Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2671(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0503/2007

Внесени текстове :

B6-0503/2007

Разисквания :

PV 12/12/2007 - 15
CRE 12/12/2007 - 15

Гласувания :

PV 13/12/2007 - 6.11
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0625

Приети текстове
PDF 272kWORD 49k
Четвъртък, 13 декември 2007 г. - Страсбург
Бедствия с кораби в Керченския проток в Черно море
P6_TA(2007)0625B6-0503/2007

Резолюция на Европейския парламент от 13 декември 2007 г. относно бедствията с кораби в Керченския проток в Черно море и произтичащото замърсяване с нефт

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно морската безопасност, по-специално резолюцията от 21 ноември 2002 г. относно катастрофата с петролния танкер "Престиж" в близост до крайбрежието на Галисия(1), както и резолюцията от 23 септември 2003 г. относно подобряването на морската безопасност в отговор на произшествието с "Престиж"(2),

–   като взе предвид първия и втория пакет от мерки за морска безопасност "Ерика" I и "Ерика" II,

–   като взе предвид седемте законодателни предложения относно морската безопасност (третия пакет мерки за морска безопасност), представен на Парламента от Комисията през ноември 2005 г.(COM(2005)0586 - 0593),

–   като взе предвид своите позиции, приети на първо четене на 29 март 2007 г.(3) и 25 април 2007 г.(4) относно третия пакет мерки за морска безопасност,

-   като има предвид пакета приоритетни мерки, създаден през 2005 г. от Групата на високо равнище по транспорта , който съсредоточава вниманието си върху пет основни транснационални оси, свързващи ЕС със съседните държави на север, изток и югоизток, както и в средиземноморския и черноморския регион,

–   като взе предвид бедствията на кораби в Керченския проток в Черно море от 11 ноември 2007 г.,

–   като взе предвид членове 71, 80 и 251 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 103, параграф 2 от своя правилник,

А.   като има предвид, че 10 плавателни съда (танкери и товарни съдове), в това число "Волганефт-139", който не е проектиран да устоява на тежки климатични условия в открито море, потънаха или заседнаха в Керченския проток и в северната част на Черно море при много силна буря;

Б.   като има предвид, че по предварителна информация шест моряка са загинали и повече от 2 000 тона мазут и сяра са се излели в морето, причинявайки екологична катастрофа, както и смъртта на 15 000 птици;

В.   като има предвид, че силните бури са увеличили разлива на нефтени замърсители, като са нанесли поражения както на общностите в района, така и на околната среда, и като има предвид, че замърсяването с нефт и сяра, в допълнение на това, че причини човешки жертви, пряко засегна фауната и флората, като е възможно да има дългосрочно отражение върху екологичното качество на засегнатите естествени местообитания;

Г.   като има предвид, че Черно море се превръща в един от основните маршрути за нарастващия износ на нефт в региона;

Д.   като има предвид, че човешките загуби и екологичната катастрофа в Черно море подчертават необходимостта от ускоряване на разискванията в Съвета относно останалите законодателни актове от третия пакет мерки за морска безопасност;

Е.   като има предвид, че с присъединяването на Румъния и България ЕС се превърна в главно действащо лице в черноморския регион, което има геостратегическо значение за енергийната сигурност и диверсификацията на начините за доставка на енергия за ЕС, като се има предвид близостта на този регион с Каспийско море, Близкия Изток и Централна Азия;

1.  Изразява своята солидарност и отново изказва своята подкрепа на жертвите на бедствията;

2.  Призовава Съвета и Комисията да следят отблизо положението в Черно море, както и да предприемат конкретни действия за да подпомогнат намаляването на последиците от произшествията за околната среда;

3.  Призовава държавите-членки да осигурят стриктното прилагане на съществуващото общностно законодателство, по-специално законодателството относно стандартите в корабоплаването, например във връзка с държавния пристанищен контрол;

4.  Отбелязва, че няколко мерки бяха предприети от руските органи в резултат на последните последователни корабокрушения в Керченския проток, като например временна забрана на достъпа на речно-морски съдове до открито море, и подчертава, че тези мерки могат да бъдат отменени само след задълбочено разследване и оценка на положението;

5.  Призовава държавите-членки и Комисията да насърчават принципите на интегрираната морска политика за Европейския съюз в черноморския регион, както е предложено в Съобщението на Комисията относно интегрирана морска политика за Европейския съюз (COM(2007)0575);

6.  Подчертава, че стриктното спазване на нормите на морското корабоплаване е съществена характеристика на морската безопасност и настоятелно призовава държавите-членки, както и съседните на ЕС държави да осигурят сигналите или предупрежденията за бури да не бъдат пренебрегвани при никакви обстоятелства от страна на екипажите на съдовете и морската администрация;

7.  Подчертава, че бедствието в Черно море следва да привлече вниманието на съседните на ЕС държави, главно Русия, която обяви намеренията си да увеличи няколкократно капацитета си за претоварване и износ на нефт на бреговете на Черно море, към проблемите във връзка с модернизирането на морския флот и забраната на експлоатацията на остарели еднокорпусни танкери;

8.  Признава, че още през ноември 2005 г. Комисията зае активна позиция като представи третия пакет от мерки за морска безопасност с оглед укрепване на европейското законодателство в областта на морската безопасност, за да се избегнат други морски произшествия, както и екологични катастрофи и замърсяване на морето;

9.  Изтъква, че Парламентът вече приключи първото четене на седемте предложения от третия пакет мерки за морска безопасност през април 2007 и счита, че седемте законодателни предложения са тясно свързани помежду си и следва да бъдат приети в пакет;

10.  Подчертава, че произшествия като това, което се случи в Черно море, следва да ускорят разискванията на Съвета и го призовава незабавно да приеме общи позиции във връзка със седемте законодателни предложения;

11.  Подчертава значението на Парижкия меморандум за разбирателство и Черноморския меморандум за разбирателство и призовава Съвета и Комисията да засилят сътрудничеството с крайбрежните държави, които не са членки на ЕС във връзка с прилагането на мерки, с които да се намали заплахата от замърсяване на околната среда от корабни произшествия, в това число посредством действия, предприети в контекста на Международната морска организация и Парижкия меморандум за разбирателство;

12.  Подчертава ключовата роля която регионалните организации, по-конкретно Организацията за черноморското икономическо сътрудничество могат да имат за да осигурят по-добро управление и сътрудничество при мореплаването в Черно море;

13.  Изтъква факта, че замърсяването на околната среда, като това причинено от неотдавнашния разлив на петрол, е нарастващ проблем в черноморския регион, който може да бъде решен единствено със съвместни усилия от всички държави в региона; следователно призовава държавите в региона да укрепнат съществуващите модели на сътрудничество и да излязат с предложение за нови механизми за сътрудничество, като сътрудничество в областта на почистването след събития като неотдавнашния разлив на петрол;

14.  Призовава Комисията и държавите-членки да използват във възможно най-голяма степен новия Инструмент за добросъседство и партньорство като средство за решаване на проблемите, свързани с околната среда в черноморския регион и да използват новия Инструмент за предприсъединителна помощ, за да разрешат на проблемите, свързани с опазването на околната среда в черноморския регион;

15.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ C 25 E, 29.1.2004 г., стр. 415.
(2) ОВ C 77 E, 26.3.2004 г., стр. 76.
(3) Приети текстове, P6_TA(2007)0093 и 0094.
(4) Приети текстове, P6_TA(2007)0146 - 0150.

Правна информация - Политика за поверителност