Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0181(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0458/2007

Esitatud tekstid :

A6-0458/2007

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/12/2007 - 3.2

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0601

Vastuvõetud tekstid
PDF 187kWORD 31k
Kolmapäev, 12. detsember 2007 - Strasbourg
EÜ ja Maroko vahelise Euroopa–Vahemere lennunduslepingu muutmine, et võtta arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist ELiga *
P6_TA(2007)0601A6-0458/2007

Euroopa Parlamendi 12. detsembri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, milles käsitletakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahelist Euroopa–Vahemere lennunduslepingut muutva protokolli sõlmimist, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga (KOM(2007)0495 – C6-0330/2007 – 2007/0181(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2007)0495);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 80 lõiget 2, artikli 300 lõiget 2 ja artikli 300 lõiget 4;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0330/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51, artikli 83 lõiget 7 ja artikli 43 lõiget 1;

–   võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A6-0458/2007),

1.   kiidab protokolli sõlmimise heaks;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide ja Maroko Kuningriigi valitsustele ja parlamentidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika