Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/2186(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0463/2007

Texte depuse :

A6-0463/2007

Dezbateri :

PV 13/12/2007 - 5
CRE 13/12/2007 - 5

Voturi :

PV 13/12/2007 - 6.15
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0629

Texte adoptate
PDF 301kWORD 83k
Joi, 13 decembrie 2007 - Strasbourg
Relaţii economice şi comerciale cu Coreea
P6_TA(2007)0629A6-0463/2007

Rezoluţia Parlamentului European din 13 decembrie 2007 privind relațiile economice și comerciale cu Coreea (2007/2186(INI))

Parlamentul European,

   având în vedere Acordul-cadru de cooperare și comerț dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte(1),

   având în vedere studiul "Impactul economic al unui potențial acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Coreea de Sud" realizat de Copenhagen Economics & Prof. J. F. Francois,

   având în vedere comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, intitulată "O Europă competitivă într-o economie globalizată - o contribuție la strategia UE de creștere economică și ocupare a forței de muncă" (COM(2006)0567),

   având în vedere rezoluțiile sale din 13 octombrie 2005 privind perspectivele relațiilor comerciale între UE și China(2) și din 28 septembrie 2006 privind relațiile economice și comerciale între UE și India(3),

   având în vedere Orientările Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) privind întreprinderile multinaționale și Declarația tripartită de principii a Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) privind întreprinderile multinaționale și politica socială,

   având în vedere statisticile privind ocuparea forței de muncă pentru 2007 întocmite de OCDE,

   având în vedere Declarația privind promovarea relaţiilor intercoreene, a păcii și a prosperității, adoptată la 4 octombrie 2007 de către Republica Correa (denumită în continuare "Coreea") şi Republica Populară Democrată Coreeană (denumită în continuare "Coreea de nord"),

   având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

   având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A6-0463/2007),

A.   întrucât sistemul comercial multilateral bazat pe norme, stabilit de Organizația Mondială a Comerțului (OMC), continuă să reprezinte cadrul cel mai adecvat pentru reglementarea și promovarea unui comerț corect și echitabil prin instituirea unor reguli adecvate și garantând respectarea acestora;

B.   întrucât UE ar trebui să continue să acorde prioritate obţinerii unui rezultat echilibrat în cadrul Agendei de dezvoltare de la Doha (ADD), ceea ce ar ajuta țările în curs de dezvoltare să-și asume pe deplin rolul în sistemul comercial internațional;

C.   întrucât acordurile comerciale bilaterale și interregionale pot totuși completa normele OMC, prin reglementarea unor chestiuni precum standardele sociale și de mediu, care sunt dificil de reglementat prin acorduri multilaterale în momentul de față;

D.   întrucât acordul cu Coreea poate, de asemenea, aborda aspecte legate de investiţii şi comerţul cu servicii, dar ar trebui să facă acest lucru într-un mod care să garanteze faptul că deschiderea pieței nu compromite normele europene sau cele coreene privind protecția serviciilor publice și diversitatea culturală, şi nici spațiul politic necesar pentru adoptarea unilaterală a unor politici sociale, economice și de mediu durabile în UE şi în Coreea;

E.   întrucât Coreea este unul dintre liderii economici mondiali, cu un venit per capita echivalent cu cel al unui stat membru UE plasat într-o poziție medie;

F.   întrucât sărăcia rămâne o problemă nerezolvată și pe cale de agravare în Coreea, ţară care, în conformitate cu statisticile OCDE, este una dintre cele trei țări membre ale OCDE cu cele mai mari discrepanțe între venituri și care are cel mai mare grad de accentuare a acestor discrepanțe; întrucât Coreea ocupă ultimul loc printre țările membre ale OCDE, cu mai puțin de 5% din venitul fiscal alocat protecției sociale față de media OCDE de 43%;

G.   întrucât Coreea ocupă locul patru în clasamentul celor mai importanți parteneri comerciali ai UE din afara Europei și UE a fost cel mai important investitor străin în Coreea în 2006;

H.   întrucât Coreea a semnat Acorduri de liber schimb (ALS) cu Statele Unite ale Americii și cu un număr de alți parteneri comerciali importanţi şi este în curs de negociere a noi acorduri;

I.   întrucât accesul pe piață este restrâns din ce în ce mai mult prin diferite tipuri de bariere netarifare (BNT), inclusiv prin neadoptarea de norme și standarde internaționale, fapt responsabil parțial pentru deficitul structural al UE în relațiile comerciale bilaterale;

J.   întrucât studiile efectuate arată că un acord UE-Coreea ar putea produce beneficii economice substanțiale pentru ambele părți, dar că, în toate scenariile analizate, Coreei i-ar reveni două treimi din beneficii;

Aspecte generale

1.   consideră că prioritatea comercială a UE este şi în continuare rezultatul pozitiv al ADD, iar distragerea atenției de la atingerea acestui obiectiv, din cauza unor negocieri bilaterale cu Coreea sau cu alți parteneri, ar reprezenta un motiv de îngrijorare;

2.   consideră că negocierile bilaterale cu regiuni sau parteneri comerciali importanți pot reprezenta o completare utilă a normelor multilaterale, cu condiția să producă acorduri ambițioase, de înaltă calitate, care să meargă cu mult dincolo de reducerea tarifelor;

3.   consideră că mărimea și creșterea rapidă a economiei coreene fac ca această țară să fie un candidat potrivit pentru un astfel de acord, dar atrage atenția asupra problemelor semnificative - inclusiv a barierelor netarifare (BNT) substanțiale - care vor trebui abordate pentru a se ajunge la un acord satisfăcător;

4.   consideră că un acord care se limitează la reducerea tarifelor ar produce doar beneficii pe termen scurt și, prin urmare, cere eliminarea BNT precum și deschiderea sectorului serviciilor din Coreea;

5.   consideră că orice ALS încheiat cu Coreea ar trebui să ţină seama de cele patru aşa-numite chestiuni de la Singapore (investițiile străine, concurența, transparența în domeniul achizițiilor publice și facilitarea comerțului);

6.   conchide că un conţinut reciproc avantajos al acordului este mult mai important decât un calendar grăbit pentru definitivarea sa și își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că impunerea unor termene artificiale ar putea duce la un acord limitat, lipsit de ambiție și dezechilibrat;

Dezvoltare durabilă

7.   consideră că tarifele pentru produsele ecologice ar trebui reduse mai rapid și mai mult decât tarifele pentru alte produse; invită Comisia și negociatorii coreeni să definească clar aceste produse; recomandă insistent ca, în cadrul acestei definiții, să se ia în considerare, în mod corespunzător, condițiile ecologice de fabricare a acestor produse;

8.   regretă că evaluarea impactului asupra durabilităţii (EID) nu s-a realizat într-o etapă mai timpurie, având în vedere calendarul planificat al negocierilor; consideră că este extrem de important ca rezultatele EID să fie date publicităţii cu mult înainte de semnarea unui acord şi ca să fie acordat timp suficient pentru consultarea publicului, astfel încât constatările EID să poată influenţa rezultatele negocierilor; invită Comisia să consulte Parlamentul, Consiliul și societatea civilă în cazul în care studiul EID sugerează că există cerințe de atenuare a impactului și să negocieze ALS final în consecință;

9.   consideră că atitudinea ambiţioasă a Comisiei privind creşterea accesului pe piață ar trebui să fie echilibrată printr-o atitudine la fel de ambițioasă față de dezvoltarea durabilă; de asemenea, insistă asupra faptului că nu trebuie să existe excepții de la norma conform căreia accesul la piața internă a UE este condiționat de respectarea standardelor de protecție a mediului;

10.   salută introducerea unor clauze sociale și de mediu mai stricte în acordul de liber schimb SUA-Coreea recent încheiat, în urma presiunilor exercitate de Congresul SUA;

11.   consideră că negociatorii UE trebuie să privească acest lucru ca pe un punct de plecare de la care se pot realiza progrese și mai mari, în special în ceea ce privește ratificarea și punerea în aplicare a standardelor de bază ale OIM, implicarea Coreei într-un sistem de combatere a schimbărilor climatice după 2012 și recunoașterea legislației și standardelor UE de mediu existente;

12.   solicită ca orice acord comercial încheiat cu Coreea să prevadă clauze cu caracter obligatoriu în domeniul social și al mediului;

13.   invită statele membre și Comisia să susțină și să promoveze, în cursul negocierilor bilaterale cu Coreea, principiile OCDE privind guvernarea corporativă şi responsabilitatea socială a întreprinderilor, atât a întreprinderilor coreene care își desfășoară activitatea în Europa, cât și a celor europene cu sediul în Coreea;

14.   consideră că un capitol ambițios privind dezvoltarea durabilă trebuie să reprezinte o parte esențială a oricărui acord, dar reamintește că obiectivul principal este punerea în aplicare a standardelor convenite; este de părere că, pentru atingerea acestui obiectiv, este necesar ca acest capitol să fie supus mecanismului standard de soluționare a litigiilor;

15.   consideră că un Forum pentru comerț și dezvoltare durabilă, format din reprezentanți ai organizațiilor de lucrători și angajatori și ai ONG-urilor ar putea juca un rol important în garantarea faptului că o mai mare deschidere a pieței va fi asociată cu o creștere a standardelor sociale și de mediu;

16.   propune stabilirea unui mecanism, în cadrul căruia organizații ale angajatorilor și lucrătorilor recunoscute în UE sau în Coreea să poată solicita măsuri care să fie tratate într-o perioadă de timp determinată și să ducă la dispoziții de urmărire și de revizuire continue, pentru a se exercita o presiune continuă asupra celor care încalcă drepturile lucrătorilor;

Aspecte sectoriale

17.   solicită încheierea unui ALS cu Coreea, care să reglementeze comerţul cu mărfuri şi servicii, să transforme cooperarea ştiinţifică şi tehnică, precum şi proprietatea intelectuală, într-un element esenţial al acordurilor bilaterale, să promoveze cooperarea în materie de eficienţă energetică, să urmărească combaterea schimbărilor climatice şi să cuprindă dispoziţii privind alte aspecte externe ale politicii energetice, ale energiei nucleare şi ale surselor regenerabile, precum şi ale programului Galileo;

18.   consideră că abaterea Coreei de la normele internaționale și de la cerințele de etichetare constituie o barieră netarifară majoră care creează probleme în special în industriile automobilelor, produselor farmaceutice, cosmetice și electronice; invită guvernul Coreei să ofere explicații satisfăcătoare cu privire la astfel de abateri sau, în caz contrar, să se angajeze să le elimine, în cursul negocierilor privind ALS;

19.   susține obiectivul Comisiei de a acorda asistență exportatorilor de produse farmaceutice și aparatură medicală din UE, prin asigurarea unei transparențe mai mari în cadrul sistemului coreean de sănătate, însă insistă ca acest acord să nu ridice niciun obstacol juridic sau practic în calea firmelor coreene care folosesc flexibilitățile prevăzute la punctele (4) și (5) din Declarația privind Acordul TRIPS și sănătatea publică, adoptată de către Consiliul ministerial al OMC la Doha la 14 noiembrie 2001, în scopul promovării accesului la medicamente în țările în curs de dezvoltare;

20.   subliniază că în ALS UE-Coreea ar trebui inclus un acord de recunoaștere reciprocă (ARR), pentru a continua eliminarea barierelor comerciale rezultate în urma suprapunerilor inutile de proceduri din Coreea, care pun piedici companiilor din UE, active în diferite industrii și care doresc să-și vândă produsele în Coreea;

21.   regretă faptul că nerespectarea normelor internaționale de către Coreea duce la supunerea animalelor la teste inutile, care le dublează pe altele; consideră că acordul ar trebui să urmărească garantarea faptului că alternativele la testele pe animale, validate din punct de vedere științific și care au fost aprobate de una dintre părți, ar trebui să fie considerate ca acceptabile de cealaltă parte;

22.   îşi exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că Acordul de liber schimb UE-Coreea ar putea avea un impact negativ puternic asupra industriei de automobile din Europa; prin urmare, solicită Comisiei să examineze o strategie de eliminare treptată a taxelor de import aplicate de UE, care să conţină măsuri de salvgardare; recomandă ca această eliminare treptată să fie condiționată de ridicarea BNT principale de către partea coreeană;

23.   ia act de faptul că, în ceea ce privește industria automobilelor, Coreea a semnat și a ratificat Acordul Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (UNECE) privind adoptarea specificaţiilor tehnice uniforme pentru vehicule cu roți, echipamente și componente care pot fi montate și/sau folosite la vehicule cu roți și s-a angajat astfel să pună în aplicare regulamentele standard; invită Comisia să insiste asupra punerii în aplicare rapide a acestora; în același timp, invită Comisia să insiste ca autovehiculele din UE care respectă standardele UNECE să poată fi importate în Coreea fără a fi testate sau omologate; se opune dispoziţiilor conform cărora vehiculele coreene sunt scutite de respectarea standardelor privind emisiile şi combaterea poluării;

24.   consideră că, date fiind experienţele dificile pe care le-a avut UE anterior cu industria navală din Coreea, ar trebui acordată o atenţie deosebită acestui sector în timpul negocierilor;

25.   consideră că, în timpul negocierilor, Comisia ar trebui să ia în considerare, de asemenea, preocupările exprimate atât de sectorul agricol coreean cât și de cel european, în special în ceea ce privește eventualele efecte adverse ale ALS asupra produselor sensibile vizate;

26.   consideră că apogeul pe care l-au atins tarifele și cerințele excesive de etichetare cu care se confruntă industria băuturilor alcoolice distilate trebuie să reprezinte o prioritate a negocierilor; solicită luarea unor măsuri imediate în vederea combaterii BNT care afectează fructele şi legumele, precum şi a taxelor extrem de ridicate aplicate fructelor conservate; consideră că este deosebit de importantă obținerea unui rezultat satisfăcător în ceea privește indicatorii geografici;

27.   își exprimă îngrijorarea referitoare la dificultățile pe care firmele străine le întâmpină în ceea privește accesul pe piața coreeană a serviciilor, inclusiv a celor bancare, de asigurări și de consultanţă juridică;

28.   acordă o prioritate ridicată aplicării eficiente a drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv prin introducerea de sancţiuni adecvate pentru falsificare și piraterie; consideră că trebuie prevăzute mecanisme speciale de soluționare rapidă și eficientă a litigiilor, în contextul normelor existente ale OMC, astfel încât aceste și alte practici competitive de comerț neloial să fie abordate într-un mod adecvat; declară că negocierile actuale cu Coreea în ceea ce privește protecția drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) nu ar trebui să submineze obiectivele politice legitime, precum accesul la medicamente, prin depășirea obligațiilor prevăzute de Acordul TRIPS, ci ar trebui, în schimb, să încurajeze folosirea flexibilităților TRIPS;

29.   îndeamnă Coreea de Sud să introducă drepturi de difuzare publică pentru producătorii de înregistrări audio în conformitate cu Convenţia internaţională pentru protecţia artiştilor interpreţi sau executanţi, a producătorilor de fonograme şi a organismelor de radiodifuziune (Convenția de la Roma) din 1961, cu Tratatul Organizaţiei Mondiale pentru Proprietatea Intelectuală (OMPI) privind interpretările sau execuțiile și fonogramele (TIEF), din 1996, și cu Directiva 2006/115/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind dreptul de închiriere și de împrumut și anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietății intelectuale(4);

30.   solicită Coreei să se conformeze integral Tratatelor "privind internetul" (Tratatul privind drepturile de autor din 1996 şi TIEF), care includ: dispoziţii juridice pentru susţinerea deplină a măsurilor tehnologice de protecție folosite de deținătorii de drepturi de autor, inclusiv interzicerea eludării acestor măsuri; acordarea producătorilor de înregistrări audio a unor drepturi exclusive asupra tuturor formelor de difuzare pe internet; stabilirea unei proceduri eficiente de avertizare și de eliminare de pe internet; recunoașterea protecției copiilor temporare și reducerea excepțiilor privind copierea privată pe suporturi digitale;

31.   îndeamnă Coreea de Sud să intensifice lupta împotriva pirateriei pe internet prin: îmbunătățirea măsurilor de încurajare a cooperării din partea furnizorilor de rețea în lupta împotriva pirateriei; încurajarea Centrului de protecție a drepturilor de autor să se asigure că deținătorii de drepturi de autor din străinătate sunt protejaţi împotriva piratării pe internet a lucrărilor acestora; cercetarea și urmărirea în justiţie a entităților implicate în site-uri internet, servere, servicii de stocare și servicii de partajare de fișiere ilegale;

32.   subliniază că un acord de liber schimb cu Coreea ar trebui să asigure următoarele:

   ameliorarea și simplificarea normelor comunitare referitoare la origine,
   o armonizare extinsă a normelor internaționale și a standardelor în vigoare, în locul introducerii de noi standarde,
   cerinţe mai stricte privind prezentarea de informații și promovarea bunelor practici în domeniul reglementării,
   transparenţa mecanismelor naţionale privind ajutoarele de stat şi eliminarea BNT existente;

Coreea de Nord și Kaesong

33.  Salută contribuţia complexului industrial Kaesong la pacea şi securitatea din regiune; cu toate acestea, consideră că includerea produselor provenite din Complexul industrial Kaesong într-un ALS ridică probleme juridice și tehnice

34.   recomandă Comisiei să examineze în mod serios măsura în care relațiile comerciale dintre Coreea de Sud şi Coreea de Nord ar putea fi sprijinite printr-un ALS cu UE;

35.   subliniază faptul că orice acord ar trebui să includă un angajament de a nu coborî standardele muncii în vederea atragerii investițiilor străine în orice zonă a teritoriului părților, inclusiv zonele de prelucrare pentru export;

Alte aspecte

36.   consideră că, pentru a demonstra un angajament continuu faţă de negocierile multilaterale, Coreea ar trebui să fie pregătită să scutească de drepturi vamale și de cote țările mai puțin dezvoltate (TMPD), urmând exemplul sistemului UE "Totul în afara armelor" și cu respectarea unor condiţii care sprijină respectarea unor standarde echivalente în materie de mediu și de muncă;

Rolul Parlamentului

37.   consideră că legitimitatea și acceptarea publică a unui acord necesită implicarea profundă a Parlamentului în fiecare din fazele negocierilor și acordarea acestuia a posibilităţii de a-și exprima opinia privind acceptabilitatea textului negociat; solicită Comisiei și Consiliului să prezinte acordul într-o formă care ar impune avizul conform al Parlamentului, în temeiul articolului 300 alineatul (3) al doilea paragraf din Tratatul CE;

o
o   o

38.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, guvernelor şi parlamentelor statelor membre, precum și Guvernului și Parlamentului Republicii Coreea.

(1) JO L 90, 30.3.2001, p. 46
(2) JO C 233 E, 28.9.2006, p.103.
(3) JO C 306 E, 15.12.2006, p. 400.
(4) JO L 376, 27.12.2006, p. 28

Aviz juridic - Politica de confidențialitate