisten investointien suojaa OECD:n kansainvälisesti tunnustettujen normien mukaisesti, mikä antaisi Euroopan unionille oikeuden käydä neuvotteluja investointien edistämistä ja suojaa koskevien sopimusten tekemisestä;

Kauppa, markkinoille pääsy ja investoinnit

21.   korostaa Venäjän investointiympäristön parantamisen merkitystä; katsoo, että mainittu tavoite voidaan saavuttaa vain edistämällä ja luomalla vahvoihin demokraattisiin arvoihin perustuvia syrjimättömiä, avoimia ja ennustettavia toimintaympäristöjä; korostaa myös byrokratian vähentämisen molempiin suuntiin tapahtuvien investointien edistämisen tarvetta;

22.   panee merkille Venäjän federaation äskettäisen lakiesityksen, jonka nojalla hallitus voi hylätä ulkomaiset tarjoukset enemmistöosuuden hankkimiseksi venäläisissä yrityksissä ja estää näin yli 49 prosentin ulkomaalaisomistuksen 39 strategisella teollisuudenalalla toimivissa yrityksissä; kyseenalaistaa sekä mainitun lakiesityksen että strategisiksi ja kansalliselle turvallisuuden kannalta olennaisiksi määriteltyjen teollisuudenalojen valinnan ja niiden alati kasvavan lukumäärän; katsoo, että tällainen lähestymistapa ei paranna Venäjän investointiympäristöä ja että se aiheuttaa perustavanlaatuisia kysymyksiä valtion asemasta markkinataloudessa ja kilpailusta talouden keskeisillä aloilla;

23.   korostaa, että yritysten perustamista ja toimintaa olisi helpotettava vastavuoroisuuden pohjalta; toteaa, että EU on avoin Venäjän investoinneille, mistä osoituksena on EU:ssa etenkin energia- ja teräsaloilla toimivien venäläisten yritysten määrän kasvu; vaatii siksi, että luonnonvara-alalla Venäjällä toimiville ulkomaisille yrityksille olisi myönnettävä oikeudet markkinoille pääsyyn kuin venäläisille yrityksille;

24.   huomauttaa, että joillakin talouden aloilla Venäjän valtion kauppamonopoli on edelleen voimissaan;

25.   panee merkille erityisiä investointikannustimia, mukaan lukien tuotantokapasiteettia, ns. erityistalousalueiden perustamisen, mikä saattaa osoittautua suotuisaksi Euroopan yrityksille; kehottaa Venäjän federaatiota takaamaan näillä aloilla kunnolliset työolot ja työntekijöiden järjestäytymisoikeuden kunnioittamisen; kehottaa tarkkailemaan tiukasti ja valvomaan riippumattomasti ihmisoikeuksia ja sosiaali- ja ympäristönormeja kyseisillä erityistalousalueilla;

26.   tunnustaa tullimaksujen kantamisessa saavutetun edistymisen; kehottaa Venäjän hallitusta jatkamaan tullimenettelyjensä virtaviivaistamista, standardointia ja automatisointia sekä kantamaan tullimaksuja ennakoitavalla ja mielivallasta vapaalla tavalla tavaroiden kulkua viivyttämättä;

27.   korostaa, että Venäjän liittyminen WTO:hon ei saa johtaa tuontitullien tason nousuun ja protektionismin voimistumiseen liittymistä edeltäviin vuosiin verrattuna;

28.   toteaa komission soveltaneen polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä Venäjältä tuotuun ammoniumnitraattiin, kaliumkloridiin, useisiin terästuotteisiin sekä silikonituotteisiin ja virtsa-aineeseen; kehottaa venäläisiä yrityksiä harjoittamaan vientiä EU:hun reilun kaupan ehtojen mukaisesti ja antamaan polkumyyntitapauksia tutkiville yhteisön tutkijoille tarpeelliset tiedot, jotta EU:n täytäntöönpanoviranomaiset voivat lopettaa sovelletut polkumyynnin vastaiset toimenpiteet nopeassa aikataulussa;

29.   panee merkille Venäjän määräämät polkumyyntitullit EU:sta tuoduille tuotteille ja etenkin terästuotteille; katsoo, että kyseiset kiistat olisi ratkaistava ensisijaisena kysymyksenä;

30.   pitää valitettavana sitä, että Venäjä käyttää kauppapoliittisia välineitä ulkopoliittisiin tarkoitukseen tavalla, joka on ristiriidassa WTO:n sääntöjen kanssa;

31.   kiinnittää huomiota puolalaista lihaa koskevaan perusteettomaan tuontikieltoon, joka on ollut voimassa jo kahden vuoden ajan, ja suosittelee, että tämä ongelma, jonka olemassaolo on WTO:n sääntöjen vastainen, ratkaistaan mahdollisimman nopeasti;

Teollis- ja tekijänoikeudet

32.   korostaa tarvetta parantaa lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanon valvontaa kaupallisten, teollis- ja tekijänoikeuksien suojelun alalla kilpailukyvyn ja investointiolosuhteiden houkuttelevuuden lisäämiseksi lähentämällä sääntelyjärjestelmiä korkeimpien kansainvälisten standardien ja normien kanssa; kehottaa Venäjän viranomaisia Venäjän tulevaa WTO:hon liittymistä silmällä pitäen mukauttamaan teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan siviilioikeuden IV osan vastaamaan WTO:n sääntöjä ja kansainvälisiä sopimuksia, erityisesti teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehtyä sopimusta (TRIPS-sopimus), sekä takaamaan sen täydellisen täytäntöönpanon tuoteväärentämisen ja piratismin torjunnan tehostamiseksi;

33.   korostaa tarvetta mukauttaa nykyistä tuomioistuinjärjestelmää teollis-ja tekijänoikeuksien tehokkaan suojaamisen varmistamiseksi ja syytteeseenpanon nopeuttamiseksi; panee merkille eurooppalaisten yritysten hyväksi annettujen tuomittujen lisääntymisen, mutta on syvästi huolissaan tuomioiden täytäntöönpanon valvonnan puuttumisesta;

34.   on syvästi huolissaan väärennettyjen tuotteiden, erityisesti väärennettyjen lääkkeiden valmistamiseen ja myyntiin liittyvän ongelman johdosta, sillä se vaarantaa kansanterveyden laillisille tuottajille aiheuttamansa haitan lisäksi;

35.   kehottaa Venäjän viranomaisia ryhtymään kaikkiin tarpeellisiin ja tehokkaisiin toimiin laittoman toiminnan harjoittajien löytämiseksi ja estääkseen näiden tuotantolaitosten tai Internet-pohjaisten järjestelmien toiminnan; huomauttaa, että tuotantolaitosten osalta kyseisten toimien pitäisi sisältää tiedossa oleviin tuotantolaitoksiin yhdessä luvanhaltijoiden kanssa tehtävät toistuvat ja ilmoittamattomat tarkastukset sekä optisen median tuotantolaitoksille myönnettävien lupien järjestelmän tiukentaminen; korostaa, että Internet-pohjaisten järjestelmien osalta toimien tulisi kattaa lainsäädännöllisten tarkistusten hyväksyminen sen varmistamiseksi, että yhteisvalvontajärjestöt voivat toimia ainoastaan sellaisten oikeudenhaltijoiden puolesta, jotka nimenomaisesti antavat siihen luvan, ja että olisi annettava säädöksiä Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) vuonna 1996 hyväksymän tekijänoikeussopimuksen (WCT) sekä esitys- ja äänitesopimuksen (WPTT) täytäntöönpanemiseksi;

Energia

36.   muistuttaa yhtenäisen eurooppalaisen energiapolitiikan tarpeesta; tähdentää, että jäsenvaltioiden ja Venäjän kahdenvälisillä sopimuksilla on edistettävä EU:n energiaturvallisuuden kokonaisetujen sekä EU:n ja Venäjän yhteisen energiapolitiikan saavuttamista siinä tapauksessa, että se on ehdottoman välttämätöntä;

37.   korostaa kuitenkin, että EU:n energiapolitiikan ensisijaisena tavoitteena ei voi olla vain sen välttäminen, että energiariippuvuus Venäjästä jatkuu;

38.   kehottaa sekä EU:ta että Venäjää tiiviimpään keskinäiseen yhteistyöhön, myös kaikkien työmarkkinaosapuolten kanssa EU:n ja Venäjän energiavuoropuhelun puitteissa siten, että erityistä huomiota kiinnitetään energian tuotannon, kuljetuksen ja käytön kestävyyteen ja jatkuvaan luotettavuuteen sekä energiatehokkuuteen ja huoltovarmuuteen liittyvien kysymysten käsittelyyn; kehottaa EU:ta läheisessä yhteistyössä Venäjän federaation kanssa edistämään investointeja uusiutuviin energialähteisiin sekä edistämään teknologian jakamista ja sääntelyn lähestymisen alalla molempia osapuolia hyödyttävän kestävän suhteen luomiseksi; kehottaa lisäksi Venäjän federaatiota kohtelemaan kaikkia kumppaneitaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi, edistämään eurooppalaisten investoijien pääsyä Venäjän markkinoille ja ottamaan ympäristönsuojelun asianmukaisesti huomioon;

39.   tukee puheenjohtajavaltiota Saksaa sen pyrkimyksissä taata energian toimitusvarmuus ja vähentää energiariippuvuutta lisäämällä yhteistyötä ja energia-alan vuoropuhelua Venäjän kanssa, luoden näin lujan ja varman perustan energiakumppanuudelle, sekä pyrkimällä monipuolistamaan energianlähteitä ottamalla käyttöön sitovia tavoitteita energiatehokkuuden sekä uusiutuvien ja vaihtoehtoisten energianlähteiden alalla; toteaa, että mainitun strategian kehittäminen on sekä EU:n että Venäjän etujen mukaista ja että liiallinen riippuvuus maakaasusta on EU:n kannalta vaarallista;

40.   pitää myönteisenä sitä, että Venäjä ratifioi Kioton pöytäkirjan lokakuussa 2004; kehottaa EU:ta ja Venäjän federaatiota tekemään tiivistä yhteistyötä teknisten innovaatioiden edistämiseksi ja energia-alan tehokkuuden parantamiseksi sekä tutkimaan yhdessä tulevia strategioita kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi Kioton pöytäkirjan vuonna 2012 päättyvän soveltamisajan jälkeen;

41.   pitää myönteisenä Venäjän, Kreikan ja Bulgarian allekirjoittamaa sopimusta öljyputken rakentamisesta Burgasin ja Aleksandroupolisin välille; korostaa kuitenkin, että hanke vain yksi muiden jo hyväksyttyjen tai keskustelujen kohteena olevien hankkeiden joukossa; on tietoinen siitä, että johdonmukaisen eurooppalaisen energiapolitiikan kehittäminen on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää;

42.   on vakuuttunut, että sen lisäksi, että Venäjän pitäisi ratifioida energiaperuskirjasopimus, EU:n pitäisi harkita neuvotteluja Venäjän kanssa energiasuhteita koskevasta virallisesta puiteasiakirjasta uuden kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen puitteissa; ehdottaa, että energiaperuskirjasopimuksen aineksia siirrettäisiin uuteen asiakirjaan, sillä nykyistä tilannetta, jota leimaa virallisen sopimuksen puute, on mahdotonta hyväksyä;

43.   tukee Venäjää ja EU:n jäsenvaltioita yhdistävien energiainfrastruktuurien parannusohjelmia;

44.   ilmaisee huolensa Venäjän pyrkimyksestä omaksua energiavarojensa hallintaa koskeva nationalistinen ja monopolistinen käsitys; on syvästi huolissaan ulkomaisten ja yksityisten yritysten kohtaamista vaikeuksista Venäjän manneralustan tulevaan kehitykseen investoinnissa; kehottaa Venäjää omaksumaan avoimemman asenteen ja luomaan yhdenvertaiset lähtökohdat, jotta ulkomaiset yritykset voivat kilpailla venäläisyritysten kanssa WTO:n sääntöjen mukaisesti; kehottaa Venäjää sisällyttämään pikaisesti avoimuutta ja julkista tilintekovelvollisuutta koskevia parhaita kansainvälisiä käytänteitä kansalliseen lainsäädäntöönsä;

45.   panee merkille, että jakeluverkostojen ja putkistojen ylläpitoon on investoitu huomattavia summia; korostaa kuitenkin, että investointien puute, ulkomaiset investoinnit mukaan lukien, voisi asiantuntijoiden mukaan johtaa kaasupulaan vuodesta 2010 lähtien;

46.   toistaa parlamentin kehotuksen komissiolle ja jäsenvaltioille suhtautua vakavasti puutteellisesta energiainfrastruktuureihin investoinnista johtuvaan uhkaan Venäjän kaasutoimitusten vajeesta vuoden 2010 jälkeen; tukee EU:n ja Venäjän välistä energiavuoropuhelua, jossa käsitellään tarvittavia investointeja Venäjän ja EU:n energiainfrastruktuuriin toimitusvarmuuden ja kysynnän takaamiseksi; korostaa tarvetta luoda EU:n ja Venäjän väliset tehokkaat ja oikea-aikaiset viestintämekanismit kriisitilanteita varten; korostaa EU:n jäsenvaltioiden välisen koherenssin, tiiviin koordinoinnin ja solidaarisuuden merkitystä energiaa koskevassa vuoropuhelussa; korostaa, että EU:n on toimittava samaan aikaan energiahuollon turvallisuuden ja monipuolisuuden lisäämiseksi ja painottaa EU:n ja Venäjän yhteistyön strategista merkitystä ympäristönsuojelun, energiatehokkuuden, energiansäästön ja uusiutuvan energian alalla;

47.   kehottaa Venäjää olemaan soveltamatta kaksinkertaista hintajärjestelmää energiavaroihin, sillä se on myös WTO:n sääntöjen vastaista;

48.   kehottaa Venäjän federaatiota yhdessä EU:n kanssa investoimaan ydinvoimaloiden uudenaikaistamiseen ja erityisesti infrastruktuureihin, uusiin teknologioihin ja uusiutuviin energialähteisiin turvallisuutta, energiatehokkuutta, ympäristönsuojelua ja kansanterveyttä koskevien yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi;

49.   toistaa kannattavansa EU:n markkinoiden avaamista Venäjän vientisähkölle sillä edellytyksellä, että asian kannalta merkitykselliset turvallisuusstandardit Venäjällä – erityisesti ne, jotka koskevat ydinvoimaloita sekä ydinjätteen turvallista käsittelyä ja loppusijoittamista – saatetaan samalle tasolle kuin EU:ssa ympäristöperusteisen polkumyynnin välttämiseksi;

Liikenne

50.   panee merkille tärkeimpien Euroopan laajuisten liikenneväylien laajentamista naapurimaihin ja -alueille käsitelleen korkean tason ryhmän suositukset; tukee erityisesti EU:n ja Venäjän välisten liikenneinfrastruktuurien kehittämistä eli rautatieliikenteen edellytysten yhdenmukaistamista;

51.   panee tyytyväisenä merkille Helsingissä pidetyn EU–Venäjä-huippukokouksen yhteydessä 24. marraskuuta 2006 allekirjoitetun sopimuksen Siperian ylilennoista perittävien maksujen tilanteesta; katsoo, että kyseisen sopimuksen avulla on mahdollista normalisoida EU:n ja Venäjän federaation suhteet lentoliikenteen alalla ja vahvistaa niitä ja että sopimuksella parannetaan merkittävästi eurooppalaisten lentoyhtiöiden kilpailukykyä ja helpotetaan niiden toimintaa Aasian kasvavilla markkinoilla;

Muut erityisalat

52.   uskoo palvelujen kaupan olevan olennainen osa EU:n ja Venäjän välisiä kauppasuhteita tulevaisuudessa; kehottaa lähentämään EU:n ja Venäjän lainsäädäntöjä etenkin sellaisilla aloilla kuin rahoituspalvelut, televiestintä ja liikenne, kunnioittaen kuitenkin julkisia palveluja sääteleviä erityissäännöksiä; kehottaa luopumaan epäoikeudenmukaisesta politiikasta, jota tällä hetkellä harjoitetaan Baltian maita kohtaan sekä tuontia että vientiä koskevien rautatiemaksujen osalta;

53.   korostaa, että on tärkeää taata rahoitusjärjestelmän vakaus ja tukea rahoitusalan konsolidointia sekä rahoituspalvelujen kuluttajien tehokasta suojajärjestelmää parantamalla lainsäädäntöä, tehostamalla valvontaa ja ottamalla käyttöön toimenpiteitä, joissa noudatetaan korkeimpia rahoituspalvelujen tuottajiin sovellettavia standardeja ja normeja;

54.   katsoo, että kyseiset uudistukset edistävät investointiolosuhteita ja että ne voivat olla tärkeässä asemassa Venäjän jatkuvan talouskasvun mahdollistamisessa siten, että energian viennistä ja energian hinnasta ei enää olla niin riippuvaisia;

55.   korostaa kilpailun ja avoimuuden merkitystä rahoituspalvelualalla; ilmaisee tässä yhteydessä huolensa nykyisistä esteistä ulkomaisten pankkien sivukonttoreiden toimintalupien myöntämiselle;

56.   katsoo, että maataloussektorin sääntelyjärjestelmien, etenkin terveys- ja kasvinsuojelutoimien, lähentämisen eteen olisi tehtävä enemmän yhteistyötä; korostaa, että monille jäsenvaltioille maataloustuotteiden, kuten kala-, liha- ja maitotuotteiden, vienti Venäjälle on tärkeää; ilmaisee sen vuoksi huolensa Venäjän tällä alalla äskettäin hyväksymistä rajoittavista toimista ja kehottaa EU:ta tukemaan jäsenvaltioita, joihin nämä toimet vaikuttavat, ja löytämään yhteisen ratkaisun Venäjän markkinoille vientiin liittyviin ongelmiin etenkin terveys- ja kasvinsuojelutoimien alalla;

57.   kehottaa Venäjää olemaan soveltamatta tuontituotteisiin kasvin- tai eläintensuojelua koskevia rajoituksia, jotka ovat epäoikeudenmukaisia tai jotka perustuvat kansallisiin tuotteisiin sovellettavia vaatimuksia tiukempiin vaatimuksiin;

Suhteet muihin kauppakumppaneihin

58.   korostaa, että EU:n ja Venäjän välisen strategisen taloudellisen kumppanuuden kehittämisessä olisi otettava huomioon Venäjän geopoliittinen asema; painottaa tarvetta liittää EU:n Venäjän-politiikka muihin alueella toteutettaviin hankkeisiin, kuten Euroopan naapuruuspolitiikkaan, pohjoiseen ulottuvuuteen ja Mustan meren alueelliseen strategiaan;

59.   panee tyytyväisen merkille Euroopan naapuruuspolitiikan osana tehdyn Mustanmeren synergia -aloitteen, jolla pyritään parantamaan Mustanmeren alueen asianomaisten maiden, Venäjän federaation ja EU:n välistä alueellista yhteistyötä muun muassa energia-, liikenne- ja ympäristöalalla ja vahvistamaan myös vuoropuhelua ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, demokratiasta ja hyvästä hallinnosta;

60.   tunnustaa lisäksi, että EU:n ja Mustanmeren taloudellisen yhteistyöjärjestön laajentuneen alueiden välisen yhteistyön vahvistamisella uuden Mustanmeren synergia -aloitteen puitteissa voisi olla myönteinen vaikutus;

61.   korostaa EU:n ja Venäjän alueellisen yhteistyön lisäämisen merkitystä osana pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa, jossa EU ja Venäjä ovat yhdessä Islannin ja Norjan kanssa tasaveroisia kumppaneita; korostaa, että on kehitettävä konkreettisia yhteistyöhankkeita ja, erityisesti Itämeren alueen yhteistyön osalta, tuettava ja vahvistettava nykyisiä yhteistyöhankkeita ja monenvälisiä kumppanuuksia ja että siinä on noudatettava pohjoista ulottuvuutta varten kehitettyä Itämeren aluetta koskevaa strategiaa, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi edellä mainitussa päätöslauselmassaan 16. marraskuuta 2006; toteaa, että sosiaalista ja taloudellista kehitystä Kaliningradin alueella on kannustettava mallina EU:n ja Venäjän tehostetulle taloudelliselle ja kaupalliselle yhteistyölle;

62.   panee merkille EU:n ja Venäjän välisten matkailualan siteiden vahvistamisesta syntyvät myönteiset vaikutukset, koska Euroopan unionin jäsenvaltioiden useat alueet ovat venäläisten matkailijoiden perinteisiä matkakohteita;

63.   kiinnittää huomiota siihen, että Venäjän ja Latvian (mutta myös muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden, jotka ovat Venäjän naapurivaltioita) välisten rajanylityspaikkojen infrastruktuurin parantamiseen liittyvät ongelmat on ratkaistava pikaisesti ja siihen, että on varmistettava Euroopan unionin ja Venäjän federaation rahoitus sekä nykyisten rajanylityspaikkojen kunnostamiselle että uusien avaamiselle; korostaa, että lisäksi on tärkeää kehittää rajainfrastruktuureja kauttakulkumaissa, kuten Ukrainassa, jotta voidaan helpottaa ja vauhdittaa EU:n ja Venäjän yhteistyötä;

64.   uskoo, että vakaa, turvallinen ja demokraattinen naapuruus on molempien kumppaneiden edun mukaista, ja kannustaa hyvien naapuruussuhteiden kehittämiseen kaupan ja talousyhteistyön alalla alueen maiden kesken; korostaa, että ihmisoikeuksien puolustaminen yhteisesti ja Euroopan naapuruuspolitiikan täytäntöönpano yhteisesti tarjoavat monia tilaisuuksia monenväliseen yhteistyöhön, eritoten tehostamalla naapuruuspolitiikkaa itänaapureiden kanssa, jotta edistetään rakentavaa yhteistyötä ympäristön, energian, infrastruktuurin ja kaupan alalla;

65.   katsoo, että yhteisten naapurimaiden lukkiutuneet konfliktit ovat merkittävä este alueen talouskehitykselle ja että niiden ratkaisemista kansainvälisen lainsäädännön periaatteiden mukaisesti, myös taloudellisten seurausten käsittelyä, olisi pidettävä ensisijaisena tavoitteena talouskehityksen ja hyvinvoinnin edistämiseksi yhteisissä naapurimaissa;

o
o   o

66.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Venäjän federaation hallitukselle ja parlamentille.

(1) EYVL L 327, 28.11.1997, s. 1.
(2) EUVL L 185, 6.7.2006, s. 17.
(3) EUVL L 119, 9.5.2007, s. 32.
(4) EYVL L 69, 9.3.1998, s. 26.
(5) 10633/1/06 REV1.
(6) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0494.
(7) EUVL C 292 E, 1.12.2006, s. 112.


Kilpailupolitiikka 2005
PDF 145kWORD 60k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 kilpailupolitiikkaa koskevasta komission kertomuksesta 2005 (2007/2078(INI))
P6_TA(2007)0263A6-0176/2007

Euroopan parlamentti, joka

‐   ottaa huomioon vuoden 2005 kilpailupolitiikkaa koskevan komission kertomuksen (SEC(2006)0761,

‐   ottaa huomioon komission energia- ja vähittäispankkipalvelualoja koskevat toimialakohtaiset selvitykset,

‐   ottaa huomioon Lissabonin strategian tavoitteet,

‐   ottaa huomioon joulukuussa 2005 annetun kilpailun pääosaston keskusteluasiakirjan EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan soveltamisesta määräävän aseman väärinkäyttöä koskeviin tilanteisiin,

‐   ottaa huomioon 16. joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta(1) ja 7. huhtikuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 773/2004(2) EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan mukaisten komission menettelyjen kulusta,

‐   ottaa huomioon suuntaviivat asetuksen (EY) N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti määrättävien sakkojen laskennasta(3),

‐   ottaa huomioon 20. tammikuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004(4) yrityskeskittymien valvonnasta ("EY:n sulautuma-asetus"),

‐   ottaa huomioon lokakuussa 2005 julkaistun vuotta 2005 koskevan kilpailun pääosaston tutkimuksen sulautumia koskevista korjaustoimenpiteistä (Merger Remedies Study),

‐   ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 täytäntöönpanosta 21. huhtikuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 794/2004(5),

‐   ottaa huomioon komission vihreän kirjan yhteisön kilpailuoikeuden rikkomisesta johtuvista vahingonkorvauskanteista (KOM(2005)0672) (vihreä kirja vahingonkorvauskanteista),

‐   ottaa huomioon komission valtiontuen toimintasuunnitelman "Valtiontukien vähentäminen ja tarkempi kohdentaminen: suunnitelma valtiontuen uudistamiseksi vuosina 2005–2009" (KOM(2005)0107),

‐   ottaa huomioon perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta kansalliseen alueelliseen investointitukeen 24. lokakuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1628/2006(6),

–   ottaa huomioon 27. huhtikuuta 2006 antamansa päätöslauselman valtiontukia koskevan toimintasuunnitelman alakohtaisesta ulottuvuudesta: innovaatiotuki(7),

‐   ottaa huomioon syyskuussa 2006 annetun komission valmisteluasiakirjan yhteisön puitteista tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävälle valtiontuelle,

‐   ottaa huomioon yhteisön suuntaviivat valtiontuesta ympäristönsuojelulle(8),

‐   ottaa huomioon yhteisön suuntaviivat valtiontuesta ja riskipääomasijoituksista pienissä ja keskisuurissa yrityksissä(9),

‐   ottaa huomioon alueellisia valtiontukia koskevat suuntaviivat vuosille 2007–2013(10),

‐   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen, siinä muodossa kuin se on toimitettu 8. syyskuuta 2004 parlamentille lausuntoa varten 28. marraskuuta 2005 tehdyn komission päätöksen 2005/842/EY(11),

–   ottaa huomioon 22. helmikuuta 2005 antamansa päätöslauselman julkisen palvelun velvoitteesta maksettavana korvauksena myönnettävästä valtiontuesta(12),

‐   ottaa huomioon yleishyödyllisiä palveluja koskevan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön ja erityisesti sen 24. heinäkuuta 2003 antaman tuomion asiassa C-280/00(13),

‐   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0176/2007),

1.   on tyytyväinen komission toimiin kilpailupolitiikan uudistamiseksi ja erityisesti sen lujittuneeseen kantaan kartellien torjumisesta, luvattomaan valtiontukeen puuttumiseen ja toimialakohtaisten selvitysten aloittamiseen; onnittelee komissiota askelista, joita se on ottanut EU:n kilpailuviranomaisten verkoston toiminnan kehittämiseksi; onnittelee komissiota sen saavutuksista monen- ja kahdenvälisessä yhteistyössä ja kehottaa sitä pyrkimään edistämään kansainvälistä lähentymistä kilpailupolitiikassa;

2.   on tyytyväinen siihen, että komission toimintatapa kilpailupolitiikan täytäntöönpanossa perustuu sääntöjen sijaan pikemminkin taloudellisiin näkökohtiin; on tyytyväinen komission toimialakohtaisten selvitysten lähestymistapaan, joka vastaa paremmin liiketoiminnan käytänteiden todellisuutta erityisesti rahoituspalvelu- ja energia-aloilla; korostaa edelleen, että kyseisten selvitysten olisi tuotava selvyyttä kyseisten alojen nykyiseen tilanteeseen ja kehityssuuntauksiin ja edistettävä eteenpäin suuntautuvaa politiikkaa;

3.   on tyytyväinen komission ponnisteluihin päätösten täytäntöönpanon laadun parantamiseksi EU:n kilpailuviranomaisten verkoston puitteissa lisäämällä yhteistyötä kansallisten kilpailuviranomaisten kanssa ja niiden välillä;

4.   toistaa uudelleen, että kansallisten kilpailuviranomaisten välisessä yhteistyössä ja niiden toteuttamassa täytäntöönpanossa on vähennettävä edelleen epävarmuutta, joka johtuu yhteisön kilpailulainsäädännön erilaisista tulkinnoista kansallisissa tuomioistuimissa, sekä ristiriitaisuutta, jota esiintyy lopullisten päätösten nopeudessa, sisällössä ja täytäntöönpanossa; pyytää komissiota harkitsemaan sellaisen oikeusviranomaisten verkoston luomista, joka vastaa nykyistä EU:n kilpailuviranomaisten verkostoa;

5.   kehottaa edistymään nykyisten kilpailusääntöjen selventämisessä ja niiden käytännön soveltamisessa yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen osalta, ottaen huomioon huomattavat erot jäsenvaltioiden politiikoissa;

6.   on tyytyväinen toimenpiteiden hyväksymisen lisääntymiseen EU:n kilpailuviranomaisten verkoston sakoista vapauttamista tai sakkojen lieventämistä koskevan malliohjelman puitteissa; korostaa kuitenkin, että kyseistä välinettä on tarkennettava, jotta välitetään sen mahdollinen väärinkäyttö erityisesti siten, että salaisen sopimuksen heikompi osapuoli saatetaan epäoikeudenmukaisesti epäedulliseen asemaan;

7.   muistuttaa nämä seikat huomioon ottaen tarpeesta koordinoida vahingonkorvauskanteiden ja sakoista vapauttamista tai sakkojen lieventämistä koskevien menettelyiden muodostamaa kaksiosaista välinettä, jotta varmistetaan, että käytössä on riittäviä kannusteita asianmukaiseen toimintaan;

8.   ilmaisee huolensa kohtuuttomista viivästyksistä useiden jäsenvaltioiden myöntämän kielletyn valtiontuen takaisinperintäprosesseissa; korostaa, että sääntöjen riittämätön täytäntöönpano tällä alalla voi vahingoittaa vakavasti tervettä kilpailua;

9.   pitää myönteisenä, että Euroopan unionin uusimmat jäsenvaltiot ovat hyväksyneet yhteisön kilpailusäännöt ja suosittelee, että näiden sääntöjen täytäntöönpanon laatua parannetaan edelleen;

10.   panee merkille, että asianmukaisella kilpailupolitiikalla voi olla avainrooli Lissabonin toimintasuunnitelman tavoitteiden saavuttamisessa; toistaa, että kilpailupolitiikan merkitystä voidaan vahvistaa yhdistämällä se tarkoituksenmukaisesti koheesiopolitiikkaan;

11.   kehottaa komissiota tutkimaan tarkasti tiettyjen verotuskäytäntöjen vaikutuksen erityisesti yrityksiin, kun on kyse jäsenvaltioiden välisestä verokilpailusta;

12.   katsoo, että joidenkin Sveitsin kantonien harjoittamilla tietyillä verotuskäytännöillä saattaa olla kilpailua vääristävä vaikutus, ja kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan keskustelujaan Sveitsin valaliiton kanssa näistä kysymyksistä tarkoituksena, että Sveitsi ottaisi osaa yritysverotukseen sovellettaviin menettelysääntöihin, jotka on liitetty 1. joulukuuta 1997 annettuihin Ecofin-neuvoston päätelmiin veropolitiikasta(14);

13.   tukee siksi komission pyrkimyksiä luoda yhteisön laajuinen yhteinen yhtenäistetty yhtiöveropohja, joka helpottaisi vertailua, ja muistuttaa parlamentin 13. joulukuuta 2005 hyväksymässä päätöslauselmassa "Yritysverotus Euroopan unionissa: yhteinen yhtenäistetty yhtiöveropohja"(15) esittämästä kannasta;

14.   toistaa uudelleen, että Euroopan parlamentin asemaa, myös yhteispäätösvallan edistämistä, olisi parannettava kilpailulainsäädännön laatimisessa;

15.   muistuttaa, että yhteisön tasolla on edistettävä tarkoituksenmukaista kapasiteetin lisäämistä, jotta voidaan täyttää kunnianhimoiset Lissabonin toimintasuunnitelman tavoitteet ja toimia mahdollisesti korkeasti koulutettua henkilöstöä omaavien yritysten ja kansallisten kilpailuviranomaisten kanssa;

16.   on tyytyväinen ponnisteluihin, jotka koskevat EU:n kilpailuviranomaisten verkoston aseman vahvistamista kilpailusääntöjen täytäntöönpanossa yhdenmukaistamalla käytänteitä ja normien tulkintaa, siirtämällä toimivaltuuksia ja edistämällä kansallisten kilpailuviranomaisten välistä kokemustenvaihtoa;

17.   ilmaisee huolensa siitä, että tähän mennessä ei ole onnistuttu luomaan aitoa kilpailua energiamarkkinoille; panee merkille, että useissa jäsenvaltioissa omistajuuden eriyttäminen on osoittautunut tehottomaksi keinoksi taata riittävä kilpailu, sillä vakiintuneiden toimijoiden erittäin suuret markkinaosuudet liittyvät riittämättömään markkinoille pääsyyn ja markkinoiden sulkeutumiseen;

18.   uskoo vahvasti, että tasavertaisten toimintaedellytysten soveltaminen, mikä mahdollistaa uusien toimijoiden pääsyn markkinoille ja helpottaa ympäristöystävällisen tekniikan käyttöönottoa, on asetettava etusijalle; onnittelee komissiota siitä, että se käyttää täysimääräisesti kilpailua, sulautumia ja valtiontukea koskevien sääntöjen mukaisia valtuuksiaan energiamarkkinoiden tehokkuuden lisäämiseksi; pitää myönteisenä, että energia-alaa koskevalla selvityksellä on rinnakkain yksittäisissä tapauksissa toteutetun täytäntöönpanon kanssa ollut tärkeä osuus komission työssä tarpeellisten sääntelyn muutosten yksilöimiseksi erityisesti sellaisissa kysymyksissä, kuten verkkojen ja toimituksiin liittyvien toimien eriyttäminen, sääntelyn puutteiden poistaminen, erityisesti rajat ylittävissä kysymyksissä, markkinoiden keskittymiseen ja markkinoille pääsyn esteisiin puuttuminen sekä markkinatoimien avoimuuden lisääminen;

19.   painottaa, että omistajuuden eriyttämisen saattaminen loppuun energia-alalla yhdessä alakohtaisten konsernien purkamisen ja tehokasta markkinoille pääsyä koskevien ehtojen takaamisen kanssa olisi asetettava vahvemmin etusijalle;

20.   pitää myönteisenä energia-alaa koskevan selvityksen yleistavoitetta, joka on yhteisön laajuisten energiamarkkinoiden kehityksen esteiden poistaminen 1. heinäkuuta 2007 mennessä; on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että kansallisten kilpailuviranomaisten toimivaltaa on vahvistettava ja että koordinointia yhteisön tasolla on tehostettava, erityisesti rajat ylittävissä kysymyksissä; kehottaa komissiota jatkamaan kilpailulainsäädännön noudattamisen valvomista, mukaan lukien sakkojen määrääminen yrityksille, jotka rikkovat kilpailusääntöjä; kannustaa komissiota käyttämään oikeustoimia niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka asiattomasti suojelevat kansallisia energiayhtiöitä;

21.   kehottaa komissiota tutkimaan kilpailutilanteen seuraavilla aloilla: luottoluokitusyritykset, tilintarkastustoimistot ja suuret investointipankit;

22.   painottaa, että kilpailulainsäädäntöä on sovellettava kaikkiin toimijoihin Euroopan markkinoilla, riippumatta siitä, onko niiden toimipaikka EU:ssa vai ei; katsoo, että on tärkeää, että komissio suhtautuu yhtä päättäväisesti ja johdonmukaisesti sekä kolmansien maiden että EU:n yrityksiin;

23.   pitää myönteisenä komission aloitetta teettää tutkimus sen selvittämiseksi, johtuuko energian hintojen nousu pääasiassa polttoaineen hintojen noususta ja päästöoikeuksien kauppaa koskevan järjestelmän vaikutuksista vai joidenkin markkinatoimijoiden kilpailua rajoittavasta käyttäytymisestä;

24.   muistuttaa komission sitoumuksesta arvioida "2/3-sääntöä" kynnyksenä yhteisön vaikutukselle sulautumia koskevien ehdotusten osalta; esittää, että tällä alalla olisi tapahduttava edistystä ja että verrattavissa olevia sulautumista koskevia toimia olisi arvioitava johdonmukaisemmin, silloin kun kansallisella tasolla tehtävät päätökset voisivat vaikuttaa vahvasti viereisten jäsenvaltioiden markkinoiden rakenteeseen;

25.   pitää myönteisenä komission aikomusta tukea infrastruktuuriverkkojen yhteenliitettävyyttä; kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota syrjäisten markkinoiden erityisominaisuuksiin;

26.   on tyytyväinen vahingonkorvauksia koskevaan komission vihreään kirjaan ja korostaa, että kilpailun vastaisten toimien takia tappioita kärsineille uhreille on annettava korvauksia;

27.   on tyytyväinen komission ponnisteluihin kartelleihin puuttumiseen tarkoitettujen välineiden vahvistamiseksi, erityisesti sakoista vapauttamista tai sakkojen lieventämistä koskevien menettelyjen tarkistamiseen ja sakkojen asettamiseen liittyvää menettelyä koskevien suuntaviivojen antamiseen, sillä ne kohdistuvat suurten markkinoiden pitkäaikaisiin sopimuksiin;

28.   katsoo, että yrityssulautumien valvontaa koskevien yhteisön ja kansallisen tason sääntöjen soveltamisessa voitaisiin hyötyä paljon kansallisten kilpailuviranomaisten välisestä yhteistyöstä, jonka perusteella otettaisiin käyttöön yhteinen tietokanta, johon rekisteröitäisiin kaikki tutkitut tapaukset, sillä tämä muodostaisi erityisen verkoston tietojenvaihtoa varten;

29.   pitää myönteisenä sulautumia koskevista korjaustoimenpiteistä tehtyä tutkimusta (Merger Remedy Study), jossa käsitellään ehdotettujen korjaustoimien vaikutuksia vuosina 1996–2000; katsoo, että tällaiset jälkikäteen tehdyt tutkimukset antavat tärkeää tietoa politiikasta ja että niitä pitäisi siksi tehdä myös muilla kilpailupolitiikan täytäntöönpanon aloilla;

30.   panee merkille, että sulautumia koskevista korjaustoimenpiteistä tehdyn tutkimuksen mukaan asiaan liittyvien yritysten ja viranomaisten kilpailun vastainen toiminta, erityisesti markkinoille pääsyn rajoittaminen, heikentää usein rakenteellisten korjaustoimenpiteiden tehokkuutta; pyytää näin ollen komissiota lisäämään valvontaa, joka liittyy sulautumia koskevien korjaustoimenpiteiden täytäntöönpanossa mahdollisesti esiintyvään porsaanreikään;

31.   toteaa, että valtiontuki on olennainen osa kilpailupolitiikkaa ja että valtiontuen valvonta kuvastaa tarvetta taata tasavertaiset toimintaedellytykset kaikille yrityksille, jotka toimivat Euroopan sisämarkkinoilla; on tässä suhteessa tyytyväinen komission ponnisteluihin valtiontuen nykyisten mekanismien avoimuuden ja julkisen vastuuvelvollisuuden lisäämiseksi; katsoo, että tässä yhteydessä olisi ponnisteltava edelleen avoimuuden parantamiseksi; painottaa lisäksi, että tarvitaan selkeät kriteerit valtiontuen tason mittaamiseksi;

32.   painottaa aikaisempia valtiontuen kehityksen seurantaa ja avoimuutta koskevia vaatimuksia ja jäsenvaltioiden välistä vertailua, jotta saavutetaan valtiontuen vähentämistä koskeva tavoite;

33.   muistuttaa, että jäsenvaltioiden valtiontukijärjestelmien välillä on vältettävä kilpailua ja järjestelmien kaksinkertaistumista sekä kaikkia vääristymiä, joita erilaiset kansalliset valtiontuen tukemiseen liittyvät tekniset ja taloudelliset valmiudet voivat synnyttää sisämarkkinoille; esittää, että on erittäin tärkeää, että komissio ponnistelee edelleen kansallisten menettelyiden yhdenmukaistamiseksi ja tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihtamisen edistämiseksi;

34.   muistuttaa periaatteesta, joka koskee valtiontuen ja yhteisön koheesiopolitiikan yhteensopivuutta; kehottaa komissiota, ottaen huomioon yhteisön tavoitteet ja koheesiopolitiikan, varmistamaan että valtiontuki ei johda kilpailun vääristymiseen ja yritysten siirtämiseen yhdestä jäsenvaltiosta toiseen, mistä voisi olla seurauksena yritysten harjoittama tukien ostaminen, ilman että se edistäisi yhteisön yhteisten tavoitteiden saavuttamista ja, erityisesti, että jotkut alueet menettäisivät työpaikkoja toisille alueille; muistuttaa, että luvallisten alueellisten tukijärjestelmien ulkopuolella hyväksytty alueellinen tuki vääristää todennäköisemmin kilpailua;

35.   pitää myönteisenä komission lisääntynyttä ymmärtämystä Lissabonin strategiaan liittyvissä kysymyksissä valtiontuen hallinnoinnin yhteydessä ja sen huolta siitä, että tässä suhteessa päästäisiin samalle tasolle myös Euroopan unionin vähemmän kehittyneiden alueiden osalta;

36.   katsoo, että yhteisön valtiontukipolitiikan, erityisesti maailmanlaajuisilla markkinoilla toimivien alojen osalta, olisi keskityttävä kolmansien maiden hallitusten tukimenettelyihin suhteessa kilpailijoihin; esittää kuitenkin, että tasapainoon olisi päästävä suosimalla ponnisteluja, jotka perustuvat yhteistyöhön ja vastavuoroiseen tunnustamiseen, eivät siis tukien väliseen kilpailuun;

37.   muistuttaa, että on taattava että ilmastonvalvontaa koskevat yhteisön tavoitteet, yhdistyneenä valtion ympäristötukeen, eri maissa ja aloilla sopivat yhteen kilpailutavoitteiden kanssa; kehottaa komissiota ottamaan esiin tämän kysymyksen valtion ympäristötuen ryhmäpoikkeuksia tarkistettaessa;

38.   pitää myönteisenä edistymistä Euroopan unionin ja sen pääasiallisten kumppanien USA:n Kanadan, Japanin ja Korean välisessä kahdenvälisessä yhteistyössä, mukaan lukien yhteisen edun mukaisista kysymyksistä, erityisesti sulaumiin liittyvistä korjaustoimenpiteistä ja kartellitutkimuksista, käytävä vuoropuhelu; katsoo, että tämä yhteistyö on ratkaisevan tärkeää sellaisten päätösten jatkuvaksi täytäntöön panemiseksi, joilla on vaikutuksia kumpaankin osapuoleen;

39.   pitää myönteisenä komission ja Kiinan viranomaisten välistä yhteistyötä kilpailuviranomaisen perustamiseksi Kiinaan; vaatii komissiota jatkamaan ponnisteluja todellisen kilpailukulttuurin luomiseksi Kiinaan;

40.   painottaa, että komission analyysit kilpailutilanteesta eri aloilla yritysostojen yhteydessä on tehtävä ottaen huomioon koko sisämarkkinat eikä ensisijaisesti tilannetta paikallisilla tai kansallisilla markkinoilla;

41.   korostaa, että kilpailusta vastaavan komission jäsenen olisi osallistuttava tiiviisti komission uuteen kauppaohjelmaan, jonka puitteissa neuvotellaan vapaakauppasopimuksista valittujen kumppaneiden kanssa, jotta kyseisten sopimusten puitteissa käsiteltäisiin asianmukaisesti tärkeimpiä kilpailua koskevia kysymyksiä;

42.   kehottaa neuvostoa ja komissiota lisäämään yhteisiä ponnistelujaan ja keskittämään ne paremmin kilpailupäivän järjestämiseen, jotta eurooppalaisille kuluttajille ja kansalaisille voidaan osoittaa, että yhteisön kilpailupolitiikalla on ratkaiseva merkitys talouskasvun ja työpaikkojen luomiselle koko Euroopan unionissa;

43.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1.
(2) EUVL L 123, 27.4.2004, s. 18.
(3) EUVL C 210, 1.9.2006, s. 2.
(4) EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.
(5) EUVL L 140, 30.4.2004, s. 1.
(6) EUVL L 302, 1.11.2006, s. 29.
(7) EUVL C 296 E, 6.12.2006, s. 263.
(8) EUVL C 37, 3.2.2001, s. 3.
(9) EUVL C 194, 18.8.2006, s. 2.
(10) EUVL C 54, 4.3.2006, s. 13.
(11) EUVL L 312, 29.11.2005, s. 67.
(12) EUVL C 304 E, 1.12.2005, s. 117.
(13) Asia C-280/00, Altmark Trans GmbH ja Regierungspräsidium Magdeburg vastaan Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Kok. 2003 s. I-7747.
(14) EYVL C 2, 6.1.1998, s. 1.
(15) EUVL C 286 E, 23.11.2006, s. 229.


Equitable Life Assurance Society -yhtiön kriisi
PDF 113kWORD 37k
Euroopan parlamentin suositus 19. kesäkuuta 2007 Equitable Life Assurance Society -yhtiön kriisiä käsittelevän tutkintavaliokunnan kertomuksen johdosta
P6_TA(2007)0264B6-0199/2007

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 193 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentin tutkintaoikeuden käyttämisestä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 19. huhtikuuta 1995 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission päätöksen 95/167/EY, Euratom, EHTY(1),

–   ottaa huomioon tutkintavaliokunnan asettamisesta tutkimaan Equitable Life Assurance Society -yhtiön kriisiä 18. tammikuuta 2006 tekemänsä päätöksen 2006/469/EY(2),

–   ottaa huomioon Equitable Life Assurance Society -yhtiön kriisistä 4. heinäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman(3),

–   ottaa huomioon kyseisen tutkintavaliokunnan toimivaltuuksien jatkamisen kolmeksi kuukaudeksi, minkä Euroopan parlamentti hyväksyi 4. heinäkuuta 2006 antamallaan päätöslauselmalla, sekä 18. tammikuuta 2007 hyväksytyn toisen jatkamisen,

–   ottaa huomioon tutkintavaliokunnan lopullisen mietinnön Equitable Life Assurance Society -yhtiön kriisistä (A6-0203/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 176 artiklan,

A.   ottaa huomioon, että EY:n perustamissopimuksen 193 artikla muodostaa oikeusperustan parlamentin tutkintavaliokunnan perustamiselle tutkimaan väitettyjä rikkomuksia ja väitettyä huonoa hallintoa yhteisön lainsäädännön soveltamisessa; ottaa huomioon, että tämä muodostaa merkittävän osan parlamentin valvontavallasta,

B.   ottaa huomioon päätöksellä 2006/469/EY perustetun tutkintavaliokunnan tehtävän: (1) tutkia säännönvastaisuuksia ja huonoa hallintoa koskevia, Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisiin viranomaisiin kohdistettuja väitteitä henkivakuutuksen ensivakuutusta koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta sekä direktiivien 79/267/ETY ja 90/619/ETY muuttamisesta (kolmas henkivakuutusdirektiivi) 10 päivänä marraskuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/96/ETY(4), joka on kodifioitu henkivakuutuksesta 5 päivänä marraskuuta 2002 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/83/EY(5), soveltamisen yhteydessä Equitable Life Assurance Society -yhtiöön liittyen, erityisesti kun on kyse sääntelystä ja vakuutusyritysten talouden vakaudenvalvonnasta, niiden vakavaraisuus mukaan luettuna, riittävän vakuutusteknisen vastuuvelan muodostamisesta sekä tämän vastuuvelan kattamisesta toisiaan vastaavilla varoilla; (2) arvioida tässä yhteydessä, onko komissio huolehtinut riittävällä tavalla velvollisuudestaan valvoa yhteisön lainsäädännön asianmukaista ja oikea-aikaista saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja tutkia, ovatko järjestelmälliset heikkoudet osasyynä ilmenneeseen tilanteeseen; (3) arvioida väitteitä, joiden mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan sääntelyviranomaiset ovat jatkuvasti, vuosien ajan ja ainakin vuodesta 1989 lähtien, laiminlyöneet vakuutuksenottajien suojelun eivätkä ole valvoneet riittävän tiukasti Equitable Life -yhtiön kirjanpitoa ja rahoituskäytäntöjä sekä taloudellista tilannetta; (4) arvioida muiden kuin Yhdistyneen kuningaskunnan kuluttajien esittämien vaateiden asemaa ja Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön muiden jäsenvaltioiden vakuutuksenottajille tarjoamien oikeussuojakeinojen riittävyyttä; ja (5) tehdä asiaan liittyviä tarpeellisiksi katsomiaan ehdotuksia,

C.   ottaa huomioon, että tutkintavaliokunta aloitti työnsä 2. helmikuuta 2006 ja hyväksyi lopullisen kertomuksensa 8. toukokuuta 2007; ottaa huomioon, että tutkintavaliokunta kokoontui 19 kertaa, järjesti 11 julkista kuulemista, järjesti 2 työryhmän kokousta ja lähetti 2 virallista valtuuskuntaa Dubliniin ja Lontooseen; ottaa huomioon, että se sai suullisia todisteita 46 todistajalta ja analysoi 157 julkista todistetta, joista 92 julkistettiin tutkintavaliokunnan verkkosivulla, eli yhteensä useita tuhansia sivuja, ottaa huomioon, että se teetti myös kolme ulkoista tutkimusta asiantuntijoilla,

D.   ottaa huomioon, että tutkintavaliokunta on kaikkien näiden todisteiden ja toimien perusteella hyväksynyt lopullisen kertomuksen, jossa esitellään sen tutkimuksen sisältöä sekä sen päätelmiä ja suosituksia,

1.   kehottaa puhemiestä toteuttamaan tarpeellisia toimia tutkintavaliokunnan lopullisen kertomuksen julkaisemiseksi parlamentin työjärjestyksen 176 artiklan 10 kohdan ja päätöksen 95/167/EY, Euratom, EHTY 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

2.   kehottaa komissiota, neuvostoa ja asianomaisia jäsenvaltioita varmistamaan, että tutkimuksen päätelmien ja annettujen suositusten perusteella ryhdytään päätöksestä 95/167/EY, Euratom, EHTY ja perustamissopimuksen 10 artiklasta johtuvien velvoitteiden mukaisiin toimiin;

3.   vaatii, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ja sääntelyviranomaiset varmistavat, että tutkimuksen päätelmien ja suositusten perusteella ryhdytään päätöksen 95/167/EY, Euratom, EHTY 4 artiklan ja perustamissopimuksissa määriteltyjen jäsenvaltioiden yleisten velvollisuuksien edeltämiin toimiin;

4.   vaatii komissiota varmistamaan, että säädösten saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä koskevat päätelmät ja suositukset johtavat pikaisiin toimiin, ja antamaan selvityksen asiasta vastaaville parlamentin valiokunnille;

5.   pyytää puhemiestä pyytämään talous- ja raha-asioiden valiokuntaa, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa, oikeudellisten asioiden valiokuntaa, perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa sekä vetoomusvaliokuntaa valvomaan tutkintavaliokunnan päätelmien ja suositusten täytäntöönpanoa, erityisesti niiden, jotka koskevat komission vastuuta säädösten saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sisämarkkinoilla tarjolla olevia oikeussuojakeinoja, ja tarpeen vaatiessa raportoimaan kyseisistä seikoista työjärjestyksen 176 artiklan 11 kohdan mukaisesti;

6.   pyytää puheenjohtajakokousta ja helmikuussa 2007 perustettua parlamentaarista uudistusta käsittelevää työryhmää panemaan täytäntöön suositukset, jotka annetaan tutkintavaliokunnan mietinnössä yhteistyön lähentämisestä kansallisten parlamenttien kanssa ja täytäntöönpanokysymyksiä koskevan parlamentin valvontaoikeuden tehostamisesta sekä tutkintavaliokuntien tulevasta uudistamisesta, jotta niiden toimintaa ja tehokkuutta voitaisiin parantaa;

7.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen ja tutkintavaliokunnan lopullisen kertomuksen neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EYVL L 113, 19.5.1995, s. 2.
(2) EUVL L 186, 7.7.2006, s. 58.
(3) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0293.
(4) EYVL L 360, 9.12.1992, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/87/EY (EUVL L 35, 11.2.2003, s. 1).
(5) EYVL L 345, 19.12.2002, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/101/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 238).


Perhe-elämä ja opiskeluaika
PDF 143kWORD 72k
Euroopan parlamentin päätöslauselma 19. kesäkuuta 2007 sääntelykehyksestä nuorten naisten perhe-elämän ja opiskeluajan yhteensovittamistoimenpiteiksi Euroopan unionissa (2006/2276(INI))
P6_TA(2007)0265A6-0209/2007

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 2 artiklan, 3 artiklan 2 kohdan ja 141 artiklan,

–   ottaa huomioon vuonna 2000 hyväksytyn Euroopan unionin perusoikeuskirjan(1), ja erityisesti sen 9 ja 14 artiklan oikeudesta perustaa perhe ja oikeudesta koulutukseen,

–   ottaa huomioon Kööpenhaminassa 21. ja 22. kesäkuuta 1993, Lissabonissa 23. ja 24. maaliskuuta 2000, Tukholmassa 23. ja 24. maaliskuuta 2001, Barcelonassa 15. ja 16. maaliskuuta 2002, Brysselissä 20. ja 21. maaliskuuta 2003, Brysselissä 25. ja 26. maaliskuuta 2004, Brysselissä 22. ja 23. maaliskuuta 2005 ja 23. ja 24. maaliskuuta 2006 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät työpaikkoja ja kasvua koskevasta Lissabonin strategiasta,

–   ottaa huomioon Bolognassa 19. kesäkuuta 1999 kokoontuneiden Euroopan opetusministereiden yhteisen julistuksen,

–   ottaa huomioon 22. ja 23. maaliskuuta 2005 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston hyväksymän eurooppalaisen nuorisosopimuksen,

–   ottaa huomioon lastenhoitopalveluista 14. maaliskuuta 2007 annetun neuvoston ja komission yhteisen julkilausuman,

–   ottaa huomioon nuorisoa koskevista EU:n politiikoista 30. toukokuuta 2005 annetun komission tiedonannon nuorisoa koskevista EU:n politiikoista: Euroopan nuorten huomioon ottaminen – eurooppalaisen nuorisosopimuksen täytäntöönpano ja aktiivisen kansalaisuuden edistäminen" (KOM(2005)0206), jonka mukaan nuorille on taattava korkeatasoinen koulutus ja ammatillinen koulutus yhdistettynä työn ja perhe-elämän parempaan yhteensovittamiseen,

–   ottaa huomioon 10. tammikuuta 2003 annetun komission tiedonannon "Tehokas investoiminen koulutukseen tärkeää Euroopalle" (KOM(2002)0779),

–   ottaa huomioon 5. helmikuuta 2003 annetun komission tiedonannon "Yliopistojen rooli tietojen ja taitojen Euroopassa" (KOM(2003)0058),

–   ottaa huomioon 20. huhtikuuta 2005 annetun komission tiedonannon "Euroopan aivokapasiteetti liikkeelle: miten yliopistot saadaan hyödyntämään koko potentiaaliaan Lissabonin strategian edistämiseksi" (KOM(2005)0152),

–   ottaa huomioon 1. kesäkuuta 2005 annetun komission tiedonannon "Syrjinnän torjuminen ja yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille – puitestrategia" (KOM(2005)0224),

–   ottaa huomioon 24. lokakuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1672/2006/EY, työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan yhteisön Progress-ohjelman perustamisesta(2),

–   ottaa huomioon 1. maaliskuuta 2006 annetun komission tiedonannon "Naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelma 2006–2010" (KOM(2006)0092),

–   ottaa huomioon 16. maaliskuuta 2005 annetun komission tiedonannon: Vihreä kirja "Kohti väestörakenteen muutoksia – uusi solidaarisuus sukupolvien välillä"(KOM(2005)0094),

–   ottaa huomioon 12. lokakuuta 2006 annetun komission tiedonannon "Euroopan väestökehitys – haasteista mahdollisuuksiin" (KOM(2006)0571),

–   ottaa huomioon 12. lokakuuta 2006 annetun komission tiedonannon Euroopan työmarkkinaosapuolten ensivaiheen neuvotteluista työ-, yksityis- ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi (SEC(2006)1245),

–   ottaa huomioon lastenhoidosta 31 päivänä maaliskuuta 1992 annetun neuvoston suosituksen 92/241/ETY(3), jonka mukaan lastenhoitopalveluja on oltava tarjolla kaikille vanhemmille, jotka osallistuvat koulutukseen päästäkseen työmarkkinoille,

–   ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2004 työ-, perhe- ja yksityiselämän yhteensovittamisesta(4), 9. maaliskuuta 2005 Lissabonin strategian väliarvioinnista(5), 16. tammikuuta 2006 Lissabonin strategian tulevaisuudesta tasa-arvonäkökohdista tarkasteltuna(6) ja 1. helmikuuta 2007 nuorten naisten ja tyttöjen syrjinnästä koulutuksessa(7) antamansa päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön (A6–0209/2007),

A.   katsoo, että koulutus ja perhe kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan ja vastuualueeseen,

B.   katsoo, että koulutus on kaikille yhteinen perusoikeus ja välttämätön edellytys yksilön sisäiselle kehitykselle sekä hänen panokselleen talous- ja yhteiskuntaelämässä,

C.   katsoo, että koulutusjärjestelmistä on poistettava esteitä, jotka ovat naisten ja miesten välisen todellisen tasa-arvon tiellä, ja edistettävä yhtäläisiä mahdollisuuksia,

D.   katsoo, että mahdollisuudet osallistua tasokkaaseen peruskoulutukseen, elinikäiseen oppimiseen ja ammattikoulutukseen ovat olennainen tekijä sille, että nuoret miehet ja naiset pystyisivät hankkimaan niitä taitoja, joita EU:ssa tarvitaan sekä työllisyyden ja kasvun piristämisen, sukupolvien välisen yhteisvastuullisuuden että väestörakenteen uudistamisen alalla,

E.   katsoo, että perhe-elämän ja kaikentasoisen opiskelun paremman yhteensovittamisen avulla voitaisiin hyödyntää perinpohjaisemmin nuorten, ja etenkin nuorten naisten, voimavaroja ja siten edistää "osaamisyhteiskuntaa", talouden kilpailukykyä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja eurooppalaisen yhteiskunnan uudistamista – kaikki uudistetussa Lissabonin strategiassa esitettyjä tavoitteita,

F.   katsoo, että Euroopan tulevaisuus riippuu sen kyvystä kehittää nuoria naisia ja miehiä tukevia yhteiskuntia, ja että tässä yhteydessä vanhempana oloa koskevien toiveiden toteuttamisen tai huollettavana olevien aikuisten tai vammaisten hoidon ei pitäisi olla ristiriidassa koulutus- ja uravalintojen kanssa tai haitata niiden jatkamista taikka uudelleen aloittamista,

G.   katsoo, että korkeakoulutus ja ammatillinen koulutus ovat eräänä perusedellytyksenä sille, että voidaan turvata todellinen pääsy työmarkkinoille ja estää erityisesti naisia koskevan köyhyyden syntyminen sekä yhdenmukaistaa miesten ja naisten palkkatasoja,

H.   ottaa huomioon, että kansallisiin vähemmistöihin tai maahanmuuttajaryhmiin kuuluvien tyttöjen ja nuorten naisten mahdollisuudet saada korkeakoulutusta ovat erityisen rajalliset ja/tai että heitä usein syrjitään ja he joutuvat eristyksiin kouluissa,

I.   katsoo, että opintojen pitkittyminen(8), itsenäistymistä tukevien kannustimien puute ja työelämään pääsyn vaikeutuminen voivat saada nuoret lykkäämään päätöstä perheen perustamisesta,

J.   katsoo, että elinikäisen oppimisen tarjoamat mahdollisuudet ja opiskeluajan pidentyminen nostavat opiskelu- tai koulutusvaiheessa olevien miesten ja naisten keski-ikää(9),

K.   katsoo, että pidentynyt elinajanodote vaikuttaa sukupolvien välisiin suhteisiin ja perhesuhteisiin lisäämällä huollettavien määrää,

L.   ottaa huomioon, että työ-, yksityis- ja perhe-elämän yhteensovittamisesta 12. lokakuuta 2006 annetun komission edellä mainitun tiedonannon mukaan yhteensovittamistoimien on koskettava myös niitä nuoria naisia ja miehiä, joiden korkeakouluopinnot ovat vielä kesken,

M.   katsoo, että taloudelliset vaikeudet ja kaikenlainen syrjintä hankaloittavat usein opiskelemaan pääsyä ja akateemisten tai ammatillisten opintojen jatkamista ja että tilanne on erityisen ongelmallinen sellaisilla nuorilla naisilla ja miehillä, joilla on opintojen ohella perhe- ja mahdollisesti työelämään liittyviä velvollisuuksia akateemisten(10) tai ammatillisten opintojensa lisäksi,

N.   katsoo, että vaikka jäsenvaltioiden ei pidäkään puuttua perhevelvollisuuksien omaksumista koskeviin yksilöllisiin valintoihin, niiden olisi tarjottava suotuisat yhteiskunnalliset ja sosiaaliset olosuhteet nuorille, joilla on vastuullaan lapsia, huollettavana olevia vanhempia tai vammaisia, ottaen huomioon EU:n edessä olevat demografiset haasteet,

O.   ottaa huomioon, että se tosiasia, että ihmiset perustavat perheen ja hankkivat lapsia nykyään myöhemmin kuin aikaisemmin, vaikuttaa kaikkien jäsenvaltioiden väestötilanteeseen,

P.   katsoo, että tilastotietojen mukaan eurooppalaiset haluaisivat enemmän lapsia(11),

Q.   katsoo, että naiset, joilla usein on pääasiallinen vastuu huollettavista henkilöistä(12), luopuvat miehiä herkemmin opintojensa jatkamisesta, keskeyttävät opintonsa tai eivät koskaan aloita niitä uudelleen, mikä johtaa väistämättä elinikäiseen tosiasialliseen syrjintään akateemiseen ja ammatilliseen koulutukseen pääsyssä ja niiden jatkamisessa, sekä miesten ja naisten eriarvoisuuteen työelämässä,

R.   katsoo, että työssäkäynti opiskelun ohella johtaa useimmissa maissa siihen, ettei opiskelija ole oikeutettu sosiaalietuuksiin tai että myönnetyn tuen määrä laskee, ja että opiskelijan on huomattavasti vaikeampi saada lainaa tai pankkiluottoja, etenkin jos hänellä on vastuullaan huollettavia,

S.   ottaa huomioon, että yhä useammat ihmiset elävät nykyisin vaihtoehtoisissa perheyksiköissä, jotka eivät vastaa perinteistä kuvaa äidistä, isästä ja heidän yhteisistä biologisista lapsistaan koostuvasta perheestä,

T.   katsoo, että perheestä huolehtiminen tuo mukanaan lukuisia erityistarpeita, jotka liittyvät muun muassa asumiseen, lasten ja huollettavana olevien henkilöiden hoitopalveluihin ja opiskelun joustavuuteen,

U.   katsoo, että perheellisten opiskelijoiden kohtelussa on maa-, korkeakoulu- ja ammattioppilaitoskohtaisia eroja – mikä on omiaan rajoittamaan heidän liikkuvuuttaan ja siten heidän koulutus- ja uratoiveidensa toteuttamista – ja ettei heidän tarpeitaan oteta koulutusjärjestelmissä eikä opintotuen myöntämisperusteissa tasapuolisesti huomioon,

V.   ottaa huomioon, että kansallisella tai yhteisön tasolla on saatavilla hyvin vähän tilastoja ja indikaattoreita, jotka antaisivat tietoa sellaisten opiskelevien tai koulutuksessa olevien nuorten elinolosuhteista, joilla on perheeseen liittyviä velvollisuuksia,

1.   toteaa, että akateeminen ja ammatillinen koulutus ovat tyttöjen ja naisen ihmisoikeuksia ja oleellinen edellytys sille, että voidaan nauttia täysimääräisesti kaikista muista sosiaalisista, taloudellisista, kulttuurisista ja poliittisista oikeuksista;

2.   huomauttaa, että jäljempänä esitetyt suositukset koskevat opiskelu- tai koulutusvaiheessa olevia nuoria, joilla on vastuullaan perhe tai jotka haluavat ottaa vastuun perheestä joko vanhempina tai huollettavana olevien vanhempien tai vammaisten hoitajina;

3.   huomauttaa, että edellä mainitun väestörakenteen muutoksia koskevan vihreän kirjan päätelmien mukaan Euroopan väestökatoon on syynä muun muassa erilaisten elämävaiheiden (opinnot, työ, perhe) viivästyminen aikaisempaan verrattuna;

4.   pitää myönteisenä sitä, että työ-, yksityis- ja perhe-elämän yhteensovittamisesta 12. lokakuuta 2006 annetun komission edellä mainitun tiedonannon mukaan yhteensovittamiseen tähtäävien toimien olisi myös koskettava niitä nuoria naisia ja miehiä, joiden korkeakouluopinnot ovat vielä kesken, mutta pahottelee kuitenkin, ettei asiasta ole tehty konkreettisia ehdotuksia;

5.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään opiskelun, koulutuksen ja perhe-elämän yhteensovittamista tukevia toimia, jotka auttavat nuoria ottamaan vastuun perheestä ilman minkäänlaista syrjintää, ja jotka antavat heille mahdollisuuden parhaalla mahdollisella tavalla korostaa panostaan EU:n kasvun ja kilpailukyvyn hyväksi; toteaa, että koulutuksen ja tutkimuksen alalla naiset saavuttavat miehiä useammin tutkinnon (59 prosenttia), mutta heidän osuutensa supistuu huomattavasti urakehityksen myötä: filosofian tohtoreista 43 prosenttia on naisia, mutta professoreista vain 15 prosenttia;

6.   kehottaa jäsenvaltioita ottamaan paremmin huomioon perheellisten opiskelu- tai koulutusvaiheessa olevien nuorten miesten ja naisten tilanteen ja erityisesti myöntämään heille heidän tarpeitaan vastaavia sosiaalietuuksia;

7.   ottaa huomioon, että huollettavina olevista henkilöistä huolehtivat useimmiten naiset, mikä vaikeuttaa heidän opintojaan; kehottaa tästä syystä jäsenvaltioita luomaan henkilökohtaista riippumattomuutta edistäviä sosiaalipalveluja ja huollettavana olevien henkilöiden hoitopalveluja;

8.   kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan kohtuuhintaisia opiskelijavakuutuksia ja erityisesti sosiaali- ja sairausvakuutuksia, joita voitaisiin laajentaa koskemaan opiskelijan huollettavina olevia henkilöitä;

9.   kehottaa jäsenvaltioita ja luottolaitoksia selkeyttämään ja helpottamaan edullisten lainojen myöntämistä niille nuorille, jotka opiskelun tai koulutuksen ohella huolehtivat perheestä;

10.   kehottaa jäsenvaltioita alentamaan niiden nuorten miesten ja naisten verotusta, jotka työskentelevät opiskelun ohella ja joilla on perheeseen tai huollettavana oleviin henkilöihin liittyviä velvollisuuksia, tai poistamaan kyseinen verotus;

11.   kehottaa jäsenvaltioita yhdessä paikallisyhteisöjen, korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten kanssa toteuttamaan tarvittavia toimenpiteitä, jotta myös perheelliset opiskelijat voivat saada tarpeitaan vastaavan asunnon sekä riittävät ja tarkoituksenmukaiset lastenhoitopalvelut samoin edellytyksin kuin työssäkäyvät vanhemmat; kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään täysipainoisesti yhteisön rahoituksen ja erityisesti ESR:n tarjoamat mahdollisuudet tällä alalla;

12.   pitää ilahduttavina Barcelonassa 15. ja 16. maaliskuuta 2002 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajavaltion päätelmiä, joissa jäsenvaltioita nimenomaisesti kehotetaan vuoteen 2010 mennessä perustamaan lastenhoitopalveluja vähintään 90 prosentille lapsista, jotka ovat kolmen vuoden ja oppivelvollisuusiän välillä, ja vähintään 33 prosentille alle kolmevuotiaista lapsista; pahoittelee, että jäsenvaltiot eivät ole vielä noudattaneet tätä kehotusta tyydyttävällä tavalla;

13.   kehottaa korkeakouluja ja ammatillisia oppilaitoksia perustamaan hoitopalveluja omien tilojensa yhteyteen ja rohkaisee jäsenvaltioita tukemaan tämäntyyppisiä aloitteita; korostaa myös iältään vanhempien perheenjäsenten (isovanhempien) merkitystä ja keskeistä roolia lasten kasvattamisessa sekä opiskelevien tai työssä käyvien nuorten vanhempien auttamisessa;

14.   kehottaa jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että kaikilla opiskelijoilla, joilla on lapsia, on aina mahdollisuus ja varaa käyttää hyväksi korkeatasoisia kunnallisia tai valtion lastentarhoja;

15.   kehottaa jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että kaikilla opiskelijoilla, joilla on lapsia, on aina mahdollisuus ja varaa käyttää hyväksi korkeatasoista koululaisten iltapäivätoimintaa;

16.   kehottaa jäsenvaltioita huojentamaan niiden nuorten ihmisten – varsinkin naisten – kuormaa, joilla on päävastuu huollettavina olevien henkilöiden hoidosta niin, että nämä naiset saavat mahdollisuuden opiskella;

17.   kehottaa jäsenvaltioita yhdessä korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten kanssa laatimaan joustavampia opintosuunnitelmia esimerkiksi lisäämällä etäopetusmahdollisuuksia ja mahdollisuuksia osapäiväiseen opiskeluun ja antamalla nuorille aikuisille mahdollisuus jatkaa opintojaan osana elinikäistä oppimista;

18.   kehottaa jäsenvaltioita sekä korkeakouluja ja ammatillisia oppilaitoksia hyödyntämään enemmän uuteen teknologiaan perustuvia joustavia oppimistekniikoita ja järjestämään niitä kaikkien opiskelu- tai koulutusvaiheessa olevien nuorten saataville, ja varsinkin niiden nuorten saataville, joilla on vastuullaan perhe tai vammaisia;

19.   kehottaa jäsenvaltioita sekä korkeakouluja ja ammatillisia oppilaitoksia varmistamaan yhtäläinen kohtelu ja syrjimättömyys raskaana olevien opiskelijoiden ja pienten lasten äitien opintojen aloittamisessa ja jatkamisessa sekä opintojen uudelleen aloittamisessa, ja kiinnittämään erityistä huomiota heidän tarpeisiinsa;

20.   kehottaa korkeakouluja ja ammatillisia oppilaitoksia tiedottamaan opetus- ja ammattihenkilöstölleen sellaisten opiskelijoiden erityistarpeista, joilla on huollettavia, ja tarvittaessa perustamaan heille tarkoitettuja tuki- ja neuvontapalveluja, jotta helpotetaan heidän korkea-asteen tai ammatillisen koulutuksen aloittamista, kyseisen koulutuksen jatkamista tai sen uudelleen aloittamista;

21.   kehottaa korkeakouluja ja ammatillisia oppilaitoksia ottamaan huomioon perheellisten nuorten miesten ja naisten taloudellisen tilanteen jo koulutuskustannuksia arvioitaessa, ja kannustaa kyseisiä koulutuslaitoksia antamaan heille asianmukaista apua;

22.   kehottaa jäsenvaltioita luomaan kansallisen hyväksyntäjärjestelmän, jonka avulla voidaan tunnistaa korkea-asteen tai ammatilliset oppilaitokset, jotka voivat helpottaa opiskelun ja perhe-elämän yhteensovittamista, ja näin voidaan auttaa ja kannustaa perheellisiä henkilöitä jatkamaan opintojaan tai aloittamaan uudelleen opiskelun;

23.   kehottaa työnantajia yritysten sosiaalisen vastuun puitteissa myöntämään opiskelustipendejä, joita voivat saada myös perheelliset opiskelijat ja siten suosimaan nuorten tutkinnon suorittaneiden työllisyyttä;

24.   kehottaa jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia tukemaan ja helpottamaan elinikäistä oppimista takaamalla mahdollisuus muun muassa vanhempain- tai äitiyslomaan tai oman harkinnan mukaan huoltajuuteen tai huollettavana olevien vanhempien tai vammaisten hoitoon otettavaan lomaan sekä etenkin uuteen teknologiaan perustuviin joustavampiin työskentelyolosuhteisiin; kehottaa jäsenvaltioita lisäksi sisällyttämään opiskelun aikana pidetyn äitiys- ja vanhempainloman naisten ja miesten kokonaistyöaikaa sekä eläkeoikeuksia koskeviin laskelmiin, jotta voidaan täysimääräisesti saavuttaa tavoite sukupuolten välisestä todellisesta tasa-arvosta;

25.   kehottaa jäsenvaltioita poistamaan lisäansioita koskevat rajoitukset henkilöiltä, jotka opiskelevat tai ovat työharjoittelussa taikka vanhempainlomalla, mikäli ansiot eivät ylitä jäsenvaltioiden asettamia ylärajoja, ilman, että kyseisiltä henkilöiltä evätään perheavustuksia, mikä antaisi heille mahdollisuuden säilyttää yhteyden työnantajaansa suorittamalla heille uskottuja työtehtäviä kotona ja helpottaisi siten heidän paluutaan työelämään vanhempainloman päättyessä;

26.   muistuttaa, että nuorten naisten pääasiallinen vastuu huollettavista henkilöistä johtaa miesten ja naisten väliseen syrjintään koulutuksessa ja työelämässä; painottaa, että miesten lisääntynyt vastuu kotitöistä, lapsista ja muista huollettavista on välttämätön edellytys sille, että useammat nuoret naiset saavat mahdollisuuden yhdistää vanhemmuuden ja opinnot; kehottaa näin ollen jäsenvaltioita lisäämään perhe-elämän arvostusta sekä edistämään isien roolia ja perhe-elämään liittyvän vastuun tasapuolisempaa jakamista niin opiskeluaikana kuin opintojen päätyttyä olennaisena askeleensa kohti miesten ja naisten yhtäläisiä mahdollisuuksia;

27.   kehottaa jäsenvaltioita muotoilemaan lapsiperheiden etuudet niin, että ne suosivat miesten osallistumista lastenhoitoon;

28.   kehottaa neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita avoimen koordinointimenetelmän mukaisesti ja opetusministerien ja sosiaaliministerien kokousten yhteydessä vaihtamaan perheellisten opiskelijoiden tukemiseen liittyviä parhaita käytäntöjä sekä ottamaan huomioon tätä alaa koskevat innovatiiviset säädökset, joita on pantu täytäntöön joissakin Euroopan maissa;

29.   suosittelee jäsenvaltioille, että ne toteuttaisivat toimia, joilla sosiaaliavun myöntämistä laajennetaan myös EU:n muista jäsenvaltioista tuleviin opiskelijoihin, joilla on huollettavanaan lapsia;

30.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita yhteisön koulutusohjelmien ja kansallisten koulutusohjelmien suunnittelun ja toteuttamisen yhteydessä ottamaan huomioon nimenomaan perheellisten opiskelijoiden tilanteen; kiinnittää huomiota siihen, että ohjelmiin on tärkeää sisällyttää opiskelun ja perhe-elämän yhteensovittamista edistäviä laaja-alaisia toimia; vaatii koulutusjärjestelmään sellaista joustavuutta, että äitiyslomalta palaava äiti voi jatkaa opintojaan ja päästä opintoihin mukaan samalle tasolle kuin missä hän aikaisemmin oli;

31.   kehottaa jäsenvaltioita arvioimaan kansallisen tilanteensa perusteella, voitaisiinko nuorten pääsyä työelämään ja heidän vanhemmuuteen liittyvien toiveidensa toteuttamista nopeuttaa uudistamalla koulutusjärjestelmiä siten, että niillä edistetään joustavuutta ja opiskeluajan parempaa hallintaa;

32.   kehottaa Eurostatia ja jäsenvaltioita mukauttamaan nykyisiä indikaattoreita niin, että voidaan kerätä tietoja, joiden avulla voidaan kansallisella ja Euroopan tasolla selvittää perheellisten opiskelijoiden lukumäärä ja heidän elinolosuhteensa sekä se, missä määrin perheeseen liittyvät velvollisuudet saavat erityisesti nuoret naiset keskeyttämään opintonsa;

33.   muistuttaa, että nuorten naisten halu samanaikaiseen opiskeluun ja perheen perustamiseen voi vähentyä siksi, että nämä naiset pelkäävät myöhemmin joutuvansa syrjityiksi työelämässä; kehottaa sen vuoksi jäsenvaltioita vastustamaan työnantajien harjoittamaa äitien syrjintää sekä palvelukseen ottamisessa että ylennyksissä;

34.   kehottaa tiede- ja yliopistoyhteisöjä toteuttamaan asianmukaisia toimia, joilla turvataan perheellisten miesten ja naisten yhtäläinen pääsy tiede- ja/tai tutkimusuralle, ja kannustamaan heitä valitsemaan tämän tyyppinen ura ja jatkamaan sitä ja säilyttämään heidät näin tiedeyhteisössä;

35.   kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan ponnistuksiaan ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi ja laajentamiseksi sellaisia henkilöitä varten, joilla on perheeseen liittyviä velvollisuuksia ja jotka tulevat marginaalisista tai vähemmistöryhmistä, jotta kyseiset henkilöt välttäisivät pitkäaikaistyöttömyyden ja jotta heille turvattaisiin tasa-arvoinen pääsy työmarkkinoille;

36.   katsoo, että on tärkeää, että lasta odottavilla opiskelijoilla ja opiskelijoilla, joilla on lapsia, on mahdollisuus saada terveydenhuoltopalveluja, ja suosittelee, että jäsenvaltiot ottavat tämän huomioon ja sovittavat ne yhteen kansallisen terveydenhuoltojärjestelmänsä erityispiirteiden kanssa ja luovat tarvittavan infrastruktuurin läheisessä yhteistyössä yliopistojen kanssa;

37.   toteaa, että vanhempien jaetun vastuun periaatetta voitaisiin soveltaa myös nuoriin naisiin ja miehiin, jotka elävät yhdessä kullekin maalle tyypillisissä muunlaisissa liitoissa kuin avioliitossa;

38.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EYVL C 364, 18.12.2000, s. 1.
(2) EUVL L 315, 15.11.2006, s. 1.
(3) EYVL L 123, 8.5.1992, s. 16.
(4) EUVL C 102 E, 28.4.2004, s. 492.
(5) EUVL C 320 E, 15.12.2005, s. 164.
(6) EUVL C 287 E, 24.11.2006, s. 323.
(7) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0021.
(8) Francesco C.Billari, Dimiter Philipov, Education and the Transition to Motherhood: a comparative analysis of Western Europe, European Demographic Research Papers 2005.
(9) Eurostudent 2005 -raportti, Social and Economic Conditions of student life in Europe: Opiskelijoiden keski-ikä on Yhdistyneessä kuningaskunnassa 28, Itävallassa 25,3, Suomessa 24,6, Alankomaissa 24,2 ja Irlannissa 24,1 vuotta.
(10) Eurostudent 2005 -raportti, Social and Economic Conditions of student life in Europe: Alankomaissa opiskelijoista käy töissä 91 prosenttia, Irlannissa 69 prosenttia, Itävallassa 67 prosenttia, Saksassa 66 prosenttia ja Suomessa 65 prosenttia.
(11) Komission tiedonanto, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2005: Vihreä kirja "Kohti väestörakenteen muutoksia – uusi solidaarisuus sukupolvien välillä"(KOM(2005)0094).
(12) Eurostudent 2005 -raportti, Social and Economic Conditions of student life in Europe: Latviassa naisopiskelijoista 13,8 prosentilla on lapsi, miesopiskelijoilla puolestaan 5,3 prosentilla. Irlannissa perheellisten nais- ja miesopiskelijoiden suhde on vastaavasti 12,1 prosenttia ja 10,4 prosenttia, Itävallassa 11,5 prosenttia ja 10,1 prosenttia.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö