Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0527/2007

Συζήτηση :

PV 13/12/2007 - 11.1
CRE 13/12/2007 - 11.1

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2007 - 12.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0630

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 292kWORD 60k
Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007 - Στρασβούργο
Ανατολικό Τσαντ
P6_TA(2007)0630RC-B6-0527/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με το ανατολικό Τσαντ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Τσαντ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την επιχείρηση ΕΠΑΑ στο Τσαντ και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1778 (2007) της 25ης Σεπτεμβρίου 2007 που προβλέπει την ανάπτυξη πολυδιάστατης διεθνούς παρουσίας στο Ανατολικό Τσαντ και το Βορειοανατολικό τμήμα της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, περιλαμβανομένης της αποστολής ΕΠΑΑ EUFOR TCHAD/RCA,

–   έχοντας υπόψη την κοινή δράση 2007/677/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2007, για τη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημοκρατία του Τσαντ και στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία(2) σχετικά με την επιχείρηση ΕΠΑΑ TCHAD/RCA,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1769 (2007) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 31ης Ιουλίου 2007 που θεσπίζει, για αρχική περίοδο 12 μηνών, υβριδική επιχείρηση Αφρικανικής Ένωσης/Ηνωμένων Εθνών (ΑΕ/ΗΕ) στο Νταρφούρ (UNAMID),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1325 (2000), της 31ης Οκτωβρίου 2000, του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 26 Νοεμβρίου 2007, εκατοντάδες ανταρτών μαχητών του Τσαντ σκοτώθηκαν κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της χώρας από το στρατό του Τσαντ· ότι στις 3 Δεκεμβρίου 2007 ο στρατός του Τσαντ προέβη σε μια ακόμη επίθεση εναντίον των ανταρτών,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένοπλη σύρραξη μεταξύ του στρατού του Τσαντ και ανταρτών των Ηνωμένων Δυνάμεων για τη Δημοκρατία και την Ανάπτυξη (UFDD) και του Συναγερμού Δυνάμεων για την Αλλαγή (RFC) επανελήφθη μετά από εύθραυστη ειρηνευτική συμφωνία που είχε επιτευχθεί στα τέλη του Νοεμβρίου 2007· ότι οι ανταρτικές ομάδες, κυβερνητικοί αξιωματούχοι και ξένοι παρατηρητές επιβεβαιώνουν στο σύνολό τους ότι οι μάχες που πραγματοποιήθηκαν από τις 26 Νοεμβρίου 2007 ήσαν οι σκληρότερες στο Τσαντ αφότου ο Πρόεδρος Idriss Deby Itno κατέλαβε την εξουσία το Δεκέμβριο του 1990,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι 238 000 περίπου πρόσφυγες από το Σουδάν, 44 600 πρόσφυγες από την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και 170 000 εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα φιλοξενούνται σε 12 στρατόπεδα κατά μήκος των ανατολικών συνόρων του Τσαντ με το Σουδάν,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) απηύθυνε προειδοποίηση στις 4 Δεκεμβρίου 2007 ότι η έξαρση των μαχών στο Ανατολικό Τσαντ μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων και των ανταρτών κατά τις τελευταίες δέκα ημέρες περιόρισε την πρόσβαση του ΟΗΕ στα στρατόπεδα που πρόκειται να φιλοξενήσουν εκατοντάδες χιλιάδων προσφύγων και εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων και συνέβαλαν στην άνοδο της έντασης στην περιοχή,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μάχες εμποδίζουν τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP) στο Ανατολικό Τσαντ, εμποδίζοντας την πρόσβασή του σε ορισμένα στρατόπεδα προσφύγων και καθυστερώντας τη διανομή τροφίμων σε άλλα· ότι οι μάχες κοντά στην Farchana όπου βρίσκονται τρία στρατόπεδα προσφύγων, κατέστησαν τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις ιδιαίτερα δυσχερείς· ότι τουλάχιστον μια φορά ένα μισθωμένο από το WFP φορτηγό όχημα με τρόφιμα δέχθηκε επίθεση από ένοπλους παράνομους,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μάχες επικεντρώθηκαν κυρίως στις περιοχές Farchana, Iriba, Biltine και Guereda βορείως και ανατολικά της μεγάλης πόλης Abeché που είναι η κύρια επιχειρησιακή βάση για τουλάχιστον 12 στρατόπεδα προσφύγων· ότι οι περιοχές κοντά στα στρατόπεδα των προσφύγων νοτίως της Abeché όπως η Goz Beida έχουν επίσης καταστεί λιγότερο ασφαλείς,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) οι δραστηριότητες παροχής ανθρωπιστικής βοηθείας απειλούνται ως επί το πλείστον από ένοπλους ληστές και παρανόμους στην περιοχή και ότι οι στρατιωτικές επιθετικές ενέργειες εξάπτουν την εγκληματικότητα· ότι η αυξανόμενη παρουσία των παρανόμων στο Ανατολικό Τσαντ υποχρεώνει τις ανθρωπιστικές υπηρεσίες να μειώσουν το προσωπικό τους και να κινηθούν σε βασικές πόλεις, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο την ικανότητά τους να παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια εκεί όπου περισσότερο χρειάζεται,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος του Τσαντ λίαν προσφάτως απέλυσε τον ηγέτη του Ηνωμένου Μετώπου για την Αλλαγή Mahamat Nour Abdelkerim από τη θέση του Υπουργού Άμυνας, γεγονός που υποδηλώνει εντάσεις και διχογνωμίες σε κυβερνητικό επίπεδο,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Οκτωβρίου 2007 το Συμβούλιο ενέκρινε την προαναφερθείσα κοινή δράση σχετικά με την επιχείρηση EUFOR TCHAD/RCA που έχει σχεδιαστεί για να συμβάλει στην προστασία του άμαχου πληθυσμού ο οποίος αντιμετωπίζει κίνδυνο, ιδιαίτερα των προσφύγων και των εκτοπισθέντων, προκειμένου να διευκολυνθεί η παράδοση της ανθρωπιστικής βοηθείας και η ελεύθερη διακίνηση του ανθρωπιστικού προσωπικού, βοηθώντας στη βελτίωση της ασφάλειας εντός της περιοχής των επιχειρήσεων και συμβάλλοντας στην προστασία του προσωπικού, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των Ηνωμένων Εθνών για την ασφάλεια και την ελευθερία διακίνησης του προσωπικού αυτού και του λοιπού συνδεδεμένου προσωπικού,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη της EUFOR TCHAD/RCA που θα έπρεπε να έχει αρχίσει πριν από τα τέλη Νοεμβρίου 2007 παρουσιάζει σταδιακά καθυστέρηση· ότι είχε προϋποτεθεί πως μετά την περίοδο των βροχών στα τέλη του Οκτωβρίου 2007 οι ομάδες των ανταρτών θα ήσαν για μια ακόμη φορά περισσότερο κινητικές και ενεργές στην περιοχή· ότι ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών του Τσαντ έχει κατηγορήσει το Σουδάν για εξοπλισμό των ανταρτών,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η οποιαδήποτε εσωτερική αστάθεια στο Τσαντ - από κοινού με την ανασφάλεια που επικρατεί στην παραμεθόρια περιοχή του Ανατολικού Τσαντ, στο Νταρφούρ και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία - θα έχει επίσης αρνητικές επιπτώσεις στην επιχείρηση EUFOR TCHAD/RCA μόλις αυτή αναπτυχθεί,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς ανησυχίες σχετικά με τη σύγκρουση αυξήθηκαν αφότου η UFDD (Ένωση Δυνάμεων για τη Δημοκρατία και την Ανάπτυξη), μια άλλη ομάδα ανταρτών, απείλησε με επίθεση τη γαλλική ή οποιαδήποτε άλλη ξένη δύναμη αναπτυχθεί στο πλαίσιο της αποστολής EUFOR TCHAD/RCA,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το έγκλημα πολέμου της σεξουαλικής βίας, περιλαμβανομένου του βιασμού που χρησιμοποιείται ως πολεμικό εργαλείο, παρουσιάζεται με μεγάλη συχνότητα στα στρατόπεδα προσφύγων και αλλού στην περιοχή αυτή όπου λαμβάνουν χώρα οι συγκρούσεις, με τις γυναίκες και τα κορίτσια να είναι οι πλέον ευάλωτες στις επιθέσεις,

1.   τονίζει ότι η πρόσφατη βία και αναταραχή στο Τσαντ επιτείνει την επείγουσα ανάγκη ανάπτυξης της EUFOR TCHAD/RCA χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ και ο ΟΗΕ έχουν "ευθύνη να προστατεύσουν" τους πρόσφυγες και τους εσωτερικά εκτοπισμένους στην περιοχή· τονίζει ότι οι δυνάμεις αυτές πρέπει να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν όλα τα αναγκαία μέσα και τούτο σε πλαίσιο πλήρους συμμόρφωσης με τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρωπιστική νομοθεσία προκειμένου να προστατεύεται ο άμαχος πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο·

2.   εκφράζει ωστόσο τη λύπη του γιατί η αποστολή αυτή εξακολουθεί να μην διαθέτει ζωτικό εξοπλισμό που θα επιτρέψει στα στρατεύματα να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους όπως ελικόπτερα και ιατρικό εφοδιασμό·

3.   καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή την πολιτική απόφαση που έλαβαν και να παράσχουν στην αποστολή αυτή περισσότερα στρατεύματα και τη δέουσα οικονομική, επιμελητειακή και εναέρια υποστήριξη, περιλαμβανομένου του αναγκαίου αριθμού ελικοπτέρων το συντομότερο δυνατόν· υπογραμμίζει ότι η αξιοπιστία της ΕΕ όσον αφορά την εξωτερική της πολιτική σε παγκόσμιο επίπεδο θα αμφισβητηθεί στην περίπτωση που δεν θα μπορέσει να κινητοποιήσει επαρκείς στρατιωτικές δυνάμεις και εξοπλισμό προκειμένου η αποστολή αυτή να καταστεί επιχειρησιακή·

4.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενημερώσουν το Κοινοβούλιο σχετικά με τις τρέχουσες πρωτοβουλίες (όπως εκείνες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας) να αντιμετωπίσουν τα κενά σε βασικούς τομείς και ιδιαίτερα σε ελικόπτερα και μονάδες ιατρικής υποστήριξης και να υποβάλλουν κοινές προτάσεις για βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες λύσεις προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση τόσο για ανθρωπιστικούς σκοπούς όσο και για σκοπούς ΕΠΑΑ·

5.   τονίζει την περιφερειακή διάσταση της κρίσης του Νταρφούρ και την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι αποσταθεροποιητικές επιπτώσεις της κρίσης στην κατάσταση από ανθρωπιστικής πλευράς και από πλευράς ασφάλειας στις γειτονικές χώρες και επαναλαμβάνει τη βούλησή του να πραγματοποιήσει την επιχείρηση αυτή στρατιωτικής γέφυρας της ΕΕ προκειμένου να υποστηριχθεί η πολυδιάστατη παρουσία των Ηνωμένων Εθνών·

6.   υπενθυμίζει το προαναφερθέν ψήφισμά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2007 δια του οποίου υποστηρίζεται επιχείρηση ΕΠΑΑ στο Ανατολικό Τσαντ και το Βόρειο τμήμα της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και καλεί επειγόντως το Συμβούλιο και την Επιτροπή να επισπεύσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την έναρξη της επιχείρησης προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η πρώτη ανάπτυξη στρατιωτών θα αρχίσει πριν από το τέλος του έτους και ότι η αποστολή θα αναπτύξει πλήρως τις δυνατότητές της έως το Φεβρουάριο ή τις αρχές Μαρτίου του 2008·

7.   χαιρετίζει τη χρηματοδότηση εκ μέρους της Επιτροπής με ποσό άνω των 50 000 000 EUR της αποστολής αυτής, περιλαμβανομένων 10 000 000 EUR από το Μέσον για τη Σταθερότητα, με σκοπό την εκπαίδευση αστυνομικής δύναμης του ΟΗΕ στο πλαίσιο της ειρηνευτικής αυτής επιχείρησης· παρατηρεί ότι αυτό αποτελεί ένδειξη για συνεπή διοργανική προσέγγιση της ΕΕ στην ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας·

8.   εκφράζει τη λύπη του για την επιμονή του Προέδρου του Σουδάν ότι η δύναμη UNAMID που η EUFOR TCHAD/RCA προορίζεται να ενισχύσει, θα έπρεπε να είναι αμιγώς αφρικανική αντίθετα με το σχετικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει επίσης την ανάγκη να επισπευσθεί η ανάπτυξη της ειρηνευτικής αυτής δύναμης ΟΗΕ - ΑΕ για το Νταρφούρ· καλεί επειγόντως την κυβέρνηση του Σουδάν να συνεργαστεί με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και προτείνει να συμπεριληφθεί στην αποστολή της υβριδικής δύναμης η εξεύρεση και η σύλληψη των ατόμων εναντίον των οποίων το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης·

9.   επισημαίνει κλιμάκωση αυθαίρετων και στοχευμένων επιθέσεων κατά του άμαχου πληθυσμού από τις παραστρατιωτικές δυνάμεις Janjaweed που εισέρχονται από το Σουδάν και από τους Άραβες του Τσαντ, καθώς και από ορισμένες μη αραβικές ομάδες· επισημαίνει το μέγεθος της βίας με βάση το φύλο, τις παρενοχλήσεις, τον εκφοβισμό και τους βιασμούς που σημειώνονται στην περιοχή αυτή μέσα σε κλίμα πλήρους ατιμωρησίας· καλεί τις αρχές του Τσαντ να διερευνήσουν αναφορές για βιασμούς και άλλες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σχετικά καταχρήσεις και να προσάγουν τους δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης·

10.   τονίζει το ιδιαίτερο θέμα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης στην περιοχή των συγκρούσεων και υπογραμμίζει τη σημασία του να ενημερωθούν οι δυνάμεις των κρατών μελών που συμβάλλουν στην UNAMID και EUFOR TCHAD/RCA για τις καταχρήσεις αυτές και να υιοθετήσουν προσέγγιση που θα δείχνει ευαισθησία στο φύλο σε όλα τα στάδια αντιμετώπισης της σεξουαλικής βίας, περιλαμβανομένης της επιμόρφωσης για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών των θυμάτων· υπογραμμίζει ότι αποτελεί ευθύνη των χωρών που συμβάλλουν με δυνάμεις και αστυνομία στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν ότι θα εφαρμόζονται αυστηροί κώδικες συμπεριφοράς, ότι θα υπάρχει η δέουσα εκπαίδευση και ότι θα λογοδοτούν οι ένοχοι για σεξουαλική βία· επισημαίνει ότι η αύξηση της χρησιμοποίησης των γυναικών στην ειρηνευτική διαδικασία απέδειξε ότι συμβάλλει όχι μόνο στις καλύτερες σχέσεις με τις φιλοξενούσες κοινότητες αλλά και στην καλύτερη συμπεριφορά των ειρηνευτικών δυνάμεων·

11.   εκφράζει την έντονη ανησυχία του για αναφορές εργαζομένων στο πλαίσιο της βοήθειας σύμφωνα με τις οποίες τόσο αντάρτες όσο και η κυβέρνηση επισκέφθηκαν στρατόπεδα προσφύγων προκειμένου να επιστρατεύσουν παιδιά για τις δυνάμεις τους·

12.   καλεί επειγόντως την ΕΕ να δραστηριοποιηθεί για συνολική ειρηνευτική διαδικασία, ασκώντας πίεση και παρέχοντας κίνητρα προκειμένου να ενθαρρυνθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να επανέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να πραγματοποιηθούν συνομιλίες προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλα τα επίπεδα της σύγκρουσης που λαμβάνει σήμερα χώρα στο Τσαντ περιλαμβανομένων των εντάσεων μεταξύ κυβέρνησης και ανταρτών και της σύγκρουσης μεταξύ εθνοτήτων·

13.   καλεί επειγόντως το Τσαντ, σε συνεργασία με το Σουδάν και τη Λιβύη, να δημιουργήσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για διαρκή πολιτική λύση κατ' εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας της Σύρτης και καλεί επειγόντως τις κυβερνήσεις του Σουδάν και του Τσαντ να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει των συμφωνιών της Τρίπολης και της Σύρτης·

14.   εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση των παράνομων πωλήσεων και του λαθρεμπορίου όπλων, ιδίως των παράνομων μικρών και ελαφρών όπλων·

15.   υπενθυμίζει ότι ουδεμία ειρηνευτική αποστολή στο Ανατολικό Τσαντ και το Βόρειο Τμήμα της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας θα είναι επιτυχής χωρίς πραγματική πολιτική διαδικασία συμφιλίωσης·

16.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αφρικανική Ένωση, το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τους συμπροέδρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ και τους προέδρους, κυβερνήσεις και κοινοβούλια του Τσαντ, της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και του Σουδάν.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0419.
(2) EE L 279, 23.10.2007, σ. 21.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου