Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/2226(ACI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0485/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0485/2007

Debates :

Balsojumi :

PV 12/12/2007 - 3.3
CRE 12/12/2007 - 3.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0602

Pieņemtie teksti
PDF 206kWORD 41k
Trešdiena, 2007. gada 12. decembris - Strasbūra
Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda līdzekļu izmantošana
P6_TA(2007)0602A6-0485/2007
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2007. gada 12. decembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda līdzekļu izmantošanu (COM(2007)0600 – C6-0343/2007 – 2007/2226(ACI))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0600 – C6-0343/2007),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(1) un jo īpaši tā 28. punktu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi(2),

–   ņemot vērā 2007. gada 6. jūlija trialoga un 2007. gada 13. jūlija budžeta saskaņošanas sanāksmes rezultātus,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A6-0485/2007),

A.   tā kā Eiropas Savienība ir izveidojusi atbilstošus juridiskus un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu atlaistiem darbiniekiem, kas palikuši bez darba būtisku pasaules tirgus strukturālo pārmaiņu dēļ, un palīdzētu viņiem atkal iekļauties darba tirgū;

B.   tā kā finansiālajam atbalstam, ko Eiropas Savienība sniedz štatu samazināšanas dēļ atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskam un tas jāsniedz iespējami īsā laikā un iespējami efektīvi;

C.   tā kā Vācija un Somija 2007. gada 27. jūnija un 17. jūlija vēstulē(3) ir lūgušas sniegt atbalstu attiecībā uz diviem darba ņēmēju atlaišanas gadījumiem mobilo tālruņu ražošanas nozarē, t.i., BenQ uzņēmumos Vācijā un Perlos Oyj uzņēmumos Somijā,

1.   aicina iesaistītās institūcijas veikt vajadzīgos pasākumus, lai paātrinātu fonda līdzekļu izmantošanu;

2.   apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

3.   uzdod priekšsēdētājam nodrošināt šā lēmuma publicēšanu "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī";

4.   uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju kopā ar pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
(2) OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.
(3) Pieteikumi EGF/2007/003/DE/BenQ un EGF/2007/004/FI/Perlos.


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 18. decembris)

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda līdzekļu izmantošanu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(1) un jo īpaši tā 28. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi(2),

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā 2007. gada 13. jūlija budžeta saskaņošanas sanāksmes rezultātus,

tā kā

1)  Eiropas Savienība ir izveidojusi Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu (turpmāk ‐ "fondu"), lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kas palikuši bez darba būtisku pasaules tirgus strukturālo pārmaiņu dēļ, un palīdzētu viņiem atkal iekļauties darba tirgū;

2)   saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu fonda līdzekļus var izmantot, nepārsniedzot EUR 500 miljonu maksimālo gada summu;

3)  Regulā (EK) Nr. 1927/2006 ir paredzēta kārtība fonda līdzekļu izmantošanai;

4)  Vācija un Somija ir iesniegušas divus pieteikumus fonda līdzekļu izmantošanai attiecībā uz diviem darba ņēmēju atlaišanas gadījumiem mobilo tālruņu ražošanas nozarē, t.i., BenQ uzņēmumos Vācijā un Perlos Oyj uzņēmumos Somijā,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Attiecībā uz Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējo budžetu mobilizē Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda līdzekļus EUR 14 794 688 apmērā.

2. pants

Šo lēmumu publicē "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī".

Briselē, 2007. gada 18. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā ‐ Padomes vārdā ‐

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

(1) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
(2) OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika