Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0181(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0458/2007

Ingivna texter :

A6-0458/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/12/2007 - 3.2

Antagna texter :

P6_TA(2007)0601

Antagna texter
PDF 190kWORD 89k
Onsdagen den 12 december 2007 - Strasbourg
Europa-Medelhavsavtal EG/Marocko om luftfart, protokoll med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning *
P6_TA(2007)0601A6-0458/2007

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 december 2007 om förslaget till rådets beslut om ingående av ett protokoll om ändring av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Konungariket Marocko å den andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (KOM(2007)0495 – C6-0330/2007 – 2007/0181(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2007)0495),

–   med beaktande av artikel 80.2 samt artikel 300.2 och 300.4 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0330/2007),

–   med beaktande av artiklarna 51, 83.7 och 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A6-0458/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av protokollet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Konungariket Marocko parlamentets ståndpunkt.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy