Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/0244(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0501/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0501/2007

Debates :

PV 12/12/2007 - 21
CRE 12/12/2007 - 21

Balsojumi :

PV 13/12/2007 - 6.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0619

Pieņemtie teksti
PDF 286kWORD 45k
Ceturtdiena, 2007. gada 13. decembris - Strasbūra
Aitu un kazu elektroniskās identifikācijas ieviešanas datums *
P6_TA(2007)0619A6-0501/2007

Eiropas Parlamenta 2007. gada 13. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 21/2004 attiecībā uz aitu un kazu elektroniskās identifikācijas ieviešanas datumu (COM(2007)0710 – C6-0448/2007 – 2007/0244(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2007)0710),

–   ņemot vērā EK līguma 37. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-0448/2007),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A6-0501/2007),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu;

3.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4.   prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Parlamenta izdarītie grozījumi
Grozījums Nr. 6
5.A APSVĒRUMS (jauns)
(5a)  Saistībā ar KLP reformas ietvaros veikto veterināro pārbaudi Komisija pēta iespēju, kā palīdzēt lauksaimniekiem iegādāties nepieciešamo dārgo aparatūru, radot dalībvalstīm iespēju iekļaut šādus pasākumus valsts lauku attīstības programmās.
Grozījums Nr. 1
1. PANTA 1. PUNKTS
9. panta 3. punkta 1. apakšpunkts (Regula (EK) No 21/2004)
"3. No datuma, ko noteiks saskaņā ar 13. panta 2. punktā minēto procedūru, elektroniskā identifikācija atbilstoši šā panta 1. punktā minētajiem norādījumiem un saskaņā ar šā pielikuma A iedaļas attiecīgajiem noteikumiem ir obligāta visiem dzīvniekiem, kas dzimuši pēc šā datuma. Šo datumu
"3. No 2009. gada 31. decembra elektroniskā identifikācija atbilstoši šā panta 1. punktā minētajiem norādījumiem un saskaņā ar šā pielikuma A iedaļas attiecīgajiem noteikumiem ir obligāta visiem dzīvniekiem, kas dzimuši pēc šā datuma.
a) noteiks, ņemot vērā elektroniskās identifikācijas tehnisko aspektu, izmaksu un izmantošanas vispārējās ietekmes novērtējumu;
b) jānosaka ne vēlāk kā 12 mēnešus pirms datuma, no kura elektroniskās identifikācijas izmantošana ir obligāta."
Grozījums Nr. 2
1. PANTA 2.A PUNKTS (JAUNS)
9. panta 4.a punkts (jauns) (Regula (EK) No 21/2004)
(2a)  Regulas 9. pantā iekļauj šādu punktu:
"4.a Komisija līdz 2009. gada 31. decembrim iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par individuālo elektronisko identifikācijas sistēmu un citu izsekošanas sistēmu pamatojumu saistībā ar slimību kontroli, kā arī par to, kā šādas sistēmas varētu padarīt vēl vienkāršākas lauksaimniekiem un administratīvām iestādēm. Ziņojumam pievieno atbilstīgus likumdošanas priekšlikumus."
Juridisks paziņojums - Privātuma politika