Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 21 juni 2007 - Strasbourg
 Meda och finansiellt stöd till den palestinska myndigheten – utvärdering, genomförande och kontroll
 Prövning av offentlig upphandling ***I
 Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan medlemsstater *
 Regionalt strategidokument och flerårigt vägledande program för Asien
 Studieresa till regionerna Andalusien, Valencia och Madrid
 En konvention om vapenhandel
 Ungdomsbrottslighet – kvinnornas, familjens och samhällets roll
 Strategi för den yttre dimensionen av området med frihet, säkerhet och rättvisa
 Läget i förhandlingarna om rambeslutet om kampen mot rasism och främlingsfientlighet
 Praktiskt samarbete, kvaliteten på besluten i det gemensamma europeiska asylsystemet
 Konsumenternas förtroende för den digitala miljön
 Kuba
 Etiopien
 Burma
Texter (326 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy