Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0543/2007

Συζήτηση :

PV 12/12/2007 - 11
CRE 12/12/2007 - 11

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2007 - 6.8
CRE 13/12/2007 - 6.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0622

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 367kWORD 77k
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο
Διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας - Διάλογος ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα
P6_TA(2007)0622RC-B6-0543/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας - Διάλογος ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την Κοινή Δήλωση της 10ης διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Κίνας στις 28 Νοεμβρίου 2007 στο Πεκίνο,

–   έχοντας υπόψη τη δημόσια ακρόαση που πραγματοποίησε, στις 26 Νοεμβρίου 2007, η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του με θέμα "Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Κίνα στην πορεία προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες",

–   έχοντας υπόψη τους γύρους του διαλόγου ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις 17 Οκτωβρίου 2007 στο Πεκίνο και στις 15 και 16 Μαΐου 2007 στο Βερολίνο,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη λειτουργία των διαλόγων επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις διαβουλεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με τον διάλογο μεταξύ της κινεζικής κυβέρνησης και των απεσταλμένων του Δαλάι Λάμα(2),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας(3) και τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Κίνα,

–   έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους Διαλόγους επί των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εγκρίθηκαν στις 13 Δεκεμβρίου 2001, και την αξιολόγηση της εφαρμογής αυτών των κατευθυντήριων γραμμών, όπως εγκρίθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2004,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ετήσια ψηφίσματά του για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο,

–   έχοντας υπόψη την Ολυμπιακή Εκεχειρία των Ηνωμένων Εθνών, όπως ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 31 Οκτωβρίου 2007 (A/RES/62/4), με την οποία καλούνται τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών να τηρήσουν και προωθήσουν την ειρήνη κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων,

–   έχοντας υπόψη την 60ή επέτειο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την καθιέρωση του μηχανισμού διασκέψεων κορυφής το 1998, οι σχέσεις Κίνας-ΕΕ αναπτύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό από πολιτικής και οικονομικής πλευράς,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε απόφαση δρομολόγησης διαλόγου στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λαμβάνεται με βάση ορισμένα κριτήρια που εγκρίνονται από το Συμβούλιο, το οποίο λαμβάνει κατά κύριο λόγο υπόψη του τις βασικές ανησυχίες εκ μέρους της ΕΕ για την επιτόπου κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην αντίστοιχη χώρα, την ουσιαστική δέσμευση των αρχών της εν λόγω χώρας όσον αφορά τον διάλογο αυτόν, για τη βελτίωση της εκεί κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και τον θετικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει ένας διάλογος περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτόν τον τομέα,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Πεκίνου το 2008 πρέπει να αποτελέσουν ιδανική ευκαιρία για να επικεντρωθεί η προσοχή της παγκόσμιας κοινής γνώμης στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ στηρίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου και χαρακτηρίζεται από την προσήλωσή της σε αυτές· υπενθυμίζοντας δε ταυτόχρονα ότι η ΕΕ θεωρεί ότι ο σεβασμός αυτών των αρχών αποτελεί προϋπόθεση για την ύπαρξη ειρήνης και σταθερότητας σε κάθε κοινωνία,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Κίνας έχει μεγάλη σημασία για τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας, και ότι μια πραγματική εταιρική σχέση πρέπει να βασίζεται σε κοινές αξίες,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση και η εμβάθυνση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας θα συμβάλει στην επίτευξη συγκλινουσών απόψεων σε σχέση με ενέργειες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως η αλλαγή του κλίματος, η ασφάλεια, η τρομοκρατία και η μη διασπορά όπλων,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν συνεχείς ανησυχητικές πληροφορίες για πολιτικού χαρακτήρα καταστολή, ιδίως σε ό,τι αφορά δημοσιογράφους, μέλη θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων, καταγγελίες για βασανιστήρια, εκτεταμένη χρήση καταναγκαστικής εργασίας, συχνή χρήση της θανατικής ποινής και συστηματική καταστολή της ελευθερίας της θρησκείας, του λόγου και των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου, καθώς και για αυστηρούς ελέγχους που ασκεί η κινεζική κυβέρνηση σε σχέση με τις σχετικές πληροφορίες και την πρόσβαση στις θιβετιανές περιοχές της Κίνας, και ότι είναι δύσκολο να καθοριστεί επακριβώς η έκταση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση και η επιρροή της Κίνας στην Αφρική έχει αυξηθεί αισθητά την τελευταία δεκαετία, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιοπιστία, οι δημοκρατικές αξίες και η ευθύνη πρέπει να αποτελούν θεμελιώδη βάση της σχέσης μεταξύ ΕΕ και Κίνας,

Διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας

1.   χαιρετίζει την Κοινή Δήλωση στο πλαίσιο της δέκατης διάσκεψης κορυφής ΕΕ-Κίνας όπου αμφότερα τα μέρη τονίζουν εκ νέου τη δέσμευσή τους για την ανάπτυξη μιας συνολικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την αντιμετώπιση των παγκοσμίων προκλήσεων, καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων ΕΕ-Κίνας και τη στενότερη συνεργασία των μερών για τον χειρισμό πολλών και διαφόρων θεμάτων·

2.   θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, για μια ακόμη φορά, το Συμβούλιο και η Επιτροπή δεν μπόρεσαν, στη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας, να θίξουν με σταθερό και σωστό τρόπο ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ώστε να δώσουν μεγαλύτερο πολιτικό βάρος στις σχετικές ανησυχίες, και το ότι η ΕΕ δεν αξιοποίησε την ευκαιρία της επικείμενης έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων για να θέσει επί τάπητος τις σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα·

3.   καλεί τόσο την Κίνα όσο και την ΕΕ να εξασφαλίσουν μια περισσότερο ισορροπημένη εμπορική και οικονομική εταιρική σχέση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση και κοινωνική ανάπτυξη, ιδίως στους τομείς της αλλαγής του κλίματος, του περιβάλλοντος και της ενέργειας·

4.   θεωρεί ότι η πειρατεία και η παραποίηση των ευρωπαϊκών προϊόντων και σημάτων από τις κινεζικές βιομηχανίες αποτελεί σοβαρή παραβίαση των διεθνών κανόνων εμπορίου και καλεί τις κινεζικές αρχές να βελτιώσουν σημαντικά την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας·

5.   ζητεί ταυτόχρονα να υπάρξει μεγαλύτερη συνοχή και συνέπεια μεταξύ ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εμπορίου και ασφάλειας· καλεί, κατά συνέπεια, την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίσει ότι η εμπορική σχέση της με την Κίνα θα εξαρτάται από μεταρρυθμίσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και από την άποψη αυτή ζητεί από το Συμβούλιο να προβαίνει σε σφαιρική αξιολόγηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πριν οριστικοποιήσει οποιαδήποτε νέα συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας·

6.   χαιρετίζει κατά συνέπεια την έναρξη των διαπραγματεύσεων για συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, η οποία θα περιλαμβάνει το πλήρες φάσμα των διμερών σχέσεων ΕΕ-Κίνας, περιλαμβάνοντας ουσιαστική και λειτουργική ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και ενισχυμένη και διευρυμένη συνεργασία σε πολιτικά θέματα· επαναλαμβάνει το αίτημά του σχετικά με τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε όλες τις μελλοντικές διμερείς σχέσεις μεταξύ των μερών, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη ότι, χωρίς την επίσημη συγκατάθεση του Κοινοβουλίου, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας·

7.   επιμένει ότι το εμπάργκο όπλων της ΕΕ εναντίον της Κίνας, ως επακόλουθο των γεγονότων της Πλατείας Τιέν-Αν-Μεν, πρέπει να παραμείνει σε ισχύ έως ότου σημειωθεί μεγαλύτερη πρόοδος στα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι ο κώδικας συμπεριφοράς της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων περιλαμβάνει ως κριτήριο το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα τελικού προορισμού παρόμοιων εξαγωγών·

8.   εκφράζει την ανησυχία του διότι, παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις προθέσεων της κινεζικής κυβέρνησης να κυρώσει τη διεθνή σύμβαση για τα πολιτικά δικαιώματα και τα δικαιώματα των πολιτών, η κύρωση εξακολουθεί να εκκρεμεί· παροτρύνει κατά συνέπεια την Κίνα να κυρώσει το σύμφωνο και να το εφαρμόσει χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις·

Διάλογος ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα

9.   τονίζει ότι η κατάσταση στην Κίνα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρές ανησυχίες· τονίζει συνεπώς την ανάγκη να ενταθεί σε σημαντικό βαθμό και να βελτιωθεί ο διάλογος ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί το Συμβούλιο να ενημερώνει λεπτομερέστερα το Κοινοβούλιο μετά από σχετικές συνομιλίες· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η διοργάνωση του νομικού σεμιναρίου ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο προηγείται συνήθως του διαλόγου, με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών· χαιρετίζει από την άποψη αυτή την ίδρυση ακαδημαϊκού δικτύου ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΕΕ-Κίνας στο πλαίσιο του στόχου 3 του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι το εν λόγω δίκτυο θα λειτουργεί αποτελεσματικά σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

10.   θεωρεί ότι τα θέματα που συζητήθηκαν στο πλαίσιο των συνεχών γύρων του διαλόγου με την Κίνα, όπως η κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Πολιτικά Δικαιώματα και τα Δικαιώματα του Πολίτη, η μεταρρύθμιση του συστήματος της ποινικής δικαιοσύνης, περιλαμβανομένης της θανατικής ποινής και του αναμορφωτικού συστήματος μέσω της εργασίας, η ελευθερία έκφρασης, ιδιαίτερα στο Διαδίκτυο, η ελευθερία του Τύπου, η ελευθερία πρόσβασης στην ενημέρωση, η ελευθερία συνείδησης, σκέψης και θρησκείας, η κατάσταση των μειονοτήτων στο Θιβέτ, η ελευθέρωση των κρατουμένων μετά τα γεγονότα της Πλατείας Τιέν-Αν-Μεν και τα δικαιώματα των εργαζομένων όπως και τα λοιπά δικαιώματα πρέπει να εξακολουθήσουν να θίγονται στο πλαίσιο του διαλόγου, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων που προκύπτουν από τους προηγούμενους διαλόγους και έχουν τύχει συμφωνίας αμφοτέρων των μερών, καθώς και τα σεμινάρια επί νομικών υποθέσεων· καλεί, για το σκοπό αυτό, το Συμβούλιο να εξετάσει το ενδεχόμενο παράτασης της χρονικής περιόδου του διαλόγου και να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στη συζήτηση των θεμάτων που έχουν θιγεί· ζητεί επί πλέον από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο σεβασμό των συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σε ό,τι αφορά ειδικότερα την ανεξαρτησία των συνδικάτων και την παιδική εργασία·

11.   λαμβάνει υπόψη τη δέσμευση της Κίνας να στηρίξει το Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σε ό,τι αφορά την άσκηση του ρόλου του να ασχολείται με ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με αξιόπιστο, αντικειμενικό και μη επιλεκτικό τρόπο· καλεί την Κίνα να συνεργαστεί στενότερα εντός του συστήματος του ΟΗΕ, καθώς και με τους μηχανισμούς των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διεθνείς προδιαγραφές περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προβλέπονται στα σχετικά διεθνή μέσα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων·

12.   επισύρει την προσοχή στην ανάγκη να επιτρέψει η Κίνα την ελεύθερη έκφραση και την άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων· επιβεβαιώνει την ανάγκη, ιδίως υπό το πρίσμα των συζητήσεων μεταξύ κινέζων αξιωματούχων σχετικά με τον ορισμό της "θρησκείας" και ιδίως της "νόμιμης θρησκείας", για θέσπιση σφαιρικής νομοθετικής διάταξης για τη θρησκεία, η οποία να ικανοποιεί τα διεθνή πρότυπα και να εγγυάται γνήσια θρησκευτική ελευθερία· αποδοκιμάζει την αντίφαση μεταξύ της συνταγματικής ελευθερίας της πίστης (που κατοχυρώνεται στο άρθρο 36 του Κινεζικού Συντάγματος) και της συνεχιζόμενης παρέμβασης του κράτους στις υποθέσεις θρησκευτικών κοινοτήτων, ιδίως όσον αφορά την εκπαίδευση, την επιλογή, το διορισμό και την πολιτική κατήχηση των θρησκευτικών λειτουργών·

13.   θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι ο έκτος γύρος των σινοθιβετιανών συνομιλιών δεν κατέληξε πουθενά· καλεί αμφότερα τα μέρη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συνεχίσουν το διάλογο και καλεί την Κινεζική Κυβέρνηση να ξεκινήσει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις που θα λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα αιτήματα του Δαλάι Λάμα για αυτονομία του Θιβέτ· καλεί την Κίνα να αποφύγει την άσκηση πιέσεων σε κράτη που έχουν φιλικές σχέσεις με τον Δαλάι Λάμα·

14.   επαναλαμβάνει την ανησυχία του για τις πληροφορίες περί συνέχισης των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Θιβέτ και σε άλλες επαρχίες κατοικούμενες από Θιβετιανούς, παραβιάσεις που περιλαμβάνουν βασανιστήρια, αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις, καταστολή της θρησκευτικής ελευθερίας, αυθαίρετοι περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία, επαναφορά του θεσμού των στρατοπέδων εργασίας· αποδοκιμάζει την εντατικοποίηση της λεγόμενης "εκστρατείας πατριωτικής διαπαιδαγώγησης" από τον Οκτώβριο του 2005 και μετά, στα ανδρικά και τα γυναικεία μοναστήρια, με την οποία εξαναγκάζονται οι Θιβετιανοί να υπογράφουν δηλώσεις που καταγγέλλουν τον Δαλάι Λάμα ως επικίνδυνο οπαδό της απόσχισης του Θιβέτ· καλεί την Κίνα να επιτρέψει σε ανεξάρτητο οργανισμό να συναντηθεί με τον Gedhun Choekyi Nyima, τον Πάντσεν Λάμα του Θιβέτ, και με τους συγγενείς του, όπως ζητεί η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού·

15.   καλεί την Κίνα, ως μέλος του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, να υλοποιήσει τις συστάσεις του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα βασανιστήρια, εκδίδοντας μόνιμη πρόσκληση προς τους εμπειρογνώμονες των Ηνωμένων Εθνών για επίσκεψη στην Κίνα·

16.   είναι της γνώμης ότι τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να αναδειχθούν πολύ περισσότερο στην πορεία προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου· επαναλαμβάνει την ανάγκη για "σεβασμό των οικουμενικών θεμελιωδών ηθικών αρχών" και της προώθησης ειρηνικής κοινωνίας που ενδιαφέρεται "για την διαφύλαξη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας", στοιχείο που κατοχυρώνεται στις θεμελιώδεις αρχές 1 και 2 του Ολυμπιακού Χάρτη·

17.   ζητεί από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή να δημοσιεύσει τις δικές της εκτιμήσεις για τη συμμόρφωση της Κίνας με τις δεσμεύσεις τις οποίες ανέλαβε το 2001, πριν ανατεθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Πεκίνο· υπογραμμίζει την ευθύνη της ΕΕ να λαμβάνει υπόψη αυτές τις εκτιμήσεις και να συνεργάζεται με το Ολυμπιακό της Δίκτυο, καθώς επίσης να δημιουργήσει βάση για υπεύθυνη συμπεριφορά κατά την προετοιμασία, κατά τη διάρκεια και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες·

18.   εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την πρόσφατη αύξηση των σχετικών με τους Ολυμπιακούς Αγώνες πολιτικών διώξεων εις βάρος υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων, δικηγόρων, πολιτών που υποβάλλουν αναφορές, ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, εθνοτικών ομάδων όπως οι Uighurs, και θρησκευόμενων όλων των δογμάτων και αιρέσεων, ιδίως πιστών της Falun Gong· καλεί τις κινεζικές αρχές να ελευθερώσουν αμέσως αυτούς τους ανθρώπους και να θέσουν τέρμα σε αυτές τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και στην κατεδάφιση σημαντικού αριθμού οικιών χωρίς αποζημίωση ώστε να δημιουργηθεί χώρος για τις υποδομές των Ολυμπιακών Αγώνων·

19.   ανησυχεί εξίσου για την επιτήρηση και τη λογοκρισία των πληροφοριών στο Διαδίκτυο, καλεί δε τις κινεζικές αρχές να σταματήσουν την παρεμπόδιση της λειτουργίας χιλιάδων δικτυακών τόπων, περιλαμβανομένων και των ιστοσελίδων ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης· καλεί τις κινεζικές αρχές να απελευθερώσουν τον συγγραφέα Yang Maodong και άλλους 50 ακόμη αντιφρονούντες στον κυβερνοχώρο και χρήστες του Διαδικτύου που βρίσκονται φυλακισμένοι στην Κίνα·

20.   καλεί την Κίνα να προβεί σε συγκεκριμένα βήματα και να χορηγήσει ελευθερία έκφρασης, καθώς επίσης να σεβαστεί την ελευθερία του Τύπου, τόσο για τους Κινέζους όσο και για τους ξένους δημοσιογράφους· εκφράζει όλως ιδιαιτέρως την ανησυχία του για τη μη εφαρμογή του νέου κανονισμού σχετικά με τους διεθνείς δημοσιογράφους που δραστηριοποιούνται στην Κίνα και καλεί τις κινεζικές αρχές να σταματήσουν αμέσως τη λογοκρισία και την παρεμπόδιση - ιδίως με τη βοήθεια των πολυεθνικών εταιρειών - χιλιάδων ειδησεογραφικών και ενημερωτικών διαδικτυακών τόπων που εδρεύουν στο εξωτερικό· ζητεί την απελευθέρωση όλων των δημοσιογράφων, χρηστών του Διαδικτύου και κυβερνοδιαφωνούντων που κρατούνται στην Κίνα διότι άσκησαν το δικαίωμά τους στην ενημέρωση· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις κινεζικές αρχές να αναστείλουν τις εκτελέσεις κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων 2008 και να αποσύρουν τον κατάλογο με 42 εξοστρακισμένες κατηγορίες ανθρώπων·

21.   επισύρει την προσοχή στα συμπεράσματα του 17ου Εθνικού Συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στα μέσα Οκτωβρίου 2007 και από το οποίο προέκυψαν διάφορες προοπτικές και επιδείχθηκε αρκετά ανοιχτό πνεύμα σε σχέση με την εφαρμογή στην Κίνα αυστηρότερων διεθνών προτύπων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

22.   ζητεί επιμόνως από την Κίνα να τερματίσει τη συνεχιζόμενη υποστήριξή της προς τα καθεστώτα στη Μυανμάρ και το Νταρφούρ·

o
o   o

23.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, το Εθνικό Λαϊκό Κογκρέσο της Κίνας, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και στην Εκτελεστική Επιτροπή της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0381.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0055.
(3) EE C 305 E, 14.12.2006, σ. 219.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου