Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B6-0495/2007

Viták :

PV 13/12/2007 - 4
CRE 13/12/2007 - 4

Szavazatok :

PV 13/12/2007 - 6.14
CRE 13/12/2007 - 6.14

Elfogadott szövegek :


Elfogadott szövegek
PDF 295kWORD 65k
2007. december 13., Csütörtök - Strasbourg
Textil importok
P6_TA(2007)0628RC-B6-0495/2007

Az Európai Parlament 2007. december 13-i jogalkotási állásfoglalása az európai textilágazat jövőjéről 2007 után

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az egyes kínai textilek és ruhatermékek Európai Unióba történő exportjáról szóló egyetértési nyilatkozatra, amelyet egyrészről az Európai Bizottság, másrészről a Kínai Népi Demokratikus Köztársaság Kereskedelmi Minisztériuma írt alá 2005. június 10-én,

–   tekintettel a Bizottság és a kínai kormány közös importfelügyeleti rendszerről szóló, 2007. októberi határozatára,

–   tekintettel a kérdéssel kapcsolatos korábbi állásfoglalásaira, és különösen a 2005. szeptember 6-i, a "Textil- és ruhaipar jövőjéről 2005 után" című állásfoglalására(1),

–   tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére,

A.   mivel a textil- és ruhaipari kvóták eltörlése súlyos társadalmi következményekkel járt, méghozzá elsősorban olyan régiókban, ahol a legtöbb vállalat és dolgozó (főként nők) összpontosul, és ahol krónikusan alacsonyak a bérek,

B.   mivel Kína a világ vezető textil- és ruhagyártója, illetve az Európai Unió legnagyobb importőre,

C.   mivel a Multifibre Egyezmény 2005. január 1-i lejáratát követően a Bizottság és Kína között a fent említett egyetértési nyilatkozat született, amely bizonyos textilipari kategóriák kínai importjára átmeneti ideig tartó, 2008. január 1-jén lejáró korlátozásokat szab,

D.   mivel az Európai Unió és a kínai kormány úgy határozott, hogy 2008-ra közös importfelügyeleti rendszert vezet be,

E.   mivel az európai piacra bejutó hamisított áruk 70%-a Kínából származik, és a hamisítással kapcsolatos európai vámügyi eljárások fele a textil- és ruhaiparhoz kapcsolódik,

F.   mivel Kína WTO-hoz való csatlakozását követően a WTO-tagok számára engedélyezett, hogy mennyiségi korlátozások formájában 2008 végéig különleges védintézkedéseket vezessenek be a kínai exporttal szemben, ha piaci zavar fenyeget,

G.   mivel az Európai Unió a világ második legnagyobb textil- és ruhaexportőre,

H.   mivel az Európai Unióban az ágazat zömében kis- és középvállalkozásokból (KKV-k) tevődik össze, és mivel az ágazat részei olyan régiókra koncentrálódnak, amelyek jelentősen érintettek a gazdasági szerkezetátalakításban,

1.   tisztában van azzal, hogy a kvótarendszer megszüntetése a Kína WTO-hoz történő csatlakozásakor létrejött, jogilag kötelező erejű egyezmény következménye, de emlékeztet arra, hogy a Kína WTO-hoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv az összes WTO-tag számára – beleértve az Európai Közösséget – lehetővé teszi, hogy – szükség esetén – 2008 végéig védintézkedéseket alkalmazzanak a Kínából származó importtal szemben;

2.   fenntartja, hogy a kettős ellenőrzéssel működő felügyeleti rendszer csak akkor éri el célját, ha megakadályozza a 2005-ös helyzet újbóli előfordulását, amikor az EU-ba érkező import gyorsuló ütemben nőtt; hangsúlyozza, hogy új védintézkedéseket kell foganatosítani, amelyek kiterjednek többek között a termékek tagállamok által meghatározandó kategóriáira, ezáltal lehetővé téve a textil- és ruhaipari foglalkoztatás és üzletmenet fenntartását és előremozdítását az EU-ban;

Az EU-beli textilágazat külső versenyképessége

3.   aggodalmát fejezi ki a számos harmadik országban létező magas vám- és nem vámjellegű akadályok miatt; hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak harmadik országokkal kötött kétoldalú, regionális és többoldalú megállapodásain keresztül biztosítania kell a jobb piacra jutási feltételeket az ilyen országokban, mivel ez alapvető fontosságú az EU-beli textil- és ruhaipar jövője szempontjából, különösen a KKV-k számára;

4.   felhívja a Bizottságot, hogy használja ki a kereskedelmi megállapodásokra vonatkozó tárgyalások által nyújtott lehetőséget annak érdekében, hogy ösztönözze és fokozza a környezetvédelmi és szociális, például a tisztességes munkára vonatkozó normák betartását a harmadik országokban a tisztességes verseny biztosítása érdekében;

5.   felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy aktívan támogassák az uniós székhelyű textilipar modernizálását a hetedik keretprogramon belül a technológiai innováció, kutatás és fejlesztés, valamint különösen a kis- és középvállalkozások számára nyújtott szakképzés révén; felhívja a Bizottságot, hogy e komoly kérdés tekintetében végezzen átfogó és teljes körű vizsgálatot;

6.   úgy véli, hogy alkalmazni kell a harmadik országokból importált textilipari termékek származási helyének feltüntetésére vonatkozó kötelező szabályokat, és e tekintetben felszólítja a Tanácsot, hogy fogadja el a gyártás helyének feltüntetéséről szóló rendeletre irányuló, függőben lévő javaslatot; megjegyzi, hogy ez a rendelet elősegítené a jobb fogyasztóvédelem biztosítását, és támogatná a kutatásra, innovációra és minőségre épülő európai ipart;

Az EU textilipara és a dolgozók

7.   felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a Globalizációs Alkalmazkodási Alap tekintélyes részét használják a textiliparral kapcsolatos átszervezés és átképzés során, különösen a piaci liberalizáció által súlyosan érintett KKV-k tekintetében;

8.   ismételten javasolja egy olyan, megfelelő források által támogatott közösségi program létrehozását a textil- és ruhaiparra vonatkozóan – különös tekintettel a hátrányos helyzetű, az ágazattól nagymértékben függő régiók számára –, mely magában foglalja a kutatás és innováció támogatását, a szakképzést és a KKV-ket, és mindezt egy olyan közösségi programmal párhuzamosan, mely ösztönzi a kereskedelmi márkák kialakítását, valamint az iparágban előállított termékek külföldi promócióját, például nemzetközi kereskedelmi vásárok keretében;

9.   felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy szociális intézkedésekkel és tervekkel segítsék a textil- és ruhaipari dolgozókat a szerkezetátalakítás által érintett vállalatoknál;

Tisztességtelen kereskedelem és hamisítás

10.   emlékeztet arra, hogy a kereskedelmi védelmi eszközök (különösen a dömping- és szubvencióellenes eszközök, illetve a védintézkedések) alapvető szabályozó mechanizmusai és legitim eszközei a harmadik országokból származó legális és illegális import kezelésének, különösen a textil- és ruházati ágazatban, amely jelenleg a kvótarendszer védelme nélküli nyitott piac;

11.   felhívja a Bizottságot, hogy ösztönözze a kínai hatóságokat devizaárfolyamuk kiigazítására és euró/dollár devizaegyenlegük felülvizsgálatára, mivel e tényezők most megkönnyítik a kínai textil- és ruházati termékek importjának nagymértékű beáramlását;

12.   aggodalmát fejezi ki a szellemi tulajdonjogok szisztematikus megsértése miatt; sürgeti a Bizottságot, hogy többoldalú, regionális és kétoldalú szinten is küzdjön e jogsértések, különösen a hamisítás ellen, ideértve a tisztességtelen kereskedelem valamennyi formáját is;

Importfelügyelet

13.   üdvözli a közös importfelügyeleti rendszert, amely kétszeres ellenőrzést biztosít nyolcféle textil- és ruházati termék Kínából az EU-ba irányuló exportjának; mély aggodalmát fejezi ki azonban a rendszer felállításának módjával kapcsolatban; felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa a kettős ellenőrzés megfelelő végrehajtását és értékelje hatékonyságát a textilipari termékek szabad kereskedelme irányába való zavartalan átmenet biztosítása céljából;

14.   hangsúlyozza, hogy a kettős ellenőrzés rendszerét nem lehet kizárólag 2008-ban bevezetni, és hogy biztosítani kell hosszabb távra a hatékony felügyeleti rendszert;

15.   úgy véli, hogy a magas szintű munkacsoportnak kellene biztosítania az Európai Unióba irányuló textil- és ruházati import felügyeleti rendszerének ellenőrzését;

16.   felhívja a Bizottságot és az Egyesült Államokat, hogy folytassanak megbeszéléseket a Kínából származó textilipari termékek importjának kérdéseiről;

17.   felhívja a Bizottságot, hogy állítson fel figyelemmel kísérési rendszert, és még 2008. első negyedéve előtt értékelje az eredményeket annak biztosítására, hogy a textilipari import hullámzásának zavaró hatásait teljes mértékben és késedelem nélkül figyelembe vehessék, és kéri az Európai Bizottságot, hogy tegyen jelentést az eredményekről az Európai Parlamentnek;

Biztonság és fogyasztóvédelem

18.   sürgeti a Bizottságot, hogy hatalmával élve tiltsa ki a nem biztonságos árukat az uniós piacról textil- és ruhaipari termékek esetén is;

19.   felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az Európai Unió piacára – különösen a Kínából – érkező import textilipari termékek megfeleljenek az EU területén gyártott textilipari termékekre vonatkozó biztonsági és fogyasztóvédelmi előírásokkal megegyező követelményeknek;

20.   felkéri a Bizottságot, hogy megfelelő módon értékelje és tanulmányozza az uniós fogyasztók számára állítólag jelentkező árcsökkenés kérdését;

Fejlődő országok és az EU földközi-tengeri partnerei

21.   felhívja a Bizottságot, hogy az EU és annak földközi-tengeri partnerei piacainak földrajzi közelségét kihasználva támogassa az euromediterrán textilipari termelési övezet kialakítását annak érdekében, hogy nemzetközileg versenyképes térséget hozzanak létre, amely biztosítani tudja az ipari termelés és foglalkoztatás jelenlegi szintjének fenntartását;

22.   hangsúlyozza, hogy a textilipari termékekre vonatkozó importkorlátozások megszűnése nem csak az uniós piac behozatali trendjeit módosítja radikálisan, de azzal a veszéllyel is fenyeget, hogy a fejlődő országok – ideértve az EU földközi-tengeri partnereit is – textil- és ruhaágazatára is kihat;

23.   felkéri a Bizottságot, hogy tanulmányozza a textil- és ruhaipar teljes liberalizációjának hatását a legkevésbé fejlett országokra; különös aggodalmát fejezi ki az alapvető szociális és munkajogok figyelmen kívül hagyása miatt, egyes legkevésbé fejlett országok részéről, amelyet a versenyképesség megőrzése érdekében alkalmaznak; felhívja a Bizottságot annak értékelésére, hogy a kereskedelmet célzó támogatás és hasonló programok hogyan tudják segíteni a legkevésbé fejlett országokat a szociálisan és környezetileg fenntartható ágazati programok megkezdése terén;

24.   felhívja a Bizottságot a kínálati oldal irányítási eszközei hasznosságának értékelésére a ruházati ágazat terén a globális verseny kiegyenlítése, valamint a szociális és környezetvédelmi normák legkisebb közös nevezőn alapuló megközelítésének megakadályozása érdekében;

Az Európai Parlament tájékoztatása

25.   kéri a Bizottságot, hogy a nemzetközi textilkereskedelem területén bekövetkező valamennyi jelentős fejleményről nyújtson teljes tájékoztatást a Parlament részére;

o
o   o

26.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1) HL C 193. E, 2006.8.17., 110. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat