Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 21 юни 2007 г. - Страсбург
 Програма MEDA и финансова подкрепа за Палестина – оценка, прилагане и контрол
 Процедури за обжалване при възлагане на обществени поръчки *** I
 Организацията и съдържанието на обмена на информация, извлечена от регистрите за съдимост, между държавите-членки *
 Регионален стратегически документ за периода 2007-2013 г. и Многогодишна индикативна програма за Азия
 Проучвателна мисия в областите Андалусия, Валенсия и Мадрид
 Международен договор относно търговията с оръжие
 Младежката престъпност - ролята на жените, семейството и обществото
 Пространство на свобода, сигурност и правосъдие: Стратегия за външното измерение
 Развитието на преговорите по рамковото решение за борба с расизма и ксенофобията
 Убежището: практическо сътрудничество, качество при вземането на решения в общата европейска система за предоставяне на убежище
 Доверие на потребителите в цифровата среда
 Куба
 Етиопия
 Бирма
Текстове (499 kb)
Правна информация - Политика за поверителност