Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/2186(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0463/2007

Pateikti tekstai :

A6-0463/2007

Debatai :

PV 13/12/2007 - 5
CRE 13/12/2007 - 5

Balsavimas :

PV 13/12/2007 - 6.15
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0629

Priimti tekstai
PDF 310kWORD 73k
Ketvirtadienis, 2007 m. gruodžio 13 d. - Strasbūras
Ekonominiai ir prekybiniai santykiai su Korėja
P6_TA(2007)0629A6-0463/2007

2007 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl prekybos ir ekonominių santykių su Korėja (2007/2186(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos bendrijos ir jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos pagrindų susitarimą dėl prekybos ir bendradarbiavimo(1),

–   atsižvelgdamas į bendrovės "Copenhagen Economics" ir profesoriaus J. F. Francois tyrimą "Galimo Europos Sąjungos ir Pietų Korėjos laisvosios prekybos susitarimo ekonominis poveikis",

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui "Globalioji Europa: konkuravimas pasaulyje. ES augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos dalis" COM(2006)0567,

–   atsižvelgdamas į savo 2005 m. spalio 13 d. rezoliuciją dėl ES ir Kinijos prekybos santykių perspektyvų(2) ir į 2006 m. rugsėjo 28 d. rezoliuciją dėl ES ir Indijos ekonominių ir prekybinių ryšių(3),

–   atsižvelgdamas į Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) rekomendacijas dėl tarptautinio verslo įmonių ir į Taptautinės darbo organizacijos (toliau – TDO) trišalę deklaraciją dėl principų, susijusių su tarptautinio verslo įmonėmis ir socialine politika,

–   atsižvelgdamas į EBPO pateiktus 2007 m. užimtumo statistikos duomenis,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. spalio 4 d. Korėjos Respublikos (toliau - Korėjos) ir Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos (toliau - Šiaurės Korėjos) priimtą deklaraciją dėl Pietų ir Šiaurės Korėjos pažangos santykių, taikos ir klestėjimo klausimais,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonę (A6-0463/2007),

A.   kadangi per Pasaulio prekybos organizaciją (PPO) įtvirtinta taisyklėmis pagrįsta daugiašalės prekybos sistema, nustatydama atitinkamas taisykles ir užtikrindama, kad jų būtų laikomasi, ir toliau yra tinkamiausia sąžiningos ir lygiateisės prekybos reguliavimo ir skatinimo sistema;

B.   kadangi ES ir toliau turėtų pirmiausia stengtis siekti Dohos plėtros darbotvarkės (DPD), kuri padėtų besivystančioms šalims visapusiškai dalyvauti tarptautinės prekybos sistemoje, subalansuotos baigties,

C.   kadangi, nepaisant to, dvišaliai ir tarpregioniniai prekybos susitarimai gali papildyti PPO taisyklių sąvadą reglamentuodami tokius klausimus kaip socialiniai ir aplinkosauginiai standartai, dėl kurių šiuo metu sunku priimti daugiašalį susitarimą,

D.   kadangi susitarime su Korėja taip pat gali būti reglamentuojamos investicijos ir prekyba paslaugomis, tačiau taip, kad rinkos atvėrimas nepažeistų Europos ar Korėjos taisyklių dėl viešųjų paslaugų ir kultūrų įvairovės apsaugos ir nepakenktų viešųjų paslaugų teikimui su ES tokius susitarimus sudariusiose šalyse partnerėse arba politinės erdvės, kurios reikia siekiant vienašališkai formuoti tvarią socialinę, ekonominę ir aplinkosaugos politiką ES ir Korėjoje,

E.   kadangi Korėja yra viena iš svarbiausių pasaulio ekonomikos šalių, kur vienam gyventojui tenkančios pajamos siekia vidutinės ES valstybės narės lygį,

F.   kadangi skurdas vis dar neišspręsta ir gilėjanti problema Korėjoje, kuri, EBPO statistikos duomenimis, yra viena iš trijų EBPO narių, kurioje didžiausias ir sparčiausiai didėjantis pajamų atotrūkis; kadangi Korėja, socialinei saugai skirianti mažiau kaip 5 proc. mokesčių pajamų (EBPO vidurkis yra 43 proc.), užima paskutinę vietą tarp EBPO šalių,

G.   kadangi Korėja yra ketvirta pagal dydį ES prekybos partnerė neskaitant Europos šalių, o ES 2006 m. buvo Korėjos didžiausia užsienio investuotoja,

H.   kadangi Korėja yra pasirašiusi laisvosios prekybos susitarimus (LPS) su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis ir keliais kitais pagrindiniais prekybos partneriais ir veda derybas dėl naujų susitarimų,

I.   kadangi patekti į rinką vis labiau trukdo įvairios netarifinės kliūtys (NTK), įskaitant tai, kad nėra tarptautinių normų ir standartų, o tai iš dalies lemia ES struktūrinį deficitą dvišaliuose prekybos santykiuose,

J.   kadangi tyrimai rodo, kad ES ir Korėjos susitarimas galėtų duoti didelės ekonominės naudos abiem šalims, tačiau taip pat rodo, kad, nesvarbu, koks scenarijus būtų pasirinktas, Korėjai atitektų du trečdaliai šios naudos,

Bendro pobūdžio klausimai

1.   mano, kad sėkminga DPD baigtis vis dar yra ES prekybos prioritetas, ir susirūpintų, jei dvišalės derybos su Korėja ar kitais partneriais trukdytų siekti šio tikslo;

2.   įsitikinęs, kad dvišalės derybos su pagrindiniais prekybos partneriais ar regionais galėtų naudingai papildyti daugiašalių taisyklių sąvadą, jei tik jos baigtųsi didelius tikslus keliančiais kokybiškais susitarimais, numatančiais daug daugiau nei tik tarifų sumažinimas;

3.   mano, kad dėl savo ekonomikos dydžio ir spartaus augimo Korėja yra tinkama kandidatė tokiam susitarimui, tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad, norint pasiekti patenkinamą susitarimą, reikės išspręsti dideles problemas, įskaitant dideles NTK;

4.   mano, kad susitarimas, kuriuo vien siekiama sumažinti tarifus, duotų trumpalaikės naudos ir todėl reikalauja panaikinti netarifines kliūtis bei atverti Korėjos paslaugų sektorių;

5.   mano, kad sudarant LPS ir su Korėja reikėtų atsižvelgti į vadinamuosius keturis Singapūro klausimus (užsienio investicijos, konkurencija, viešųjų pirkimų skaidrumas ir prekybos lengvatos);

6.   daro išvadą, kad abipusiškai naudingas susitarimo turinys yra daug svarbesnis už skubų tvarkaraštį, todėl susirūpintų, jei dėl neapgalvotai nustatytų terminų būtų sudarytas siauros apimties, didelių tikslų nekeliantis ir nesuderintas susitarimas.

Tvarus vystymasis

7.   mano, kad aplinkai nekenkiančių produktų tarifai turėtų būti mažinami sparčiau ir labiau nei kitų prekių; ragina Komisiją ir Korėjos derybininkus parengti aiškią tokių produktų apibrėžtį; griežtai rekomenduoja rengiant šią apibrėžtį deramai atsižvelgti į prekių gamybos aplinkos sąlygas;

8.   apgailestauja, kad atsižvelgiant į numatytą derybų tvarkaraštį poveikio tvarumui vertinimas nebuvo atliktas anksčiau; mano, kad nepaprastai svarbu poveikio tvarumui vertinimo rezultatus viešai paskelbti gerokai prieš pasirašant susitarimą ir kad labai svarbu suteikti užtektinai laiko išsamioms konsultacijoms su visuomene, siekiant, kad poveikio tvarumui vertinimo rezultatai turėtų įtakos deryboms; ragina Komisiją konsultuotis su Parlamentu, Taryba ir pilietine visuomene, jei poveikio tvarumui vertinimo tyrime siūloma švelninti reikalavimus, ir atitinkamai derėtis dėl galutinio laisvosios prekybos susitarimo;

9.   įsitikinęs, kad Komisijos siekiamas tikslas gerinti patekimą į rinką turėtų būti atsvertas ne mažiau svarbaus tikslo užtikrinti tvarų vystymąsi; taip pat reikalauja netaikyti jokių išimčių taisyklei, pagal kurią į Europos vidaus rinką galima patekti tik laikantis visų aplinkos apsaugos standartų;

10.   palankiai vertina tai, kad neseniai sudarytame JAV ir Korėjos laisvosios prekybos susitarime spaudžiant JAV Kongresui įtvirtintos griežtesnės socialinės ir aplinkosauginės nuostatos;

11.   mano, kad ES derybininkai turi laikyti tai išeities tašku, nuo kurio galima toliau daryti pažangą, ypač ratifikuojant pagrindinius TDO standartus, įtraukiant Korėją į kovą su klimato kaita pagal po 2012 m. galiosiančią tvarką ir pripažįstant esamus ES aplinkos apsaugos standartus ir teisės aktus;

12.   ragina į kiekvieną susitarimą su Korėja įtraukti privalomą straipsnį dėl socialinės ir aplinkos apsaugos;

13.   ragina valstybes nares ir Komisiją vedant dvišales derybas su Korėja remti ir skatinti pagrindinius EBPO principus, susijusius su įmonių socialine atsakomybe, kurie taikomi tiek Europoje veikiančioms Korėjos įmonėms, tiek Korėjoje įsisteigusioms Europos įmonėms;

14.   mano, kad didelius tikslus keliantis skyrius apie tvarų vystymąsi turi būti esminė bet kokio susitarimo dalis, tačiau primena, kad galutinis tikslas yra užtikrinti, kad būtų laikomasi sutartų standartų; mano, kad tam reikia minėtam skyriui taikyti tipinę ginčų sprendimo tvarką;

15.   įsitikinęs, kad Prekybos ir tvaraus vystymosi forumas, sudarytas iš darbuotojų ir darbdavių organizacijų ir NVO atstovų, galėtų atlikti naudingą vaidmenį užtikrinant, kad plačiau atveriant rinkas būtų keliami ir aplinkosauginiai, ir socialiniai standartai;

16.   siūlo nustatyti tvarką, pagal kurią pripažintos ES arba Korėjos darbuotojų ir darbdavių organizacijos galėtų pateikti prašymus dėl tam tikrų priemonių ir šie prašymai būtų išnagrinėti per tam tikrą nustatytą laiką ir būtų stebima, kaip vykdomi priimti sprendimai, kad darbuotojų teisių pažeidėjai nuolat jaustų spaudimą;

Sektorių klausimai

17.   ragina sudaryti su Korėja LPS, kuris apimtų prekybą prekėmis ir paslaugomis, padarytų mokslinį ir techninį bendradarbiavimą bei intelektinės nuosavybės klausimus pagrindiniu dvišalių susitarimų elementu, skatintų bendradarbiavimą energijos vartojimo efektyvumo srityje, kovą su klimato kaita ir apimtų kitus išorinius energetikos politikos aspektus, branduolinės bei atsinaujinančios energijos šaltinius ir programą GALILEO;

18.   mano, kad tai, jog Korėja nesilaiko tarptautinių normų ir ženklinimo reikalavimų, yra didžiausia netarifinė kliūtis, kelianti ypatingų sunkumų automobilių, farmacijos, kosmetikos ir elektronikos pramonei; ragina Korėjos vyriausybę pateikti patenkinamus paaiškinimus, kodėl nesilaikoma minėtųjų normų ir reikalavimų, arba, jei paaiškinimai nebus pateikti, LPS derybų metu įsipareigoti pašalinti trūkumus;

19.   remia Komisijos tikslą, pasitelkus didesnį Korėjos sveikatos apsaugos sistemos skaidrumo užtikrinimą, padėti ES vaistinių preparatų ir medicinos prietaisų eksportuotojams, tačiau primygtinai reikalauja, kad susitarimu nebūtų sukuriama teisinių ar praktinių kliūčių Korėjos įmonėms, kurios naudojasi lankstumo priemonėmis, nustatytomis 2001 m. lapkričio 14 d. Dohoje PPO ministrų konferencijoje priimtos deklaracijos dėl TRIP susitarimo ir visuomenės sveikatos 4 ir 5 dalyse, kad būtų skatinama galimybė gauti medikamentų besivystančiose šalyse;

20.   pabrėžia, kad į Europos Sąjungos ir Korėjos susitarimą turėtų būti įtrauktas abipusio pripažinimo susitarimas (APS), siekiant toliau šalinti prekybos kliūtis, atsiradusias dėl nereikalingų dvigubų procedūrų, kurias atlieka Korėja ir kurios sudaro kliūčių įvairioms ES pramonės sričių bendrovėms, norinčioms pardavinėti savo produktus Korėjoje;

21.   apgailestauja, kad dėl to, jog Korėja nesilaiko tarptautinių normų, su gyvūnais atliekami nereikalingi pasikartojantys bandymai; mano, kad sutartimi turėtų būti siekiama užtikrinti, jog moksliškai pagrįstos bandymų su gyvūnais alternatyvos, kurias pripažino viena šalis, turėtų būti laikomos priimtinomis ir kitai šaliai;

22.   yra susirūpinęs, kad ES ir Korėjos LPS gali turėti didelį neigiamą poveikį Europos automobilių pramonei; taigi, reikalauja, kad Komisija apsvarstytų strategiją, pagal kurią ES importo tarifai ir saugikliai būtų palaipsniui panaikinami; rekomenduoja, kad tai būtų susiję su didžiausių netarifinių kliūčių pašalinimu Korėjoje;

23.   kalbėdamas apie automobilių pramonę, pažymi, kad Korėja pasirašė ir ratifikavo Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JTEEK) susitarimą dėl pasaulinių techninių taisyklių dėl ratinių transporto priemonių, įrangos ir dalių, kurios gali būti montuojamos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, patvirtinimo ir taip įsipareigojo įdiegti šias tipines taisykles; ragina Komisiją reikalauti, kad jos būtų sparčiai diegiamos; kartu ragina Komisiją primygtinai reikalauti, kad ES automobiliai, atitinkantys JTEEK standartus, galėtų būti importuojami į Korėja be bandymų ar patvirtinimo; prieštarauja nuostatoms, pagal kurias Korėjos automobiliams išimties tvarka nebūtų taikomi išmetalų standartai, nustatyti siekiant mažinti taršą;

24.   mano, kad remiantis skaudžia ES patirtimi, susijusia su laivų statybos pramone, ypatingas dėmesys derybose turi būti skiriamas šiam sektoriui;

25.   mano, kad derybų metu Komisija taip pat turėtų atsižvelgti į Korėjos ir ES žemės ūkio sektorių interesus, ypač susijusius su galimu neigiamu LPS poveikiu rūpimiems jautriems produktams;

26.   mano, kad maksimalių tarifų ir pernelyg griežtų ženklinimo reikalavimų, kurie kelia sunkumų distiliuoto spirito pramonei, klausimams derybose turi būti teikiama pirmenybė; ragina nedelsiant imtis priemonių ir pašalinti netarifines kliūtis, darančias neigiamą poveikį vaisių ir daržovių auginimui, ir pernelyg didelius tarifus, taikomus konservuotiems vaisiams; mano, kad ypač svarbu pasiekti patenkinamų rezultatų geografinių nuorodų klausimu;

27.   susirūpinęs dėl sunkumų, kuriuos patiria užsienio bendrovės, norinčios patekti į Korėjos paslaugų rinką, įskaitant bankų, draudimo ir teisinių konsultacijų rinkas;

28.   didelį prioritetą teikia veiksmingam intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimui įvairiomis priemonėmis, įskaitant gana griežtų bausmių už klastojimą ir piratavimą įvedimą; mano, kad būtina įtraukti specialias greito ir veiksmingo ginčų reguliavimo priemones naudojantis esamomis PPO taisyklėmis, kad galima būtų tinkamai spręsti šios ir kitų nesąžiningų prekybos konkurencijos praktikų problemas; teigia, kad dabartinės derybos su Korėja dėl intelektinės nuosavybės (INT) apsaugos neturėtų trukdyti siekti teisėtų politikos tikslų, pvz., galimybė gauti medikamentų, peržengdamos TRIP sutarties įsipareigojimų ribas, o kaip tik jose turėtų būti skatinama naudotis TRIP lankstumu;

29.   ragina Pietų Korėją pradėti taikyti kūrinių atlikimo teisių nuostatas garso įrašų gamintojams pagal 1961 m. Tartautinę konvenciją dėl atlikėjų, fonogramų gamintojų ir transliuojančių organizacijų apsaugos (Romos konvencija), 1996 m. Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) atlikimų ir fonogramų sutartį (angl. WPPT) ir 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/115/EB dėl nuomos ir panaudos teisių bei tam tikrų teisių, gretutinių autorių teisėms, intelektinės nuosavybės srityje(4);

30.   ragina Pietų Korėją visiškai laikytis PINO sutarčių, susijusių su internetu (1996 m. PINO autorių teisių sutartis), įskaitant: visišką teisinę paramą technologinėms apsaugos priemonėms, kurias naudoja autorinių teisių savininkai, įskaitant draudimus, susijusius su taisyklių apėjimu; išskirtinių teisių platinti internetu visais pavidalais suteikimą garso įrašų gamintojams; veiksmingos įspėjimo ir pašalinimo iš rinkos tvarkos nustatymą; laikinųjų kopijų apsaugos pripažinimą ir kopijavimo asmeniniam naudojimui išimties skaitmeninėje realybėje susiaurinimą;

31.   ragina Pietų Korėją sustiprinti kovą prieš internetinį piratavimą, pasitelkus: tinklo tiekėjų bendradarbiavimo kovoje prieš piratavimą paskatų tobulinimą; ragina Autorinių teisių apsaugos centrą nuosekliai versti vykdyti įstatymą prieš užsienio teisių turėtojų darbų internetinį piratavimą; tyrimą ir baudimą subjektų, susijusių su nelegaliomis internetinėmis tinklavietėmis, serveriais, saugojimo ir keitimosi rinkmenomis paslaugomis;

32.   pabrėžia, kad bet kokiame LPS su Korėja turi būti apimami šie punktai:

   - Bedrijos taikomų kilmės taisyklių tobulinimas ir supaprastinimas,
   - užuot diegus naujus standartus išplėsti jau esamų tarptautinių normų ir standartų derinimą,
   - griežtinti duomenų teikimo reikalavimus ir remti geriausią reguliavimo srities praktiką,
   - valstybės paramos priemonių skaidrumas ir esamų netarifinių prekybos kliūčių panaikinimas,

Šiaurės Korėja ir Kesongas

33.   džiaugiasi Kesongo pramonės komplekso atliekamu vaidmeniu prisidedant prie regioninės taikos ir saugumo; nepaisant to, mano, kad prekių iš Kesongo pramonės komplekso (KPK) įtraukimas į LPS kelia rimtų teisinių ir techninių problemų.

34.   rekomenduoja, kad Komisija rimtai išnagrinėtų mastą, kuriuo Šiaurės ir Pietų Korėjų prekybiniai santykiai galėtų būti remiami su ES sudarytos LPS pagalba;

35.   pabrėžia, kad bet kuriuo susitarimu turėtų būti įsipareigota nežeminti darbo standartų lygio siekiant pritraukti užsienio investicijas; šis įsipareigojimas turėtų būti taikomas visai susitarimo šalių teritorijai, įskaitant produktų perdirbimo eksportui zonas;

Kiti klausimai

36.   įsitikinęs, kad, norėdama parodyti nuolatinį įsipareigojimą tęsti daugiašales derybas, Korėja, sekdama ES iniciatyvos "Viskas, išskyrus ginklus" pavyzdžiu ir visapusiškai laikydamasi atitinkamų darbo ir aplinkosaugos standartų, turėtų būti pasirengusi be muitų ir kvotų įsileisti mažiausiai išsivysčiusias šalis;

Parlamento vaidmuo

37.   mano, kad tam, jog susitarimas būtų teisėtas ir palankiai priimtas visuomenės, būtinas aktyvus Parlamento dalyvavimas kiekviename derybų etape ir kad Parlamentui būtų suteikta galimybė pareikšti savo nuomonę dėl derybų metu suderinto teksto priimtinumo; tikisi, kad Komisija ir Taryba sieks pristatyti susitarimą tokiu pavidalu, kad jam reikėtų Parlamento pritarimo pagal ES Sutarties 300 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą;

o
o   o

38.  38 paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, valtybių narių vyriausybėms ir parlamentams bei Korėjos Respublikos vyriausybei ir parlamentui.

(1) OL L 90, 2001 3 30, p. 46.
(2) OL C 233 E, 2006 9 28, p. 103.
(3) OL C 306 E, 2006 12 15, p. 400.
(4) OJ L 376, 27.12.2006, p. 28.

Teisinė informacija - Privatumo politika