Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0128(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0464/2007

Ingivna texter :

A6-0464/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/12/2007 - 3.9
CRE 12/12/2007 - 3.9
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0608

Antagna texter
PDF 191kWORD 89k
Onsdagen den 12 december 2007 - Strasbourg
Näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel ***I
P6_TA(2007)0608A6-0464/2007

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 december 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel (KOM(2007)0368 – C6-0200/2007 – 2007/0128(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0368),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0200/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0464/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy