Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2676(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0518/2007

Συζήτηση :

PV 13/12/2007 - 3

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2007 - 6.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0621

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 286kWORD 69k
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο
10η επέτειος της Σύμβασης της Οτάβας για την απαγόρευση των ναρκών κατά προσωπικού
P6_TA(2007)0621B6-0518/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με τη 10η επέτειο της Σύμβασης της Οτάβας του 1997 για την απαγόρευση χρήσης, αποθήκευσης, παραγωγής και διακίνησης ναρκών κατά προσωπικού και για την καταστροφή τους

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα παλαιότερα ψηφίσματα του για τις νάρκες ξηράς, και ιδίως το ψήφισμα που ενέκρινε στις 7 Ιουλίου 2005 σχετικά με έναν κόσμο απαλλαγμένο από νάρκες(1),

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Οτάβας του 1997 σχετικά με την Απαγόρευση της Χρήσης, Αποθήκευσης, Παραγωγής και Μεταφοράς Ναρκών κατά Προσωπικού και την Καταστροφή τους,

–   έχοντας υπόψη το Πρόγραμμα Δράσης του Ναϊρόμπι που εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2004,

–   έχοντας υπόψη την 8η Συνάντηση των Συμβαλλόμενων Κρατών της Σύμβασης της Οτάβας που πραγματοποιήθηκε στην Ιορδανία το Νοέμβριο του 2007, την 9η Συνάντηση των Συμβαλλόμενων Κρατών, του 2008, και την Δεύτερη Διάσκεψη Αναθεώρησης, του 2009,

–   έχοντας υπόψη τη διεθνή εκστρατεία για την απαγόρευση των ναρκών ξηράς που ισχύει σε 70 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1724/2001(2) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1725/2001(3) του Συμβουλίου,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Νοέμβριο του 2007, υπήρχαν 156 συμβαλλόμενα κράτη μέλη στη σύμβαση της Οτάβας,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μια σειρά εθνικών κοινοβουλίων, καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανέλαβαν πρωτοβουλίες για την περαιτέρω προώθηση δράσεων για τον έλεγχο και την απαγόρευση των ναρκών ξηράς,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο λίγες χώρες εξακολουθούν να παράγουν νάρκες κατά προσωπικού (ΝΚΠ) και ουσιαστικά το εμπόριο των ναρκών αυτών έχει παγώσει· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 1999, έχουν καταστραφεί περίπου 41,8 εκατομμύρια ΝΚΠ από συμβαλλόμενα κράτη της Σύμβασης της Οτάβας,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ 1999 και 2004, έχουν εκκαθαριστεί περίπου 4 εκατ. ΝΚΠ και ένα εκατομμύριο αντιαρματικές νάρκες και έχουν εκκαθαριστεί από νάρκες ξηράς περίπου 2000 τ.χλμ (όσο περίπου η έκταση του Λουξεμβούργου),

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόλα αυτά εκτιμάται πως εδάφη συνολικής έκτασης πάνω από 200.000 τ.χλμ σε όλο τον κόσμο είναι μολυσμένα με νάρκες και μη εκραγέντα πυρομαχικά (έκταση που αντιστοιχεί στο μέγεθος της Σενεγάλης),

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό σημαίνει ότι περισσότερες από 90 χώρες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν το άχθος των ναρκών και των μη εκραγέντων πυρομαχικών,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των δηλωμένων θυμάτων μειώθηκε από 11.700 (το 2002) σε 5.751 (το 2006),

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλα αυτά, ο εκτιμώμενος αριθμός μη δηλωμένων θυμάτων ναρκών ξηράς και μη εκραγέντων πυρομαχικών εξακολουθεί να ανέρχεται σε 15.000 – 20.000 το χρόνο,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι για πρώτη φορά είναι περισσότερες οι νάρκες που καταστρέφονται και εκκαθαρίζονται από αυτές που τοποθετούνται,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση ναρκών κατά προσωπικού από κυβερνήσεις έχει μειωθεί περαιτέρω, και ότι μόνο η Μιανμάρ/Βιρμανία και η Ρωσία εξακολουθούν να τοποθετούν νέες νάρκες, ενώ οι ένοπλες μη κρατικές οντότητες μείωσαν τη χρήση ναρκών κατά προσωπικού ή αυτοσχέδιων εκρηκτικών συσκευών, αν και συνεχίζουν να τις χρησιμοποιούν σε οκτώ τουλάχιστον κράτη,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Δεκέμβριο του 2007, 35 ένοπλες μη κρατικές οντότητες δεσμεύτηκαν να απαγορεύσουν πλήρως τις νάρκες κατά προσωπικού μέσω της "Πράξης για την Τήρηση της Έκκλησης της Γενεύης για καθολική απαγόρευση των ναρκών κατά προσωπικού και για συνεργασία στη δράση για την απαγόρευση των ναρκών",

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, σε 78 χώρες εξακολουθούν να υπάρχουν 250 εκατ. αποθηκευμένες νάρκες ξηράς και ότι 13 κράτη που δεν συμμετέχουν στη Σύμβαση της Οτάβας εξακολουθούν να παράγουν ή διατηρούν το δικαίωμα παραγωγής ναρκών κατά προσωπικού,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποθέματα ΝΚΠ πρέπει να καταστραφούν το ταχύτερο δυνατό, και όχι αργότερα από το τέλος της τετραετούς προθεσμίας που ορίζει η Σύμβαση της Οτάβας,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι εννέα συμβαλλόμενα κράτη στη Σύμβαση της Οτάβας οφείλουν να καταστρέψουν τα αποθέματα ναρκών που διαθέτουν εντός τεσσάρων ετών από την προσχώρησή τους στη Σύμβαση,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να παρασχεθεί επιπλέον υποστήριξη στα συμβαλλόμενα κράτη της Σύμβασης της Οτάβας, έτσι ώστε να ενθαρρυνθεί ο μέγιστος δυνατός αριθμός των συμβαλλομένων κρατών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για εκκαθάριση όλων των ναρκών μέσα σε 10 χρόνια από την προσχώρησή τους στη Σύμβαση,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η διεθνής κοινότητα έχει διαθέσει περισσότερα από 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια για προγράμματα δράσης κατά των ναρκών (εκκαθάριση ναρκών και βοήθεια στα θύματα), ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δαπανήσει σχεδόν 335 000 000 EUR,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόλα αυτά, οι δαπάνες για παρόμοια προγράμματα μειώθηκαν κατακόρυφα σε παγκόσμια κλίμακα σε 250 000 000 EUR το 2005, και ότι, αν και αυξήθηκαν σε 316 000 000 EUR το 2006, η πρόοδος είναι υπερβολικά αργή,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει δέσμευση να βρίσκεται στην εμπροσθοφυλακή και να μεριμνά για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων εξουδετέρωσης των ναρκών, προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης οικουμενικοποίηση και εφαρμογή της Συνθήκης,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2007 η Επιτροπή προέβη σε αναλήψεις υποχρεώσεων συνολικού ύψους 33 000 000 EUR για δράση κατά των ναρκών σε 10 χώρες (Λευκορωσία, Βοσνία- Ερζεγοβίνη, Καμπότζη, Κύπρος, Αιθιοπία, Γουινέα-Μπισάου, Ιορδανία, Λίβανος, Σενεγάλη και Σουδάν),

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Έγγραφο Στρατηγικής 2005-2007 αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της ύπαρξης ειδικού κονδυλίου του προϋπολογισμού για τις νάρκες κατά προσωπικού (ΝΚΠ), έτσι ώστε να προσφέρονται δυνατότητες για "ανταπόκριση σε επιτακτικές και μη προγραμματισμένες ανάγκες", "να ενισχυθεί η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των δράσεων κατά ναρκών που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο μακροπρόθεσμων ανθρωπιστικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης" σε περιπτώσεις όπου "τα έγγραφα στρατηγικής χωρών, τα εθνικά ενδεικτικά προγράμματα ή οι αντίστοιχοι μηχανισμοί δεν είναι δυνατόν να υποστηρίξουν νομίμως δραστηριότητες σχετικά με τις ΝΚΠ ή σε περιπτώσεις όπου το θέμα είναι πολιτικά λεπτό ή παρουσιάζει ενδιαφέρον για την ΕΚ και να δοθεί στήριξη σε μη κυβερνητικές οργανώσεις,

ΚΑ.   λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι το κονδύλι που ενέγραψε στον προϋπολογισμό η Επιτροπή για τις ΝΚΠ αντικαταστάθηκε στα τέλη του 2006 από το Μέσο Σταθερότητας και ότι η Στρατηγική και ο Προγραμματισμός της ΕΚ για τις δράσεις κατά των ναρκών ολοκληρώνεται το 2007, ο δε προγραμματισμός θα αναληφθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις αντιπροσωπείες της ΕΚ με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές που θα καταρτίσει η Επιτροπή και με την ενσωμάτωση της δράσης κατά των ναρκών στα κρατικά και περιφερειακά έγγραφα στρατηγικής· λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι θα επαφίεται στους εταίρους της ΕΚ που πλήττονται από τις νάρκες να αποφασίζουν πόση σημασία θα δίνεται στις ενέργειες κατά των ναρκών στο συνολικό κατάλογο προτεραιοτήτων βοήθειας, στις αιτήσεις οικονομικής βοήθειας που θα υποβάλλουν στην Επιτροπή,

ΚΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόλο που η Επιτροπή δηλώνει ότι παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην υποστήριξη της Σύμβασης της Οτάβας, είναι δυνατόν να εκφραστούν και έχουν εκφραστεί ανησυχίες σχετικά με τα μελλοντικά επίπεδα χρηματοδότησης της δράσης της ΕΕ κατά των ναρκών,

ΚΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η βοήθεια προς τα θύματα και η κοινωνικο-οικονομική ένταξη των θυμάτων ναρκών, την οποία ζητεί το άρθρο 6 της Σύμβασης της Οτάβας πρέπει να βελτιωθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν κατ' εκτίμηση 450 000 - 500 000 επιζώντες στον κόσμο και ότι αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν επιζήσει από ατύχημα με νάρκη ξηράς ή μη εκραγέντα πυρομαχικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τρία τέταρτα των καταγραμμένων απωλειών ήταν άμαχοι και ότι το 34% των απωλειών των αμάχων ήταν παιδιά,

ΚΔ.   επαναβεβαιώνοντας την ανάγκη ενίσχυσης του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου όπως αυτό εφαρμόζεται στις άλλες νάρκες πλην των ΝΚΠ μέσω της Σύμβασης για Ορισμένα Συμβατικά Όπλα (CCW)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αντιαρματικές νάρκες που είναι εφοδιασμένες με ευαίσθητες ασφάλειες και μηχανισμούς που δεν επιτρέπουν την εξουδετέρωσή τους, οι οποίες μπορούν να ενεργοποιηθούν από ακούσιο χειρισμό ατόμου έχουν ήδη απαγορευθεί στο πλαίσιο της Συνθήκης της Οτάβας, καθόσον αποτελούν θανατηφόρο απειλή για ευαίσθητα τμήματα της κοινωνίας καθώς και τους εργαζόμενους στην ανθρωπιστική βοήθεια και το προσωπικό εξουδετέρωσης ναρκοπεδίων,

ΚΕ.   εκφράζοντας την ανησυχία του διότι στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για 29 χώρες που έχουν επιβεβλημένες από συνθήκη προθεσμίες εκκαθάρισης κατά το 2009 ή το 2010 και υπογραμμίζοντας ιδίως ότι ένα κράτος μέλος της ΕΕ δεν έχει καν αρχίσει τις επιχειρήσεις εκκαθάρισης, παρά την υποχρέωση που επιβάλλεται από συνθήκη να ολοκληρώσει όλες τις επιχειρήσεις εκκαθάρισης έως το 2009, ενώ ένα άλλο κράτος μέλος άρχισε τις επιχειρήσεις μόλις τον Οκτώβριο του 2007,

Z.  ΚΣΤ. επισημαίνοντας με ανησυχία ότι η χρηματοδότηση για την παροχή βοήθειας στους επιζώντες αντιστοιχεί μόνο στο 1% της συνολικής χρηματοδότησης της δράσης κατά των ναρκών και ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών και των δικαιωμάτων των επιζώντων μπορεί να θεωρηθεί ανεπαρκής· λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 13 χώρες έχουν επείγουσα ανάγκη για νέα ή συμπληρωματικά προγράμματα εκπαίδευσης σχετικά με τους κινδύνους από τις νάρκες,

1.   καλεί όλα τα κράτη να υπογράψουν και να κυρώσουν τη Σύμβαση της Οτάβας, προκειμένου να λάβει οικουμενική μορφή και να επιτευχθεί ο κοινός στόχος ενός κόσμου απαλλαγμένου από νάρκες·

2.   υπογραμμίζει ιδιαίτερα ότι είναι πολύ σημαντικό να προσχωρήσουν στη Σύμβαση της Οτάβας οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Κίνα, το Πακιστάν και η Ινδία·

3.   ενθαρρύνει τα δύο κράτη μέλη της ΕΕ που δεν έχουν ακόμη προσχωρήσει στη Συνθήκη ή δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία κύρωσης να το πράξουν πριν από την επόμενη διάσκεψη αναθεώρησης της Σύμβασης της Οτάβας το 2009·

4.   καλεί όλες τις ένοπλες μη κρατικές οντότητες να δείξουν σεβασμό στα ανθρωπιστικά πρότυπα που θέτει η Σύμβαση της Οτάβας και να σταματήσουν την παραγωγή και χρήση ναρκών κατά προσωπικού, και να υπογράψουν την Πράξη Δέσμευσης για την Τήρηση της Έκκλησης της Γενεύης·

5.   ζητεί από το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη και τα υποψήφια κράτη μέλη της ΕΕ να αρχίσουν αμέσως την προετοιμασία της Διάσκεψης Αναθεώρησης της Σύμβασης της Οτάβας του 2009 και να υποβάλουν στο πλαίσιο αυτό την προγραμματισμένη "κοινή δράση'·

6.   καλεί όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη να υλοποιήσουν πλήρως και ταχέως όλες τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της Σύμβασης της Οτάβας·

7.   ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη, τις υποψήφιες χώρες, και τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης της Οτάβας να λάβουν σοβαρά υπόψη τον πιθανό αντίκτυπο της ευρέως αναγνωριζόμενης άποψης του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, ότι κάθε είδους νάρκη η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί λόγω της παρουσίας, προσέγγισης ή επαφής με άνθρωπο, είναι νάρκη κατά προσωπικού η χρήση της οποίας απαγορεύεται από τη Σύμβαση· επισημαίνει ότι, ειδικότερα, τούτο θα συνεπαγόταν την απαγόρευση της χρήσης συρμάτων, ράβδων παγίδευσης, ασφαλειών χαμηλής πίεσης, συσκευών κατά της απενεργοποίησης και παρεμφερών ασφαλειών από τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης·

8.   ζητεί από τα κράτη μέλη και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες να λάβουν αμέσως μέτρα για να διασφαλίσουν την άμεση καταστροφή των αντιαρματικών ναρκών που μπορούν να ενεργοποιηθούν λόγω της παρουσίας, προσέγγισης ή επαφής με άνθρωπο, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης της Οτάβας·

9.   καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει πλήρως την αποφασιστικότητα και συνέχεια των προσπαθειών της για την οικονομική ενίσχυση των κοινοτήτων και των προσώπων που πλήττονται από τις νάρκες ξηράς με όλα τα διαθέσιμα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των εδαφών που βρίσκονται υπό έλεγχο ή υπό την επιρροή ενόπλων μη κρατικών οντοτήτων και καλεί την Επιτροπή να εμφανιστεί στις αρχές του 2008 ενώπιον του Κοινοβουλίου προκειμένου να αποσαφηνίσει τη δράση που θα αναλάβει στο πλαίσιο αυτό·

10.   καλεί την Επιτροπή να επανεγγράψει ειδικό κονδύλι στον προϋπολογισμό για τις νάρκες κατά προσωπικού για τη χρηματοδότηση της δράσης κατά των ναρκών, την παροχή βοήθειας στα θύματα, καθώς και τις απαιτήσεις περί καταστροφής των συσσωρευμένων αποθεμάτων που αποτελεί υποχρέωση των συμβαλλομένων μερών που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω των νέων μέσων χρηματοδότησης· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι μετά το 2007 θα διατεθούν επαρκείς πόροι·

11.   καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει επαρκείς θέσεις προσωπικού ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική υλοποίηση της πολιτικής της για απαγόρευση των ναρκών κατά προσωπικού, μεταξύ άλλων διασφαλίζοντας ότι η δράση κατά των ναρκών αναφέρεται ρητά στα Έγγραφα Στρατηγικής κατά Χώρα και τα Εθνικά Ενδεικτικά Προγράμματα των πληττόμενων συμβαλλόμενων κρατών, και εποπτεύοντας τη συνολική χρηματοδότηση για τη δράση κατά των ναρκών μέσω των διαφόρων μέσων χρηματοδότησης·

12.   ζητεί από τα συμβαλλόμενα κράτη της Σύμβασης, και ιδίως τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, να εξασφαλίσουν ότι η χρηματοδότησή τους για εκκαθάριση των ναρκών συμβάλλει στην ανάπτυξη εθνικών δυνατοτήτων εκκαθάρισης των ναρκών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση των δραστηριοτήτων εκκαθάρισης των ναρκών έως ότου καθαριστούν όλες οι περιοχές που είναι γνωστό ή υπάρχουν υποψίες ότι είναι ναρκοθετημένες·

13.   ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις προσπάθειες δέσμευσης των ένοπλων μη κρατικών οντοτήτων για απαγόρευση των ναρκών ξηράς, χωρίς αυτό να συνεπάγεται στήριξη ή αναγνώριση της νομιμότητας των ένοπλων μη κρατικών οντοτήτων ή των δραστηριοτήτων τους·

14.   καλεί τις πληττόμενες από νάρκες χώρες και τους διεθνείς χορηγούς να δώσουν μεγαλύτερη προτεραιότητα στη φυσική και οικονομική αποκατάσταση των επιζώντων, δεδομένου ότι οι ανάγκες τους δεν καλύπτονται επαρκώς·

15.   καλεί τις αρμόδιες επιτροπές να παρακολουθούν προσεκτικά και να συμμετέχουν στις συναντήσεις της Σύμβασης CCW, να αναφέρουν πρωτοβουλίες των κρατών μελών σχετικά με τις ΝΚΠ και να αναφέρουν σχετικά με άλλα διεθνή μέτρα που αφορούν τέτοια όπλα·

16.   υπενθυμίζει το αίτημα, κάθε συμβαλλόμενο κράτος της Σύμβασης της Οτάβας να δεσμευτεί να μην επικουρεί, ενθαρρύνει ή παρακινεί, σε καμιά περίπτωση και με κανένα τρόπο, οποιονδήποτε να επιδοθεί σε οποιαδήποτε δραστηριότητα απαγορεύεται σε συμβαλλόμενο κράτος στο πλαίσιο της Σύμβασης·

17.   καλεί τα συμβαλλόμενα κράτη να διασφαλίσουν ότι δεν θα επιτραπεί σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο έδαφός τους και/ή υπόκεινται στη νομοθεσία τους, να επενδύουν σε επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην παραγωγή, αποθήκευση ή διακίνηση ναρκών κατά προσωπικού·

18.   καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες να απαγορεύσουν οποιοδήποτε είδος άμεσης ή έμμεσης χρηματοδοτικής στήριξης από ιδιωτικούς ή δημόσιους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο έδαφός τους και/ή υπόκεινται στη νομοθεσία τους, σε επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην παραγωγή, αποθήκευση ή μεταφορά ναρκών κατά προσωπικού· θεωρεί ότι η απαγόρευση αυτή θα πρέπει να ενσωματωθεί στην ευρωπαϊκή και στην εθνική νομοθεσία·

19.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υποψήφιων προς ένταξη χωρών, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, τη Διεθνή Εκστρατεία για την απαγόρευση των ναρκών ξηράς, την Έκκληση της Γενεύης, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, τις κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, του Πακιστάν και της Ινδίας, καθώς και στον ορισθέντα Πρόεδρο της 9ης Συνάντησης των Συμβαλλόμενων Κρατών της Σύμβασης της Οτάβας και της Δεύτερης Διάσκεψης Αναθεώρησης.

(1) ΕΕ C 157 E, 6.7.2006, σ. 473.
(2) ΕΕ L 234, 1.9.2001, σ. 1.
(3) ΕΕ L 234, 1.9.2001, σ. 6.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου