Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0526/2007

Rozpravy :

PV 13/12/2007 - 11.2
CRE 13/12/2007 - 11.2

Hlasování :

PV 13/12/2007 - 12.2

Přijaté texty :


Přijaté texty
PDF 207kWORD 43k
Čtvrtek, 13. prosince 2007 - Štrasburk
Práva žen v Saudské Arábii
P6_TA(2007)0631RC-B6-0526/2007

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2007 o právech žen v Saúdské Arábii

Evropský parlament,

-   s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW), kterou Saúdská Arábie ratifikovala dne 7. září 2000,

-   s ohledem na Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, kterou Saúdská Arábie ratifikovala dne 23. září 1997,

-   s ohledem na skutečnost, že Saúdská Arábie je ode dne 26. ledna 1996 signatářským státem Úmluvy OSN o právech dítěte,

-   s ohledem na to, že Saúdská Arábie byla v květnu 2006 zvolena členem nové Rady OSN pro lidská práva,

-   s ohledem na svá předcházející usnesení o Saúdské Arábii ze dne 18. ledna 1996(1) a ze dne 10. března 2005(2),

-   s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že ženy v Saúdské Arábii nadále čelí mnoha způsobům diskriminace v soukromém i veřejném životě, často jsou oběťmi sexuálního násilí a musí se potýkat s obrovskými překážkami v systému trestního soudnictví,

B.   vzhledem k tomu, že v říjnu 2006 byla 19letá žena, označovaná jako "dívka z Al Qatif" odsouzena ke 90 ranám bičem poté, kdy byla napadena a znásilněna skupinou mužů v okamžiku, kdy hovořila o samotě v autě s mužem, který nebyl jejím blízkým příbuzným,

C.   hluboce znepokojen skutečností, že odvolací soud v Al Qatifu (Saúdská Arábie) rozsudek v listopadu 2007 změnil a odsoudil ji k šesti měsícům vězení a 200 ranám bičem,

D.   vzhledem k tomu, že úředník odvolacího soudu v Al Qatifu oznámil, že soud zvýšil této ženě trest na základě nařízení vrchního soudu, neboť se pokusila o hanobení a ovlivnění soudu prostřednictvím sdělovacích prostředků,

E.   vzhledem k tomu, že právní zástupce oběti nebyl vpuštěn do soudní síně a bylo mu zakázáno jakékoli další zastupování jeho klientky poté, co se pokusil o právní řízení proti ministerstvu spravedlnosti, neboť mu neposkytlo kopii rozsudku nad jeho klientkou, která byla nezbytná k tomu, aby mohl připravit odvolání; vzhledem k tomu, že pan Al-Lahem nyní čelí disciplinárnímu řízení na ministerstvu spravedlnosti, z něhož pro něj mohou vyplývat sankce v podobě pozastavení činnosti na dobu tří let nebo vyškrtnutí ze seznamu advokátů,

F.   vzhledem k tomu, že pan Al-Lahem zastupoval v soudním případu také manželský pár Fatimu a Mansoura Al-Taimaniovy, rodiče dvou dětí, kteří byli násilně rozvedeni na žádost manželčina bratra na základě argumentu, že rodinná linie Fatimy je nadřazená rodinné linii jejího muže; vzhledem k tomu, že oba manželé byli společně s jejich dětmi dlouhé dny, respektive měsíce vězněni neboť odmítali rozvod přijmout a Fatima byla od té doby nucena žít v útulku, neboť se odmítala vrátit k rodině,

G.   je znepokojen zejména skutečností, že kriminalizace jakéhokoli blízkého kontaktu mezi nesezdanými jedinci opačného pohlaví v Saúdské Arábii naprosto znemožňuje obětem znásilnění, aby se dožadovaly spravedlnosti, a že soud může nahlížet na obvinění ze znásilnění jako na souhlas žalující ženy s mimomanželským sexuálním vztahem, pokud žena nepředloží jednoznačné důkazy, že ke styku došlo proti její vůli,

H..   vzhledem k tomu, že přibližně dva miliony žen migrujících za prací jsou v Saúdské Arábii zaměstnány jako pracovnice v domácnosti, jež jsou často oběťmi zneužívání ze strany státních orgánů i soukromých zaměstnavatelů, včetně špatného fyzického i psychického zacházení, nevyplácení mzdy, zadržování bez obvinění nebo soudu, a dokonce i trestu smrti po nespravedlivém soudním řízení,

I..   věnuje zvláštní pozornost případům Rizany Nafeekové, pracovnice v domácnosti ze Srí Lanky, která byla v červnu 2007 odsouzena k trestu smrti za smrt dítě svěřeného do její péče, když jí bylo pouze 17 let, a Siti Tarwiyah Slametové a Susmiyati Abdul Fulanové, indonéských pracovnic v domácnosti, které byly v srpnu 2007 ubity k smrti rodinou, která je zaměstnávala, přičemž dvě další ženy byly vážně zraněny,

J.   bera na vědomí, že země, které jsou stranami mezinárodních úmluv o lidských právech (jako je např. Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen CEDAW) mají povinnost zajistit stejná práva pro muže i ženy,

1.   trvá na tom, aby vláda Saúdské Arábie přijala další opatření, která povedou k odstranění omezení práv žen, včetně jejich volného pohybu, omezení zákazu řízení vozidel, omezení jejich pracovních příležitostí, jejich právní subjektivity a zastupování v soudních procesech, k odstranění všech forem diskriminace žen v soukromém a veřejném životě a k podpoře jejich účasti v hospodářské, sociální a politické oblasti;

2.   lituje výše uvedené rozhodnutí, které přijal odvolací soud v Al Qatifu, potrestat oběť znásilnění; a vyzývá orgány Saúdské Arábie, aby zrušily rozsudek a stáhly všechna obvinění proti oběti znásilnění;

3.   bere na vědomí, že král Abdulláh oznámil dne 3. října 2007 reformu soudního systému a přislíbil zřízení nových specializovaných soudů a lepší odbornou přípravu soudců a právníků; připomíná, že květnu 2007 byla zveřejněna zpráva, že král Abdulláh nařídil, aby byl zřízen nový soud, který by se specializoval na soudní jednání zabývající se případy domácího násilí;

4.   je toho názoru, že kampaň na zvýšení informovanosti o násilí páchaném na ženách v Saúdské Arábii, zejména domácím násilí, by byla velice vítána a její potřeba je velmi naléhavá;

5.   naléhá na orgány, aby revidovaly a posílily vnitrostátní pracovní právo takovým způsobem, aby pracovníkům v domácnosti poskytovalo stejnou ochranu jako ostatním pracovníkům, a aby zajistily stíhání zaměstnavatelů odpovědných za sexuální či fyzické zneužívání i za porušování pracovních práv, jež je v rozporu se stávajícími vnitrostátními zákony;

6.   vyzývá vládu Saúdské Arábie, aby přezkoumala všechny případy pachatelů z řad dětí, kteří byli odsouzeni k smrti, a odložila výkon trestu smrti pro pachatele z řad dětí a přijala moratorium na trest smrti;

7.   vyzývá Radu a Komisi, aby tyto otázky otevřely na příštím společném zasedání Rady a ministrů mezi EU a Radou pro spolupráci arabských států v Perském zálivu;

8.   pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, generálnímu tajemníkovi OSN, vládě Saúdské Arábie, generálnímu tajemníkovi Organizace islámské konference a generálnímu tajemníkovi Rady pro spolupráci arabských států v Perském zálivu.

(1) Úř. věst. C 32, 5.2.1996, s. 98.
(2) Úř.věst.C 320 E, 15.12.2005, s. 281.

Právní upozornění - Ochrana soukromí