Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/2671(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B6-0503/2007

Texte depuse :

B6-0503/2007

Dezbateri :

PV 12/12/2007 - 15
CRE 12/12/2007 - 15

Voturi :

PV 13/12/2007 - 6.11
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0625

Texte adoptate
PDF 264kWORD 50k
Joi, 13 decembrie 2007 - Strasbourg
Catastrofa navală din strâmtoarea Kerci din Marea Neagră
P6_TA(2007)0625B6-0503/2007

Rezoluţia Parlamentului European din 13 decembrie 2007 privind catastrofa navală care a avut loc în strâmtoarea Kerci din Marea Neagră precum şi poluarea cauzată de mareea neagră

Parlamentul European,

   având în vedere rezoluţiile sale anterioare privind siguranţa maritimă, în special Rezoluția sa din 21 noiembrie 2002 privind catastrofa navală a petrolierului "Prestige" din largul coastei Galiciei(1) şi Rezoluţia sa din 23 septembrie 2003 privind creşterea siguranţei maritime ca reacţie la accidentul petrolierului "Prestige"(2),

   având în vedere primul şi al doilea pachet de măsuri legislative privind siguranţa maritimă "Erika I şi II",

   având în vedere cele şapte propuneri legislative privind siguranţa maritimă ("al treilea pachet de măsuri legislative privind siguranţa maritimă"), prezentate de Comisie Parlamentului în noiembrie 2005 (COM(2005)0586 - 0593),

   având în vedere poziţiile sale adoptate în primă lectură la 29 martie 2007(3) şi la 25 aprilie 2007(4) cu privire la al treilea pachet de măsuri legislative privind siguranţa maritimă,

   având în vedere pachetul de măsuri prioritare instituit în 2005 de către grupul la nivel înalt privind transporturile, care se concentrează pe cinci axe transnaţionale principale ce leagă Uniunea Europeană de statele vecine din nord, est şi sud-est, precum şi din regiunile Mării Mediterane şi Mării Negre,

   având în vedere catastrofa navală care a avut loc în strâmtoarea Kerci din Marea Neagră la 11 noiembrie 2007,

   având în vedere articolele 71, 80 şi 251 din Tratatul CE,

   având în vedere articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât zece nave (petroliere şi cargouri), inclusiv nava Volganeft-139, care nu fusese proiectată să reziste furtunilor pe mare, s-au scufundat sau au eşuat în strâmtoarea Kerci şi în zona nordică a Mării Negre în timpul unei furtuni violente;

B.   întrucât, potrivit unor informaţii provizorii, şase marinari au murit şi peste 2000 de tone de păcură şi de sulf au fost deversate în mare, provocând un dezastru ecologic şi cauzând moartea a peste 15 000 de păsări;

C.   întrucât furtunile violente au dispersat poluanţii petrolieri, afectând atât comunităţile din regiune, cât şi mediul înconjurător, şi, întrucât poluarea cu păcură şi sulf, pe lângă pierderile de vieţi omeneşti pe care le-a cauzat, a afectat în mod direct fauna şi flora, cu posibile repercusiuni pe termen lung asupra calităţii ecologice a habitatelor naturale în cauză;

D.   întrucât Marea Neagră devine una dintre principalele rute folosite pentru exporturile crescânde de petrol din regiune;

E.   întrucât pierderile de vieţi omeneşti şi dezastrul ecologic din Marea Neagră subliniază necesitatea de a accelera dezbaterile din cadrul Consiliului referitoare la actele legislative rămase din al treilea pachet de măsuri legislative privind siguranţa maritimă,

F.   întrucât, prin aderarea României și Bulgariei, Uniunea Europeană a devenit un important actor în regiunea Mării Negre, regiune de importanță geostrategică pentru securitatea energetică și diversificarea rutelor de aprovizionare cu energie ale UE, datorită apropierii sale de Marea Caspică, Orientul Mijlociu și Asia Centrală.

1.   îşi exprimă solidaritatea şi îşi reiterează sprijinul faţă de victimele dezastrului;

2.   solicită Consiliului şi Comisiei să monitorizeze îndeaproape situaţia din Marea Neagră şi să ia măsuri concrete pentru a contribui la reducerea impactului ecologic al dezastrului;

3.   invită statele membre să se asigure de aplicarea strictă a legislaţiei comunitare în vigoare, în special a legislaţiei privind normele aplicabile navelor, un exemplu fiind normele referitoare la controlul statului de port;

4.   constată că autorităţile ruse au luat o serie de măsuri, cum ar fi interzicerea temporară a circulaţiei navelor de tip fluviu-mare în larg, în urma recentei serii de naufragii din strâmtoarea Kerci şi subliniază faptul că aceste măsuri ar trebui eliminate numai după efectuarea unor anchete detaliate şi a unei evaluări a situaţiei existente;

5.   solicită statelor membre şi Comisiei să promoveze principiile politicii maritime integrate pentru Uniunea Europeană în regiunea Mării Negre, aşa cum se propune în Comunicarea Comisiei privind o politică maritimă integrată pentru Uniunea Europeană COM(2007)0575;

6.   subliniază faptul că respectarea strictă a normelor de navigaţie maritimă este un element esenţial al siguranţei maritime şi îndeamnă statele membre şi ţările din vecinătatea Uniunii Europene să se asigure că echipajele navelor şi administraţiile maritime nu ignoră în nicio situaţie semnalele de alertă sau avertizările de furtună;

7.   subliniază faptul că dezastrul din Marea Neagră ar trebui să atragă atenţia ţărilor din vecinătatea Uniunii Europene - în special Rusiei, care a anunţat că intenţionează să îşi majoreze considerabil capacităţile de transbordare şi de export al petrolului pe coasta Mării Negre - cu privire la problema modernizării flotelor maritime şi a interzicerii utilizării petrolierelor cu cocă simplă, care sunt învechite;

8.   recunoaşte rolul proactiv jucat de Comisie încă din noiembrie 2005, când aceasta a prezentat al treilea pachet de măsuri legislative privind siguranţa maritimă, cu scopul de a consolida legislaţia europeană în domeniul siguranţei maritime, înainte să aibă loc un alt accident naval, şi de a preveni în viitor posibilele dezastre ecologice şi poluarea marină;

9.   subliniază faptul că Parlamentul a finalizat până în aprilie 2007 prima lectură a celor şapte propuneri din cadrul celui de-al treilea pachet de măsuri legislative privind siguranţa maritimă şi consideră că cele şapte propuneri legislative sunt strâns legate între ele şi, prin urmare, este necesară aprobarea acestora sub formă de pachet de măsuri legislative;

10.   subliniază faptul că accidente precum cel care a avut loc în zona Mării Negre ar trebui să aibă drept efect accelerarea dezbaterilor în cadrul Consiliului şi solicită acestuia să adopte de urgenţă poziţii comune cu privire la cele şapte propuneri legislative;

11.   subliniază importanţa Memorandumului de înţelegere de la Paris şi a Memorandumului de înţelegere privind controlul statului de port în regiunea Mării Negre şi solicită Consiliului şi Comisiei să intensifice cooperarea cu statele de coastă care nu sunt membre ale Uniunii Europene în ceea ce priveşte punerea în aplicare a măsurilor de reducere a riscului de poluare a mediului în urma accidentelor navale, inclusiv prin acţiuni întreprinse în cadrul Organizaţiei Maritime Internaţionale şi al Memorandumului de înţelegere de la Paris;

12.   subliniază rolul-cheie pe care îl pot juca organizaţiile regionale, în special Organizaţia Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN), pentru a asigura o mai bună gestionare a navigaţiei din Marea Neagră şi o mai bună cooperare în acest domeniu;

13.   subliniază faptul că poluarea mediului, cauzată de incidente precum recenta deversare de păcură, constituie o problemă din ce în ce mai frecventă în regiunea Mării Negre, care poate fi soluţionată numai prin efortul comun al tuturor statelor din regiune; prin urmare, invită statele din regiune să promoveze modelele existente de cooperare şi să dezvolte noi mecanisme de cooperare, cum ar fi cooperarea în domeniul operaţiunilor de curăţare efectuate în urma incidentelor precum recenta deversare de păcură;

14.   solicită Comisiei şi statelor membre să utilizeze într-o măsură cât mai mare noul Instrument european de vecinătate și parteneriat (IEVP) pentru a aborda problemele de mediu din regiunea Mării Negre şi, de asemenea, să utilizeze noul instrument pentru asistenţa de preaderare pentru a aborda aspectele legate de mediu din statele din regiunea Mării Negre;

15.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre.

(1) JO C 25 E, 29.1.2004, p. 415.
(2) JO C 77 E, 26.3.2004, p. 76.
(3) Texte adoptate, P6_TA(2007)0093 - 0094.
(4) Texte adoptate, P6_TA(2007)0146 - 0150.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate