Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 21 czerwca 2007 r. - Strasburg
 MEDA i wsparcie finansowe dla Palestyny - ocena, realizacja i kontrola
 Procedury odwoławcze w dziedzinie udzielania zamówień publicznych ***I
 Wymiana informacji pochodzących z wypisu z rejestru skazanych państw członkowskich*
 Wieloletni program orientacyjny dla Azji
 Wizyta rozpoznawcza w regionach Andaluzji, Walencji i Madrytu
 W kierunku traktatu o handlu bronią
 Przestępczości nieletnich: rola kobiet, rodziny i społeczeństwa
 Strategia na rzecz zewnętrznego wymiaru przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
 Postępy w negocjacjach dotyczących decyzji ramowej w sprawie zwalczania rasizmu i ksenofobii
 Azyl: współpraca praktyczna, jakość procesu decyzyjnego w ramach wspólnego europejskiego systemu azylowego
 Zaufanie konsumentów do środowiska cyfrowego
 Kuba
 Etiopia
 Birma
Teksty (332 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności