Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2007/2226(ACI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0485/2007

Predložena besedila :

A6-0485/2007

Razprave :

Glasovanja :

PV 12/12/2007 - 3.3
CRE 12/12/2007 - 3.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2007)0602

Sprejeta besedila
PDF 201kWORD 41k
Sreda, 12. december 2007 - Strasbourg
Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji
P6_TA(2007)0602A6-0485/2007
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. decembra 2007 o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (KOM(2007)0600 – C6-0343/2007 – 2007/2226(ACI))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0600 – C6-0343/2007),

–   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(1), še posebej točke 28 Sporazuma,

–   ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji(2),

–   ob upoštevanju izidov tristranskih pogovorov z dne 6. julija 2007 in proračunskega usklajevanja z dne 13. julija 2007,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračun ter mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A6-0485/2007),

A.   ker je Evropska unija oblikovala primerne zakonodajne in proračunske instrumente za dodatno pomoč delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, in za njihovo ponovno vključevanje na trg dela,

B.   ker mora biti finančna pomoč Evropske unije presežnim delavcem dinamična in na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši način,

C.   ker sta Nemčija in Finska predložili vlogi v zvezi z dvema primeroma odpuščanja delavcev v sektorju mobilne telefonije: BenQ v Nemčiji in Perlos Oyj na Finskem, v pismu z dne 27. junija in 17. julija 2007(3),

1.   od zadevnih institucij zahteva, da združijo vse potrebne moči za pospešitev uporabe sredstev sklada;

2.   odobri sklep, priložen tej resoluciji;

3.   naroči svojemu predsedniku, da poskrbi za objavo sklepa v Uradnem listu Evropske unije;

4.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo, vključno s prilogo, posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
(2) UL L 406, 30.12.2006, str. 1.
(3) Vlogi ESPG/2007/003/DE/BenQ in ESPG/2007/004/FI/Perlos.


PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 18. decembra 2007

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(1), še posebej točke 28,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji(2),

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju proračunskega usklajevanja z dne 13. julija 2007,

ker:

1)   je Evropska unija ustanovila Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji ("sklad") za dodatno pomoč delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, in za njihovo ponovno vključitev na trg dela,

(2)  Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 omogoča uporabo sredstev sklada do letne zgornje meje v višini 500 milijonov EUR,

(3)  Uredba (ES) št. 1927/2006 vsebuje določbe, v skladu s katerimi se lahko uporabijo sredstva sklada,

4)   sta Nemčija in Finska predložili vlogi za uporabo sredstev sklada za dva primera odpuščanja delavcev v sektorju mobilne telefonije: BenQ v Nemčiji in Perlos Oyj na Finskem,

SKLENILA:

Člen 1

Za splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2007 se uporabijo sredstva Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v višini 14 794 688 EUR.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 18. decembra 2007

Za Evropski parlament Za Svet

predsednik predsednik

(1) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
(2) UL L 406, 30.12.2006, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov