Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0244(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0501/2007

Pateikti tekstai :

A6-0501/2007

Debatai :

PV 12/12/2007 - 21
CRE 12/12/2007 - 21

Balsavimas :

PV 13/12/2007 - 6.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0619

Priimti tekstai
PDF 293kWORD 44k
Ketvirtadienis, 2007 m. gruodžio 13 d. - Strasbūras
Avių ir ožkų elektroninio identifikavimo įdiegimo data *
P6_TA(2007)0619A6-0501/2007

2007 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 21/2004 dėl avių ir ožkų elektroninio identifikavimo įdiegimo datos (COM(2007)0710 – C6-0448/2007 – 2007/0244(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2007)0710),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 37 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0448/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A6-0501/2007),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Parlamento pakeitimai
Pakeitimas 6
5A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(5a)  Komisija, atlikdama BŽŪP reformos būklės patikrą, turėtų ištirti galimybę padėti ūkininkams išspręsti didelių išlaidų, susijusių su reikalingos įrangos įsigijimu, problemą, sudarydama galimybę valstybėms narėms šias priemones įtraukti į jų kaimo plėtros programas.
Pakeitimas 1
1 STRAIPSNIO 1 PUNKTAS
9 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa (Reglamentas (EB) Nr. 21/2004)
"3. Nuo datos, nustatytinos laikantis 13 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos, visų po tos datos gimusių gyvūnų elektroninis identifikavimas, numatytas šio straipsnio 1 dalyje nurodytose gairėse ir atitinkamose priedo A skirsnio nuostatose, yra privalomas. Ši data:
a) nustatoma remiantis elektroninio identifikavimo taikymo techninės reikšmės, sąnaudų ir bendro poveikio vertinimu;
b) turi būti nustatyta ne vėliau kaip likus 12 mėnesių iki tos datos, nuo kurios elektroninis identifikavimas taps privalomas."
"3. Nuo 2009 m. gruodžio 31 d. privalomas visų po tos datos gimusių gyvūnų elektroninis identifikavimas, numatytas šio straipsnio 1 dalyje nurodytose gairėse ir atitinkamose priedo A skirsnio nuostatose."
Pakeitimas 2
1 STRAIPSNIO 2 A PUNKTAS (naujas)
9 straipsnio 4a dalis (nauja) (Reglamentas (EB) Nr. 21/2004)
2a) į 9 straipsnį reikia įrašyti šią pastraipą:
"4a. Komisija iki 2009 m. gruodžio 31 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, apimančią pavienio elektroninio identifikavimo sistemų ir kitų atsekamumo sistemų taikymo pagrindimą ligų kontrolės aspektu ir klausimą, kaip tokias sistemas būtų galima padaryti paprastesnes naudoti ūkininkams ir administracinės valdžios įstaigoms. Kartu su ataskaita pateikiami atitinkami teisėkūros pasiūlymai."
Teisinė informacija - Privatumo politika