Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2005/0228(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0482/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0482/2007

Debates :

PV 11/12/2007 - 18
CRE 11/12/2007 - 18

Balsojumi :

PV 12/12/2007 - 3.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0607

Pieņemtie teksti
PDF 277kWORD 78k
Trešdiena, 2007. gada 12. decembris - Strasbūra
Eiropas Aviācijas drošības aģentūra ***II
P6_TA(2007)0607A6-0482/2007
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2007. gada 12. decembra normatīvā rezolūcija attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr.1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK (10537/3/2007 – C6-0353/2007 – 2005/0228(COD))

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (10537/3/2007 – C6-0353/2007)(1),

–   ņemot vērā tā nostāju pirmajā lasījumā(2) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2005)0579),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu,

–   ņemot vērā pievienoto Komisijas paziņojumu,

–   ņemot vērā Reglamenta 62. pantu,

–   ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumus otrajam lasījumam (A6-0482/2007),

1.   apstiprina grozīto kopējo nostāju;

2.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

(1) OV C 277 E, 20.11.2007., 8. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, 14.3.2007., P6_TA(2007)0067.


Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta otrajā lasījumā 2007. gada 12. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr.1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK
P6_TC2-COD(2005)0228

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta otrā lasījuma nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (EK) Nr. 216/2008.)


Komisijas paziņojumi

RE: 64. pants

Attiecībā uz 64. pantu Komisija skaidro, ka, grozot Komisijas Regulu (EK) Nr. 593/2007 par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras iekasētām maksām un atlīdzību, Komisija pienācīgu uzmanību veltīs īpašajam MVU stāvoklim un jo īpaši tam, kā šo maksu un atlīdzības apjoms var ietekmēt minēto uzņēmumu ekonomisko dzīvotspēju, vienlaikus turpinot nodrošināt gan atbilstību nediskriminācijas principam, gan to, lai arī turpmāk aģentūras ienākumi no sertificēšanas darbībām būtu pietiekami sniegto pakalpojumu izmaksu segšanai pilnā apjomā.

RE: 3. panta j) punkta i) apakšpunkta ceturtais ievilkums

"Attiecībā uz definīciju, kas sniegta sarežģītam ar dzinēju darbināmam gaisa kuģim, Komisija izvērtēs, kā ekonomiski tiek ietekmēts tirgus, ja šajā definīcijā iekļauj lidmašīnas ar turbodzinēju(-iem) vai vairāk par vienu turbopropelleru dzinēju, un lūgs Eiropas Aviācijas drošības aģentūrai pārraudzīt to drošību."

RE: II pielikuma e) punkts (īpaši viegli gaisa kuģi)

"Komisija lūgs Eiropas Aviācijas drošības aģentūrai risināt oficiālas apspriedes ar visām iesaistītajām personām un iesniegt pamatotu atzinumu izmaiņām II pielikuma e) punktā, kuru nolūks ir vajadzības gadījumā tajā iekļaut īpaši vieglos gaisa kuģus, kuru masa ir mazāka par 600 kg."

Juridisks paziņojums - Privātuma politika