Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/0048(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0416/2007

Indgivne tekster :

A6-0416/2007

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/12/2007 - 3.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0600

Vedtagne tekster
PDF 9kWORD 34k
Onsdag den 12. december 2007 - Strasbourg
Euro-Middelhavs-aftalen EF/Marokko om luftfart *
P6_TA(2007)0600A6-0416/2007

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. december 2007 om forslag til Rådets beslutning om undertegnelse og midlertidig anvendelse af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden (KOM(2006)0145 - C6-0333/2007 - 2006/0048(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til forslag til Rådets beslutning (KOM(2006)0145),

-   der henviser til afgørelse 2006/959/EF truffet af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, den 4. december 2006 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden(1),

-   der henviser til Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Det Europæiske Fællesskab og dens medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden(2),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 80, stk. 2, og artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0333/2007),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 83, stk. 7,

-   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A6-0416/2007),

1.   godkender indgåelsen af aftalen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Kongeriget Marokkos regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 386 af 29.12.2006, s. 55.
(2) EUT L 386 af 29.12.2006, s. 57.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik