Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2671(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0503/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0503/2007

Συζήτηση :

PV 12/12/2007 - 15
CRE 12/12/2007 - 15

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2007 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0625

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 277kWORD 49k
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο
Καταστροφή από ναυάγια στα στενά του Κερτς στη Μαύρη Θάλασσα
P6_TA(2007)0625B6-0503/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την καταστροφή από ναυάγια στα στενά του Κερτς στη Μαύρη Θάλασσα και τη μόλυνση που προκλήθηκε

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την ασφάλεια στη θάλασσα και ιδιαίτερα εκείνα της 21ης Νοεμβρίου 2002 για την καταστροφή του πετρελαιοφόρου Prestige στα ανοικτά των ακτών της Γαλικίας(1) και της 23ης Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα κατόπιν του ναυαγίου του πετρελαιοφόρου Prestige(2),

–   έχοντας υπόψη τις δέσμες Έρικα Ι και ΙΙ,

–   έχοντας υπόψη τις επτά νομοθετικές προτάσεις για την ασφάλεια στη θάλασσα (τρίτη ναυτιλιακή δέσμη υπέρ της θαλάσσιας ασφάλειας) που υπεβλήθησαν από την Επιτροπή στο Κοινοβούλιο το Νοέμβριο του 2005 (COM(2005)0586 έως 0593),

–   έχοντας υπόψη τις θέσεις που έλαβε σε πρώτη ανάγνωση στις 29 Μαρτίου 2007(3) και στις 25 Απριλίου 2007(4) σε σχέση με την τρίτη ναυτιλιακή δέσμη υπέρ της θαλάσσιας ασφάλειας,

–   έχοντας υπόψη τη σειρά μέτρων προτεραιότητας που όρισε το 2005 η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για τις Μεταφορές, που επικεντρώνονται σε πέντε κύριους διακρατικούς άξονες που συνδέουν την ΕΕ με τις γειτονικές χώρες στα βόρεια, ανατολικά και νοτιοανατολικά καθώς και γύρω από τις περιοχές της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας,

–   έχοντας υπόψη την πρόσφατη ναυτική καταστροφή στα στενά του Κέρτς στη Μαύρη Θάλασσα στις 11 Νοεμβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 71, 80 και 251 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι 10 σκάφη (δεξαμενόπλοια και φορτηγά) βυθίστηκαν ή εξόκειλαν στα στενά και το βόρειο τμήμα της Μαύρης Θάλασσας κατά τη διάρκεια σφοδρής καταιγίδας, περιλαμβανομένου του Volganeft-139 που δεν ήταν σχεδιασμένο για να αντέχει σε τέτοιες αντίξοες συνθήκες στη θάλασσα,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με προσωρινές πληροφορίες, έξι ναυτικοί βρήκαν το θάνατο και άνω των 2000 τόνων καυσίμου και θείου χύθηκαν στη θάλασσα προκαλώντας τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή και το θάνατο άνω των 15 000 πτηνών,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σφοδρές καταιγίδες συνέβαλαν στην εξάπλωση των πετρελαιοκινήτων πλήττοντας κοινότητες της περιοχής καθώς και το περιβάλλον και ότι η ρύπανση από το πετρέλαιο και το θείο, πέραν του ότι προκαλεί ανθρώπινα θύματα επηρεάζει επίσης άμεσα τη χλωρίδα και την πανίδα με πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην οικολογική ποιότητα των σχετικών φυσικών βιοτόπων,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαύρη Θάλασσα καθίσταται ένας από τους κύριους διαδρόμους για την αύξηση των εισαγωγών πετρελαίου στην περιοχή,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανθρώπινες απώλειες και η οικολογική καταστροφή στη Μαύρη Θάλασσα υπογραμμίζουν την ανάγκη να επισπευσθεί η λήψη αποφάσεων σε πλαίσιο Συμβουλίου σχετικά με τις υπόλοιπες νομοθετικές πράξεις στην τρίτη ναυτιλιακή δέσμη υπέρ της θαλάσσιας ασφάλειας·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι με την προσχώρηση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, η ΕΕ έχει καταστεί βασικός παράγοντας στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας που είναι γεωστρατηγικής σημασίας από πλευράς ενεργειακής ασφάλειας και διαφοροποίησης των οδών του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ δεδομένης της εγγύτητάς της με την Κασπία, τη Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ασία,

1.   εκφράζει την αλληλεγγύη του και επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στα θύματα της καταστροφής αυτής·

2.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ελέγξουν εκ του σύνεγγυς την κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα και να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες προκειμένου να συμβάλλουν στη μείωση των οικολογικών επιπτώσεων της καταστροφής·

3.   καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την αυστηρή εφαρμογή της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας και ιδιαίτερα εκείνης για τις ναυτιλιακές προδιαγραφές, π.χ. όσον αφορά τον έλεγχο στους λιμένες·

4.   επισημαίνει τα διάφορα μέτρα, όπως προσωρινή απαγόρευση της ναυσιπλοΐας στην ανοιχτή θάλασσα ποταμόπλοιων, τα οποία έλαβαν οι ρωσικές αρχές συνεπεία της πρόσφατης σειράς ναυαγίων στα στενά του Κέρτς και υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα μέτρα αυτά θα έπρεπε να αρθούν μόνο αφού ολοκληρωθεί σε βάθος έρευνα και αξιολόγηση της κατάστασης·

5.   καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν τις αρχές της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας όπως προτείνεται στην σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής (CΟΜ(2007)0575)·

6.   τονίζει ότι η αυστηρότερη δυνατή τήρηση των κανόνων της ναυσιπλοΐας είναι ουσιαστικό στοιχείο για την ασφάλεια στη θάλασσα και καλεί επειγόντως τα κράτη μέλη και τις γειτονικές στην ΕΕ χώρες να εξασφαλίσουν ότι τα πληρώματα και οι ναυτιλιακές διοικήσεις επ' ουδενί θα πρέπει να αγνοούν τις προειδοποιήσεις για πιθανότητα καταιγίδων·

7.   υπογραμμίζει το γεγονός ότι η καταστροφή στη Μαύρη Θάλασσα θα έπρεπε να επιστήσει την προσοχή των γειτονικών στην ΕΕ χωρών - ιδίως της Ρωσίας που εξήγγειλε σχέδια για την αύξηση των εξαγωγικών της δυνατοτήτων όσον αφορά τη μεταφορά πετρελαίου στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας - σε θέματα που αφορούν τον εκσυγχρονισμό του θαλασσίου στόλου και την απαγόρευση της χρήσης απαρχαιωμένων δεξαμενοπλοίων μονού κύτους·

8.   αναγνωρίζει τον προορατικό ρόλο της Επιτροπής ήδη από το Νοέμβριο του 2005, όταν υπέβαλε σειρά επτά νομοθετικών προτάσεων (γνωστή ως τρίτη ναυτιλιακή δέσμη υπέρ της θαλάσσιας ασφάλειας) προκειμένου να ισχυροποιηθεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ασφάλεια στη θάλασσα, χωρίς να περιμένει ένα ακόμη θαλάσσιο δυστύχημα εις τρόπον ώστε να προλαμβάνονται περαιτέρω περιβαλλοντικές καταστροφές και θαλάσσια ρύπανση·

9.   επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ολοκλήρωσε την πρώτη του ανάγνωση επί των επτά προτάσεων στην τρίτη ναυτιλιακή δέσμη υπέρ της θαλάσσιας ασφάλειας τον Απρίλιο του 2007 και θεωρεί ότι οι επτά νομοθετικές προτάσεις συνδέονται στενά μεταξύ τους και ως εκ τούτου πρέπει να εγκριθούν ως δέσμη·

10.   τονίζει ότι δυστυχήματα όπως αυτά που συνέβησαν στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας θα έπρεπε να επισπεύσουν τη λήψη αποφάσεων εκ μέρους του Συμβουλίου και καλεί το τελευταίο να εγκρίνει αμέσως κοινές θέσεις επί του συνόλου των επτά νομοθετικών προτάσεων·

11.   τονίζει τη σημασία του Μνημονίου Συνεννόησης των Παρισίων και του Μνημονίου Συνεννόησης για τη Μαύρη Θάλασσα και καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενισχύσουν τη συνεργασία με τα παράκτια κράτη τα οποία δεν είναι μέλη της ΕΕ σε σχέση με την εφαρμογή μέτρων για τη μείωση της απειλής περιβαλλοντικής ρύπανσης από ναυτιλιακά ατυχήματα, περιλαμβανομένων των ενεργειών που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και του Μνημονίου Συνεννόησης των Παρισίων·

12.   τονίζει το βασικό ρόλο των περιφερειακών οργανισμών, ιδιαίτερα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Μαύρης Θάλασσας (ΒSΕC), προκειμένου να εξασφαλισθεί η καλύτερη διαχείριση και συνεργασία στο πλαίσιο της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα·

13.   επισημαίνει το γεγονός ότι η περιβαλλοντική ρύπανση, όπως προεκλήθη από την πρόσφατη διαρροή πετρελαίου, αποτελεί ένα διογκούμενο πρόβλημα στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας που μπορεί να αντιμετωπισθεί μόνο με κοινές προσπάθειες εκ μέρους όλων των κρατών της περιοχής· ζητεί ως εκ τούτου από τα κράτη της περιοχής να ενισχύσουν τα υφιστάμενα πρότυπα συνεργασίας και να δημιουργήσουν έναν νέο μηχανισμό συνεργασίας όπως η συνεργασία στον τομέα του καθαρισμού μετά από γεγονότα όπως η πρόσφατη πετρελαιοκηλίδα·

14.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό το νέο Ευρωπαϊκό Μέσον Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ΕΝΡΙ) ως εργαλείο για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων της Μαύρης Θάλασσας και να χρησιμοποιήσουν το νέο μέσον ΙΡΑ για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών θεμάτων στις χώρες της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας·

15.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 25 E, 29.1.2004, σ. 415.
(2) ΕΕ C 77 E, 26.3.2004, σ. 76.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0093 και 0094.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0146 έως 0150.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου