Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2005/0228(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0482/2007

Pateikti tekstai :

A6-0482/2007

Debatai :

PV 11/12/2007 - 18
CRE 11/12/2007 - 18

Balsavimas :

PV 12/12/2007 - 3.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0607

Priimti tekstai
PDF 281kWORD 91k
Trečiadienis, 2007 m. gruodžio 12 d. - Strasbūras
Europos aviacijos saugos agentūra ***II
P6_TA(2007)0607A6-0482/2007
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2007 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (10537/3/2007 – C6-0353/2007 – 2005/0228(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (10537/3/2007 – C6-0353/2007)(1),

–   atsižvelgdamas į savo poziciją dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2005)0579) per pirmąjį svarstymą(2) ,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į pridedamus Komisijos pareiškimus,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A6-0482/2007),

1.   pritaria bendrajai pozicijai su pakeitimais;

2.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 277 E, 2007 11 20, p. 8.
(2) Priimti tekstai, 2007 3 14, P6_TA(2007)0067.


Europos Parlamento pozicija priimta per antrąjį svarstymą 2007 m. gruodžio 12 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB
P6_TC2-COD(2005)0228

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija antrajame svarstyme atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (EB)Nr. 216/2008.)


Komisijos pareiškimai

Dėl: 64 straipsnis

Dėl 64 straipsnio Komisija pareiškia, kad iš dalies keičiant Komisijos reglamentą (EB) Nr. 593/2007 dėl Europos aviacijos saugos agentūros renkamų mokesčių ir rinkliavų Komisijai tinkamai atsižvelgs į ypatingą mažų ir vidutinių įmonių padėtį, ypač į tą poveikį, kuris tų įmonių ekonominiam gyvybingumui galėtų būti padarytas nustačius vienokio ar kitokio dydžio mokesčius ir rinkliavas, tačiau kartu Komisija ir toliau užtikrins nediskriminavimo principo laikymąsi ir kad agentūros iš sertifikavimo veiklos gaunamų įplaukų pakaktų apmokėti visas paslaugų teikimo sąnaudas.

Dėl: 3 straipsnio j pastraipos ketvirta įtrauka

"Dėl sudėtingos konstrukcijos variklinio orlaivio, tai Komisija įvertins ekonominį poveikį rinkoms, koks galėtų būti padarytas, jeigu į minėto tipo apibrėžtį būtų įtraukti turboreaktyvinių variklių arba daugiau nei vieno turbosraigtinio variklio varomi lėktuvai, ir prašys Europos aviacijos saugos agentūros stebėti tų orlaivių eksploatavimo saugos charakteristikas."

Dėl: II priedo e punktas (ultralengvieji orlaiviai)

"Komisija prašys, kad Europos aviacijos saugos agentūra surengtų oficialias konsultacijas su visomis suinteresuotosiomis šalimis ir pateiktų pagrįstą nuomonę dėl II priedo e punkto keitimo, siekiant, jeigu būtina, į tą punktą įtraukti mažesnės nei 600 kg masės ultralengvuosius orlaivius".

Teisinė informacija - Privatumo politika