Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0527/2007

Rozpravy :

PV 13/12/2007 - 11.1
CRE 13/12/2007 - 11.1

Hlasování :

PV 13/12/2007 - 12.1

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0630

Přijaté texty
PDF 214kWORD 54k
Čtvrtek, 13. prosince 2007 - Štrasburk
Východní Čad
P6_TA(2007)0630RC-B6-0527/2007

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2007 o východním Čadu

Evropský parlament,

-   s ohledem na svá předchozí usnesení o lidských právech v Čadu,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 27. září 2007 o operaci v rámci EBOP v Čadu a Středoafrické republice(1),

-   s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1778 (2007) ze dne 25. září 2007, na základě které mají být ve východním Čadu a v severovýchodní části Středoafrické republiky rozmístěny všestranné mezinárodní jednotky, včetně mise EBOP EUFOR TCHAD/RCA,

-   s ohledem na společnou akci Rady 2007/677/SZBP ze dne 15. října 2007 o vojenské operaci Evropské unie v Čadské republice a ve Středoafrické republice(2) (EUFOR TCHAD/RCA),

-   s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1769 (2007) ze dne 31. července 2007, kterou se na počáteční období 12 měsíců zřizuje smíšená operace Africká unie/Spojené národy (AU/OSN) v Dárfúru (UNAMID),

-   s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000) ze dne 31. října 2000 o ženách, míru a bezpečnosti,

-   s ohledem na článek 115 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že v pondělí 26. listopadu 2007 čadská armáda pobila podél východní hranice země stovky čadských povstalců a že v pondělí 3. prosince 2007 čadská armáda zahájila další útok proti jednotkám čadských povstalců,

B.   vzhledem k tomu, že mezi čadskou armádou a povstalci ze Spojených sil za demokracii a rozvoj (UFFD) a Sdružení sil pro změnu (RFC) se po rozpadu křehkého mírového ujednání na konci listopadu opět rozpoutal ozbrojený boj; vzhledem k tomu, že skupiny povstalců, vládní úředníci a zahraniční pozorovatelé potvrzují, že boje, k nimž od 26. listopadu 2007 dochází, jsou nejtvrdší, jaké Čad zažil od doby, kdy se v prosinci 1990 dostal k moci prezident Idriss Deby Itno,

C.   vzhledem k tomu, že ve 12 táborech podél východní hranice Čadu a Súdánu bylo přijato přibližně 238 000 uprchlíků ze Súdánů, 44 600 uprchlíků ze Středoafrické republiky a 170 000 vnitřně vysídlených osob;

D.   vzhledem k tomu, že vysoký komisař OSN pro uprchlíky varoval v úterý 4. prosince 2007, že nárůst bojů ve východním Čadu mezi vládními silami a povstalci v předchozích 10 dnech omezil přístup OSN do táborů, v nichž bydlí statisíce uprchlíků a vnitřně vysídlených osob, a zvýšil napětí v této oblasti,

E.   vzhledem k tomu, že boje omezují operace Světového potravinového programu OSN ve východním Čadu, neboť do některých uprchlických táborů znemožňují přístup a do jiných zpožďují potravinové mise; vzhledem k tomu, že boje v blízkosti města Farchana, kde se nachází tři uprchlické tábory, výrazně stěžují humanitární akce; vzhledem k tomu, že přinejmenším v jednom případě došlo k ozbrojenému přepadení vozu, který byl naložen potravinami dodávanými v rámci Světového potravinového programu,

F.   vzhledem k tomu, že boje se soustředily zejména v oblastech Farchana, Iriba, Biltine a Guereda, které se nachází severovýchodně od významného města Abeché, hlavní operační základny, kterou využívá 12 uprchlických táborů; vzhledem k tomu, že se snížila také bezpečnost dalších oblastí v blízkosti uprchlických táborů na jih od města Abeché, jako např. oblast Goz Beida,

G.   vzhledem k tomu, že podle Mezinárodního výboru Červeného kříže (ICRC) jsou akce humanitární pomoci ohroženy zejména ozbrojenými přepadeními a banditismem v regionu a ozbrojené ofenzívy podněcují zločinnost; vzhledem k tomu, že v důsledku zvyšujícího se počtu organizovaných krádeží ve východním Čadu jsou humanitární organizace nuceny snižovat počet zaměstnanců a omezovat pohyb v klíčových městech, což dále omezuje jejich schopnost poskytovat vysoce nezbytnou humanitární pomoc,

H.   vzhledem k tomu, že čadský prezident nedávno odvolal vůdce Spojené fronty za demokratickou změnu z funkce ministra obrany, což nasvědčuje napětí a rozkolu na vládní úrovni,

I.   vzhledem k tomu, že 15. října 2007 Rada schválila společnou akci týkající se operace EUFOR TCHAD/RCA, která má přispět k ochraně civilistů v nebezpečí, zejména uprchlíků a vysídlených osob, zajistit poskytování humanitární pomoci a volný pohyb pracovníků humanitárních organizací tím, že zlepší bezpečnost v oblasti, v nichž probíhá humanitární pomoc, a přispěje k ochraně pracovníků OSN, technických prostředků, zařízení a vybavení a zajistí bezpečnost a volný pohyb zaměstnanců OSN a jejich pomocného personálu,

J.   vzhledem k tomu, že časový plán rozmístění jednotek EUFOR TCHAD/RCA, k němuž mělo dojít před koncem listopadu 2007, se stále posouvá; vzhledem k tomu, že se předpokládalo, že jakmile koncem října 2007 odezní období dešťů, skupiny povstalců budou opět schopny pohybu a začnou v regionu opět rozvíjet své akce; vzhledem k tomu, že ředitel čadské zpravodajské služby obvinil Súdán z toho, že dodává povstalcům zbraně,

K.   vzhledem k tomu, že poté, co bude operace EUFOR TCHAD/RCA zahájena, bude na ni mít negativní dopad také jakákoli vnitřní nestabilita v Čadu – společně s nebezpečím v hraniční oblasti východního Čadu, Dárfúru a Středoafrické republiky,

L.   vzhledem k tomu, že mezinárodní obavy z konfliktu vzrostly od té doby, kdy Svaz sil pro demokracii a rozvoj (UFDD), další skupina povstalců, začal hrozit útoky na francouzské i jiné zahraniční síly podílející se na operaci EUFOR TCHAD/RCA,

M.   vzhledem k tomu, že válečný zločin v podobě sexuálního násilí, včetně znásilňování používaného jako válečného prostředku, je v uprchlických táborech i v jiných částech regionu velmi rozšířen, přičemž nejvíce ohroženy jsou ženy a dívky;

1.   zdůrazňuje, že nedávné násilí a nepokoje v Čadu ukazují naléhavou potřebu, aby byly bez dalšího odkladu vyslány síly EUFOR TCHAD/RCA; vyzdvihuje skutečnost, že země EU a OSN mají "odpovědnost chránit" uprchlíky i vnitřně vysídlené osoby v této oblasti; zdůrazňuje, že tyto síly musí mít k dispozici všechny prostředky nezbytné k ochraně ohrožených civilních obyvatel a musí je využívat, a to plně v souladu s mezinárodními právními předpisy týkajícími se lidských práv i s mezinárodním humanitárním právem;

2.   lituje však, že této misi se stále nedostává životně důležitého vybavení, jako jsou vrtulníky a lékařské potřeby, které by vojenským jednotkám umožnilo plnit jejich povinnosti;

3.   vyzývá orgány EU a její členské státy, aby uvedly do praxe politické rozhodnutí a co nejdříve poskytly této misi více vojenských jednotek a patřičné finanční, logistické a vzdušné podpory, včetně nezbytného počtu vrtulníků; zdůrazňuje, že důvěryhodnost zahraniční politiky EU na světové scéně bude ohrožena, nebude-li EU schopna zmobilizovat takový počet vojenských jednotek a vybavení, který by postačoval k provozuschopnosti této mise;

4.   vyzývá Radu a Komisi, aby Parlament informovaly o krocích (např. v rámci Evropské obranné agentury), kterými jsou v současné době řešeny nedostatky, pokud jde o kapacity v klíčových oblastech a zejména co se týče vrtulníků a útvarů lékařské podpory, a aby předložily společné návrhy na krátkodobá i dlouhodobá řešení, která by zaručila přístup k těmto kapacitám jak pro humanitární účely, tak i účely EBOP;

5.   zdůrazňuje, že krize v Dárfúru má regionální dimenzi a že je třeba řešit destabilizující dopad této krize na humanitární i bezpečnostní situaci v sousedních zemích a opakuje, že je na podporu vícerozměrné přítomnosti OSN ochoten tuto vojenskou přemosťující operaci uskutečnit;

6.   připomíná své výše zmíněné usnesení ze dne 27. září 2007, ve kterém podpořil zahájení operace EBOP ve východním Čadu a severní části Středoafrické republiky, a naléhavě vyzývá Radu i Komisi, aby urychlily přijímání rozhodnutí o jejím zahájení, aby mohli být první vojáci vysláni před koncem roku 2007 a aby tato mise plně rozvinula svůj potenciál do února 2008 či v prvních březnových dnech příštího roku;

7.   vítá, že Komise poskytla pro tuto misi financování přesahující 50 mil. EUR, včetně 10 mil. EUR z nástroje stability, určených na část této mírové operace, která se týká odborné přípravy policejních sil OSN; poznamenává, že se jedná o důkaz soudržného interinstitucionálního přístupu EU k evropské bezpečnostní a obranné politice;

8.   hluboce lituje neústupnosti prezidenta Súdánu, podle nějž by síly UNAMID, jež mají EUFOR TCHAD/RCA posílit, měly být výlučně africké, což je v rozporu s příslušnou rezolucí Rady bezpečnosti OSN; zdůrazňuje rovněž, že je nezbytné urychlit vyslání mírových sil OSN a AU do Dárfúru; naléhavě vyzývá vládu Súdánu, aby spolupracovala s Mezinárodním trestním soudem, a navrhuje, aby součástí mandátu smíšených sil bylo také pátrání po osobách, na něž Mezinárodní trestní soud vydal zatykač, a jejich zatčení.

9.   konstatuje, že se stupňují záměrné a cílené útoky na civilní obyvatelstvo ze strany džandžavídských milicí, které přicházejí ze Súdánu, a místních čadskoarabských i některých nearabských skupin; všímá si míry sexuálního násilí, obtěžování, zastrašování a znásilňování, ke kterému v tomto regionu dochází naprosto beztrestně; vyzývá čadské orgány, aby prošetřily zprávy o znásilňování a dalších případech vážného porušování lidských práv a pachatele postavily před soud;

10.   zdůrazňuje obzvláště otázku sexuálního vykořisťování v tomto konfliktním regionu i to, že jednotky poskytnuté UNAMID a EUFOR TCHAD/RCA členskými státy musí být obeznámeny s tímto porušováním lidských práv a musí uplatňovat rozdílný přístup k mužům a ženám ve všech stadiích reakce na sexuální násilí v tomto konfliktu, včetně odborné přípravy týkající se toho, jak řešit specifické potřeby obětí; zdůrazňuje, že země poskytující pro účely této mírové operace vojenské a policejní jednotky musí zajistit, že budou uplatňovány nekompromisní kodexy chování a že bude zajištěna řádná odborná příprava a že viníci sexuálního násilí budou hnáni k odpovědnosti; konstatuje, že bylo prokázáno, že vysílání vyššího počtu žen v rámci mírových sil vede nejen k lepším vztahům s hostitelskými komunitami, ale i k lepšímu chování příslušníků mírových sil;

11.   je hluboce znepokojen zprávami humanitárních pracovníků, že jak povstalci, tak i zástupci vlády navštívili uprchlické tábory, kde mezi dětmi prováděli nábor do svých jednotek;

12.   naléhavě vyzývá Evropskou unii, aby vyvíjela tlak na uskutečnění komplexního mírového procesu za použití tlaku i pobídek, které by všechny strany konfliktu povzbudily k návratu k vyjednávacímu stolu, kde by formou dialogu řešily všechny úrovně konfliktu, který v současné době v Čadu probíhá, včetně napětí mezi vládou a povstalci a konfliktu mezi jednotlivými etnickými skupinami;

13.   naléhavě vyzývá Čad, aby ve spolupráci se Súdánem a Libyí vytvořil nezbytné podmínky pro dlouhodobé politické řešení pro uplatňování mírové dohody ze Sirte, a vlády Súdánu a Čadu, aby plnily své závazky vyplývající z dohod z Tripolisu a Sirte;

14.   vyjadřuje své obavy z růstu nezákonného prodeje a pašování zbraní, zejména zakázaných ručních a lehkých střelných zbraní;

15.   připomíná, že žádná mírová mise ve východní části Čadu a severní části Středoafrické republiky nemůže uspět bez procesu opravdového politického usmíření;

16.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Africké unii, generálnímu tajemníkovi OSN, spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU a prezidentům, vládám a parlamentům Čadu, Středoafrické republiky a Súdánu.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2007)0419.
(2) Úř. věst. L 279, 23.10.2007, s. 21.

Právní upozornění - Ochrana soukromí