Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/0048(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0416/2007

Esitatud tekstid :

A6-0416/2007

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/12/2007 - 3.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0600

Vastuvõetud tekstid
PDF 188kWORD 33k
Kolmapäev, 12. detsember 2007 - Strasbourg
EÜ ja Maroko vaheline Euroopa-Vahemere lennundusleping *
P6_TA(2007)0600A6-0416/2007

Euroopa Parlamendi 12. detsembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu ja nõukogus kokku tulnud Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste esindajate otsus ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahelise Euroopa-Vahemere lennunduslepingu sõlmimise kohta (KOM(2006)0145 – C6-0333/2007 – 2006/0048(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2006)0145);

–   võttes arvesse nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 4. detsembri 2006. aasta otsust 2006/959/EÜ ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahelisele Euroopa-Vahemere lennunduslepingule allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta(1);

–   võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahelist Euroopa-Vahemere lennunduslepingut(2);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 80 lõiget 2 ja artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimest lauset;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0333/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 83 lõiget 7;

–   võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A6-0416/2007),

1.   kiidab lepingu sõlmimise heaks;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide ja Maroko Kuningriigi valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELT L 386, 29.12.2006, lk 55.
(2) ELT L 386, 29.12.2006, lk 57.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika