Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2006/0253(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0472/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0472/2007

Debates :

Balsojumi :

PV 12/12/2007 - 3.12

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0611

Pieņemtie teksti
PDF 289kWORD 53k
Trešdiena, 2007. gada 12. decembris - Strasbūra
Kapitāla piesaistīšanai uzlikto netiešo nodokļu likvidēšana *
P6_TA(2007)0611A6-0472/2007

Eiropas Parlamenta 2007. gada 12. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai par netiešajiem nodokļiem, ko uzliek kapitāla piesaistīšanai (Pārstrādāta versija) (COM(2006)0760 – C6-0043/2007 – 2006/0253(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2006)0760),

–   ņemot vērā EK līguma 93. pantu un 94. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C6-0043/2007),

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas 2007. gada 1. jūnija vēstuli Parlamenta priekšsēdētājam saskaņā ar Reglamenta 80.a panta 4. punktu,

–   ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja 2007. gada 20. septembra vēstuli, kurā paziņots, ka Komisija atstāj spēkā savu priekšlikumu,

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A6-0472/2007),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   aicina Komisiju saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu attiecīgi grozīt tās priekšlikumu;

3.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4.   prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Parlamenta izdarītie grozījumi
Grozījums Nr. 1
7. apsvērums
(7)  Ir lietderīgi paredzēt, ka kapitāla nodokļa maksimālā likme, ko piemēro dalībvalstis, kuras turpina iekasēt kapitāla nodokli, jāsamazina līdz 2008. gadam, un kapitāla nodoklis jāatceļ vēlākais līdz 2010. gadam.
(7)  Ir lietderīgi paredzēt, ka kapitāla nodokļa maksimālā likme, ko piemēro dalībvalstis, kuras turpina iekasēt kapitāla nodokli, jāsamazina līdz 2010. gadam, un kapitāla nodoklis jāatceļ vēlākais līdz 2012. gadam.
Grozījums Nr. 2
7. panta 1. punkts
1.  Atkāpjoties no 5. panta 1. punkta a) apakšpunkta, dalībvalsts, kas 2006. gada 1. janvārī no kapitālsabiedrībām iekasēja nodokli par kapitāla iemaksām, turpmāk tekstā – "kapitāla nodoklis", var turpināt šādi rīkoties līdz 2009. gada 31. decembrim, ja tiek izpildīti 8. līdz 14. panta nosacījumi.
1.  Atkāpjoties no 5. panta 1. punkta a) apakšpunkta, dalībvalsts, kas 2006. gada 1. janvārī no kapitālsabiedrībām iekasēja nodokli par kapitāla iemaksām, turpmāk tekstā – "kapitāla nodoklis", var turpināt šādi rīkoties līdz 2011. gada 31. decembrim, ja tiek izpildīti 8. līdz 14. panta nosacījumi.
Grozījums Nr. 3
8. panta 3. punkts
3.  Kapitāla nodokļa likme nedrīkst pārsniegt 1 %, un pēc 2007. gada 31. decembra tā nedrīkst pārsniegt 0,5 %.
3.  Kapitāla nodokļa likme nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt 1 %, un pēc 2009. gada 31. decembra tā nedrīkst pārsniegt 0,5 %.
Grozījums Nr. 4
15. panta 1. punkta 1. daļa
1.  Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu 3., 4., 5., 7., 8., 10., 12., 13. un 14. panta prasības vēlākais līdz 2006  gada 31. decembrim. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto aktu tekstus un minēto aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.
1.  Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu 3., 4., 5., 7., 8., 10., 12., 13. un 14. panta prasības vēlākais līdz 2009. gada 31. decembrim. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.
Grozījums Nr. 5
16. panta 1. punkts
Direktīva 69/355/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar direktīvām, kas minētas II pielikuma A daļā, tiek atcelta no 2007. gada 1. janvāra, neierobežojot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem II pielikuma B daļā minēto direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos.
Direktīva 69/355/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar direktīvām, kas minētas II pielikuma A daļā, tiek atcelta no 2010. gada 1. janvāra, neierobežojot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem II pielikuma B daļā minēto direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos.
Grozījums Nr. 6
17. panta 2. punkts
Direktīvas 1., 2., 6., 9. un 11. pantu piemēro no 2007. gada 1. janvāra.
Direktīvas 1., 2., 6., 9. un 11. pantu piemēro no 2010. gada 1. janvāra.
Grozījums Nr. 7
I pielikuma 2.a punkts (jauns)
25.a Sabiedrības atbilstoši Bulgārijas tiesību aktiem, kuras apzīmē šādi:
i) aкционерно дружество
ii) kомандитно дружество с акции
iii) дружество с ограничена отговорност"
Grozījums Nr. 8
I pielikuma 21.a punkts (jauns)
21.a Sabiedrības atbilstoši Rumānijas tiesību aktiem, kuras apzīmē šādi:
i) societăţi în nume colectiv
ii) societăţi în comandită simplă
iii) societăţi pe acţiuni
iv) societăţi în comandită pe acţiuni
v) societăţi cu răspundere limitată
Juridisks paziņojums - Privātuma politika