Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0048(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0416/2007

Ingivna texter :

A6-0416/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/12/2007 - 3.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0600

Antagna texter
PDF 191kWORD 91k
Onsdagen den 12 december 2007 - Strasbourg
Europa-Medelhavsavtal EG/Marocko om luftfart *
P6_TA(2007)0600A6-0416/2007

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 december 2007 om förslaget till beslut fattat av rådet och företrädarna för Europeiska unionens medlemsstaters regeringar, församlade i rådet om att sluta ett Europa­Medelhavsavtal om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Konungariket Marocko å andra sidan (KOM(2006)0145 – C6-0333/2007 – 2006/0048(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2006)0145),

–   med beaktande av beslut 2006/959/EG fattat av rådet och företrädarna för Europeiska unionens medlemsstaters regeringar, församlade i rådet av den 4 december 2006 om undertecknande och provisorisk tillämpning av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Konungariket Marocko å andra sidan(1),

–   med beaktande av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Konungariket Marocko å andra sidan(2),

–   med beaktande av artiklarna 80.2 och 300.2 första stycket i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0333/2007),

–   med beaktande av artikel 51 och artikel 83.7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A6-0416/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Konungariket Marocko parlamentets ståndpunkt.

(1) EUT L 386, 29.12.2006, s. 55.
(2) EUT L 386, 29.12.2006, s. 57.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy